Neuvottelut työaikalain soveltamisalasta keskeytyneet
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Neuvottelut työaikalain soveltamisalasta keskeytyneet

Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen tulkintaneuvottelut työaikalain soveltamisesta kirkon hengellisessä työssä keskeytyivät 18.6.2019, kun JUKOn ja Kirkon alan unionin neuvottelijat marssivat ulos neuvottelusta. Neuvottelut on keskeytetty toistaiseksi.

Näkemyserot työnantajan ja pääsopijajärjestöjen välillä olivat edelleen ylitsepääsemättömät. Työnantajapuoli katsoi, että uutta työaikalakia tultaisiin kirkon hengellisessä työssä soveltamaan korkeintaan ”muutamaan” viranhaltijaan. KiT ei ollut valmis neuvottelemaan siitä, mitä työaikamääräyksiä näihin työaikalain piiriin siirtyviin viranhaltijoihin sovellettaisiin.

JUKOn käsityksen mukaan työaikalain piiriin siirtyisi nykyisistä työajattomista viranhaltijoista suurin osa. Työaikalain soveltamisen ulkopuolelle jäisivät vain ne viranhaltijat, jotka voivat päättää työaikansa sijoittelusta ja määrästä kokonaan itse.

Työntekijäpuoli poistui neuvottelusta, kun kävi selväksi, ettei Kirkon työmarkkinalaitos ollut valmis neuvottelemaan työaikaan siirtyviä koskevista sopimusmääräyksistä.

Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Tammikuu 2020 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille