Suomen kirkon pappisliitto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Ehdolle asettuminen helpottuu, edustavuus laajenee - Pappisliiton valtuustoon uudistuksia

Opiskelijajäsenet valitaan jatkossa vaalein ja ehdokaslistoista luovutaan. Maisteri- ja kandidaattijäsenet ovat jatkossa vaalikelpoisia. Seuraavat vaalit käydään alkuvuodesta 2022. Lue lisää

Papiston päivät siirtyvät ensi vuoteen 12.-13.10.2022

Seuraavat valtakunnalliset Papiston päivät on koronapandemian takia siirretty vuodelle 2022 ja ne järjestetään Seinäjoen Framilla 12.-13.10.2022. Lue lisää

Naisteologit ry:n Laura Leverin Kirkkohallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmään

Työryhmän tehtäväksi tulee toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämistyön suunnittelijana ja aktivoijana kirkossa.

Työryhmään jäseneksi nimettiin myös Pappisliiton valtuuston puheenjohtaja sekä Naisteologit ry:n puheenjohtaja Laura Leverin. Lue lisää

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää 2021!

Tasa-arvotyötä tarvitaan yhä. Pappisnaisten on paikoin yhä vaikeaa tulla valituksi virkoihin sukupuolensa vuoksi. Lue lisää

Ohjeistus kesätyöntekijän työehdoista seurakuntien hengellisessä työssä

Akavalaiset kirkon työntekijäjärjestöt ohjeistavat kiinnittämään huomiota hengellisen työn kausityöntekijöiden asianmukaisiin työehtoihin.  Lue lisää

Pappisliiton puheenjohtajaksi Janne Keränen

Suomen kirkon pappisliiton puheenjohtajaksi vuosiksi 2020–2022 on valittu Suomen Lähetysseuran sidosryhmäpäällikkö, pastori Janne Keränen. Valinnan teki Pappisliiton valtuusto kokouksessaan 16.11.2020. Lue lisää

Vuoden pappi Markus Kartano on verkko- ja digiosaaja

Pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2020 Helsingin seurakuntayhtymän verkkopapin Markus Kartanon. Lue lisää

Kolme ehdolla Pappisliiton puheenjohtajaksi

Pappisliitolle valitaan marraskuussa uusi puheenjohtaja. Valinta tapahtuu valtuuston syyskokouksessa 16.11.2020, joka pidetään koronapandemian vuoksi etäkokouksena Teamsin välityksellä. Lue lisää

Pappisliitto etsii puheenjohtajaa

Marraskuussa Pappisliitolle valitaan uusi puheenjohtaja. Lue lisää

Tilaa Pappisliiton historiateos

Tällä lomakkeella voit tilata Pappisliiton 100-vuotishistoriateoksen Pappien veljespiireistä moderniksi ammattiliitoksi (dos. Esko M. Laine, 2020) hintaan 49 € + postituskulut. Lue lisää

AKIn ja Pappisliiton viesti kirkkoherroille työaikalain soveltamisesta hengellisessä työssä 1.4.2020 alkaen

AKIn ja Pappisliiton viesti kirkkoherroille työaikalain soveltamisesta hengellisessä työssä 1.4.2020 alkaen. Lue lisää

Juha Kauppinen in memoriam

AKIn ensimmäinen puheenjohtaja, Pappisliiton entinen puheenjohtaja ja kunniajäsen, dosentti Juha Kauppinen on saanut kutsun tästä ajasta 14.3.2020. Lue lisää

Papiston päivät siirtyvät ensi vuoteen 12.-13.10.2022

Seuraavat valtakunnalliset Papiston päivät on koronapandemian takia siirretty vuodelle 2022 ja ne järjestetään Seinäjoen Framilla 12.-13.10.2022. Lue lisää

Vuoden pappi Jaana Partti on tehnyt sateenkaarityötä Kalliossa 20 vuotta

Vuoden pappi 2019 on Kallion seurakuntapastori Jaana Partti. Hän on tänä vuonna tehnyt sateenkaarityötä Kallion seurakunnassa tasan 20 vuotta. Lue lisää

Luottamusmiehen puoleen kääntyminen kannattaa

Luottamusmiehet ovat vaalilla valittuja työntekijöiden edustajia. He huolehtivat työelämälainsäädännön, työehtosopimusten ja työntekijöiden edun piiriin kuuluvista asioista työpaikalla. Työntekijän ja työnantajan välisen ... Lue lisää

Pappismatrikkeli 2018 hintaan 130 €

Tilaa Pappismatrikkeli kotisivujen lomakkeella! Lue lisää

Työaika tulee hengelliseen työhön

Uusi työaikalaki tuo työajan hengelliseen työhön. Suurin osa hengellisen työn viranhaltijoista siirtyy työaikaan 1.1.2020 alkaen. Työajan ulkopuolella voi jatkossa olla kirkon viranhaltijoista enää ylin johto sekä ne uskonnollisia toimituksia suorittavat työntekijät, joilla on tosiasiallinen työaika-autonomia. Lue lisää

Kirkkovuoden tekstejä luetaan suhteessa nykyhetken kysymyksiin

Tekstin äärellä -saarnapohdintoja kirjoittava Joona Salminen toivoo, että papit uskaltaisivat kirkkovuoden tekstien äärellä vaikeisiinkin pohdiskeluihin. Entä miten Salminen tulkitsee neitsyt Marian toimijuutta #MeToo:n jälkeisessä maailmassa? Lue lisää

Danske Bankin ja Akavan yhteistyö avaa helpot ja edulliset sijoituspalvelut AKIn jäsenille

Danske Bank laajentaa yhteistyötä akavalaisten liittojen kanssa sijoituspalveluihin. Yhteistyö avaa sadoille tuhansille suomalaisille helpon ja edullisen tavan sijoittaa riippumatta siitä minkä pankin asiakkaita he ovat. Lue lisää

Työnantajat ja palkanlaskijat: AKIn perusliittojen jäsenmaksut ja viitteet säilyvät samoina myös vuodenvaihteen jälkeen

Pappisliiton, Kanttori-urkuriliiton ja Suomen teologiliiton jäsenmaksut sekä viitteet ennallaan myös vuodenvaihteen jälkeen Lue lisää

Ulla Ruusukalliosta Pappisliiton puheenjohtaja

Suomen kirkon pappisliiton puheenjohtajaksi vuosiksi 2019–2020 on valittu sairaalapastori Ulla Ruusukallio. Valinnan teki Pappisliiton valtuusto kokouksessaan 21.11.2018 Helsingissä. Ulla Ruusukallio on työskennellyt ... Lue lisää

Viisi ehdolla Pappisliiton puheenjohtajaksi

Pappisliitolle valitaan marraskuussa uusi puheenjohtaja. Valinta tapahtuu valtuuston syyskokouksessa 21.11.2018 Helsingissä. Lue lisää

Vaikuta: Pappisliitto etsii puheenjohtajaa

Valinta tapahtuu liittojen valtuustojen syyskokouksessa. Sääntöjen mukaan puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja yhtäjaksoisesti enintään kolme kautta. Nykyisen puheenjohtaja Eija Nivalan kausi on ... Lue lisää

Påverka: Prästförbundet söker ordförande

Valet äger rum vid höstmötet i förbundens fullmäktige. Enligt stadgarna är ordförandes och styrelseledamöternas mandatperiod två år och högst tre perioder i en följd. Sittande ordförande Eija Nivalas period tar slut, eftersom hon ... Lue lisää

Vuoden pappi Erva Niittyvuopio on saamelaistyön uranuurtaja kirkossa

Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2018 saamelaistyön sihteerin Erva Niittyvuopion Oulusta. Valinta julkistettiin 3.10. Pappisliiton 100-vuotisjuhlassa Helsingissä. Lue lisää

Pappisliitolle uusia kunniajäseniä

Pappisliiton valtuusto on kutsunut liitolle kolme uutta kunniajäsentä. Kunniajäsenet saivat kukat ja kunniakirjat Pappisliiton 100-vuotisjuhlassa. Lue lisää

#Pappisliitto100 – sata vuotta papiston edunvalvontaa

Pappisliitto juhlii 100:n toimintavuotensa täyttymistä Helsingissä 3.–4.10.2018 järjestettävillä Papiston päivillä, joiden teema on Ihan pappina. Papiston päiville saapuu liittoa juhlimaan noin 700 pappia ja kutsuvierasta. Papiston päivillä julkistetaan Vuoden pappi, kutsutaan useita kunniajäseniä sekä julkaistaan Pappismatrikkeli 2018 ja dosentti Esko M. Laineen kirjoittama Pappisliiton 100-vuotishistoria.  Lue lisää

Apurahan saajat vuonna 2018

Pappisliiton juhlavuoden apurahat jaettiin Papiston päivien avajaisissa 3.10.2018. Apurahaa oli jaossa yhteensä 20 000 euroa, josta jaettiin apurahoja neljälle hankkeelle. Lue lisää

Papiston päivät 2018

Papiston päivät ovat valtakunnallisesti suurimmat papiston koulutus- ja neuvottelupäivät, joilla kollegat kohtaavat ympäri maata. Seuraavat päivät järjestetään Helsingissä 3. - 4.10.2018 Pappisliiton 100-vuotisjuhlien yhteydessä.
Ilmoittautuminen Lue lisää

Katse tulevaisuuteen

Cruxissa 2/2018 ollut pääkirjoitus.

AKIn toiminnan tarkoituksena on rakentaa hyvää työelämää. Lue lisää

Naispapit yksin lasikaton kanssa ja kanttorit vaarassa uupua: AKIn vuoden 2018 jäsentutkimuksen alustavia tuloksia

Papit ja kanttorit ovat aiempaa kiinnostuneempia toimeentulostaan. Kirkon taloudellinen tilanne huolettaa ja työssä kuormittuneiden määrä on kasvanut. Pappien asenteet naisten johtajuutta kohtaan vahvasti sukupuolittuneet. Näkemykset samaa sukupuolta olevien parien avioliittoa kohtaan ovat muuttuneet nopeasti. Lue AKIn jäsentutkimuksen 2018 alustavia tuloksia tästä. Lue lisää

Kirkossa on yksi, sukupuolten yhteinen pappisvirka

Avatessaan pappisviran myös muille kuin miehille vuonna 1986, kirkolliskokous katsoi, ettei papin sukupuoli ole opillinen kysymys. Kirkossa on vain yksi pappisvirka, johon vihitään sukupuoleen katsomatta Lue lisää

Kirkon sektorille neuvottelutulos 15.2.2018

Kirkon sopijaosapuolet pääsivät 15.2.2018 illalla sopuun evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä koskevasta sopimuksesta vuosille 2018–2020. Lue lisää

Danske Bankin asuntolainaetu akavalaisille

Nyt jäsenetuna huippuedullinen asuntolaina Danske Bankissa. Siirrä lainasi helmikuussa, saat nykyistä alemman hinnan. Lue lisää

Katse tulevaisuuteen

Cruxissa 2/2018 ollut pääkirjoitus.

AKIn toiminnan tarkoituksena on rakentaa hyvää työelämää. Lue lisää

Pappismatrikkeli 2018 hintaan 130 €

Tilaa Pappismatrikkeli kotisivujen lomakkeella! Lue lisää

Työttömän työnhakijan oikeusturva papinvirkaa tarjottaessa

AKI vaatii TE-toimistoilta, että ne katsovat pappisvihkimyksen puutteen olevan työttömyysturvalain 2 a luvun 5 §:n mukainen pätevä syy kieltäytyä hakemasta kirkkoherran ja kappalaisen virkoja sekä seurakuntayhtymän papin­virkoja. Työvoimapoliittisia lausuntoja käsittelevät työntekijät on koulutettava siten, että työttömältä työnhakijalta ei aiheettomasti evätä työttömyysetuutta. Lue lisää

Vuoden pappi Juha Tanska on työelämän kehittäjä

Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2017 Haminan seurakunnan kirkkoherran Juha Tanskan. Hän toimii tämän vuoden virastaan vapaalla johtamiskouluttajana Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä. Valinta julkistettiin 10.10. Helsingissä. Lue lisää

Katse tulevaisuuteen

Cruxissa 2/2018 ollut pääkirjoitus.

AKIn toiminnan tarkoituksena on rakentaa hyvää työelämää. Lue lisää

Papin virkojen säilyttäminen seurakunnassa

Pappisliiton kannanotossa kartoitetaan niitä tekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon määritettäessä, kuinka paljon pappeja seurakunnassa tarvitaan.
Hyväksytty Pappisliiton hallituksessa 24.4.2017. Lue lisää

Tarjolla huomattava jäsenetu vastavalmistuneille Danske Bankista

Danske Bankin lisäedut vastavalmistuneille AKIn perusliittojen jäsenille Lue lisää

Katse tulevaisuuteen

Cruxissa 2/2018 ollut pääkirjoitus.

AKIn toiminnan tarkoituksena on rakentaa hyvää työelämää. Lue lisää

Eija Nivala jatkaa Pappisliiton ja AKIn puheenjohtajana

Suomen kirkon pappisliiton valtuusto on valinnut vuosiksi 2017–2018 Alavieskan seurakunnan kirkkoherran, rovasti Eija Nivalan kolmannelle kaudelle Pappisliiton puheenjohtajaksi. Pappisliiton valtuusto teki valinnan syyskokouksessaan 14.–15.11.2016. Lue lisää

Vuoden 2016 apurahat

Pappisliiton apurahat Petri Tikalle ja Meri-Anna Hintsalalle Lue lisää

Vuoden pappi 2016 Merja Hållfast on vanhusten asialla

Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2016 sairaalapastori Merja Hållfastin Helsingistä. Valinta julkistettiin Pappisliiton syysvaltuuston iltajuhlassa 14.11. Helsingissä. Lue lisää

Pappisliiton viestintäpalkinto kirkkoherra Timo Määtälle

Suomen kirkon pappisliitto on myöntänyt Ylivieskan kirkkoherra Timo Määtälle viestintäpalkinnon hänen ansiokkaasta toiminnastaan Ylivieskan kirkon palon yhteydessä. Pääsiäisyönä kirkon raunioiden vierellä pidettiin pääsiäisyön messu, kun kirkko vielä paloi ja sammutustöitä viimeisteltiin. Lue lisää

Pappi ja avioliittolain muutos

Pappisliiton hallitus: jäitä hattuun vihkimiskysymyksessä.

Liiton kannanotto 19.9.2016 Lue lisää

Vuoden 2017 opintomatkat

Pappisliitto järjestää kaksi opintomatkaa vuonna 2017. Maaliskuussa kohteena on Nicaragua ja El Salvador sekä syyskuussa Armenia. Nicaraguan ja El Salvadorin matkalle ilmoittautuminen päättyy 15.10. Lue lisää

Kirkon sektorille neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kirkon neuvottelukunta on 3.6.2016 hyväksynyt neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta kirkon sektorilla 1.2.2017 alkaen. Lue lisää

Kesätyöntekijän pikkujättiläinen 2020

Kesätyöntekijän kannattaa pitää kiinni oikeuksistaan. Muista kuitenkin, että työntekijällä on paitsi oikeuksia myös velvollisuuksia. Nykyisessä työtilanteessa kesätyöt tarjoavat arvokasta kokemusta seurakuntatöistä ja toimivat myös erinomaisena käyntikorttina tulevia töitä haettaessa. Lue lisää

Pappisliiton toimintasuunnitelma 2020

Kirkollisen toimintaympäristön muutokset haastavat pappeja pohtimaan ammatti-identiteettiään ja työtapojaan. Pappisliitto seuraa toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia papiston työhön. Lue lisää

Pappisliiton tavoiteohjelma 2019-2022

Pappisliitto on papiston ammatillisuutta, kollegiaalisuutta, kehittymistä,  papiston edun valvomista ja myönteistä pappiskuvaa edistävä aktiivinen toimija. Lue lisää

Yhteystiedot

Suomen kirkon pappisliitto - Finlands kyrkas prästförbund r.y.

Sijainti kartalla

Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki

Avoinna arkisin
Öppet vardagar
klo / kl  10 - 14
Puh. / Tfn 09 4270 1503

Toimihenkilöiden yhteystiedot

www.pappisliitto.fi

**@**


AKIn ja perusliittojen verkkolaskutusosoitteet

Pappisliiton tietosuojaseloste

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille