Ohjeistus työaikalain soveltamisesta kirkon hengellisessä työssä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Ohjeistus työaikalain soveltamisesta kirkon hengellisessä työssä

Pääsopijajärjestöt ja Kirkon työmarkkinalaitos ovat laatineet yhteisen ohjeistuksen työaikalain soveltamisesta kirkon hengellisen työn viranhaltijoihin. Ohjeistus on voimassa 1.4. alkaen siihen saakka, kunnes uusi virka- ja työehtosopimus astuu voimaan.

Uuden työaikalain mukaan nykyisen kaltaisen työajattoman työn tekeminen vaatii työaikasääntelyn ulkopuolelle jäämistä. Tämä edellyttää työaikalain mukaan työntekijän työaika-autonomiaa ja juuri kyseiseen työhön sopivaa soveltamisalapoikkeusta.

Työaika-autonomia tarkoittaa, että työntekijän työaikaa ei ennalta määritellä, työajan käyttöä ei valvota ja työntekijä siten voi itse päättää työajastaan. AKIn liittojen jäseniä koskeva keskeinen soveltamisalapoikkeus puolestaan koskee työntekijöitä, jotka suorittavat uskonnollisia toimituksia.

Työaikalakia ei siis sovelleta sinuun, jos molemmat näistä kahdesta edellytyksestä täyttyvät:

1) päätyösi on suorittaa uskonnollisia toimituksia ja

2) sinulla on työaika-autonomia

Jos jompikumpi edellytys ei täyty, sinuun tulee soveltaa työaikalakia.

Yhteisen ohjeistuksen mukaan työntekijä voi pyytää esimieheltään arviota siitä, tuleeko työntekijä siirtää työajan piiriin. Asiassa kannattaa olla yhteydessä myös luottamusmieheen. Työnantajan ratkaisu perusteluineen pitää saada kirjallisena.

Työnantajalla on tulkintaetuoikeus asiassa, eli työnantajan tulkintaa noudatetaan kunnes asia on ratkaistu oikeudessa. Laki on kuitenkin soveltamisalan osalta yksiselitteinen ja pakottava.

Tiedote yhteisestä ohjeistuksesta työaikalain soveltamisesta kirkon hengelliseen työhön.

Pääsopijajärjestöjen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yhteisen ohjeistuksen löydät Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeestä A3/2020.

 

Kirkon hengellinen työ, työaika ja työaika-autonomia

 

Tavoitteena hyvinvoivat seurakunnat ja työntekijät

 

Kutsumus ja työaika

Ohjeistus työaikalain soveltamisessa hengellisessä työssä

Kirkon pääsopijajärjestöt ovat valmistelleet yhteisen ohjeistuksen työaikalain soveltamisesta. Ohje on väliaikainen ja on tarkoitettu ns. sopimuksettomaksi ajaksi eli 1.4.2020 alkaen siihen saakka, kunnes neuvottelutulos uudesta virka- ja työehtosopimuksesta on saatu. Lue lisää

Uusi työaikalaki kirkossa - Kirkon työntekijän palvelussuhdetietokurssi

Syksyllä 2019 järjestetyn palvelusuhdetietokurssin luento uudesta työaikalaista Lue lisää

Työaika tulee hengelliseen työhön

Uusi työaikalaki tuo työajan hengelliseen työhön. Suurin osa hengellisen työn viranhaltijoista siirtyy työaikaan 1.1.2020 alkaen. Työajan ulkopuolella voi jatkossa olla kirkon viranhaltijoista enää ylin johto sekä ne uskonnollisia toimituksia suorittavat työntekijät, joilla on tosiasiallinen työaika-autonomia. Lue lisää

Kokemuksia työaikakokeilusta Keravalla

Sivun alalaidassa on liitteinä papin ja kanttorin työn prosessikuvaukset sekä papin työn laatukäsikirja Lue lisää

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille