Neuvottelut työaikalain soveltamisalasta keskeytyneet
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Neuvottelut työaikalain soveltamisalasta keskeytyneet

Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen tulkintaneuvottelut työaikalain soveltamisesta kirkon hengellisessä työssä keskeytyivät 18.6.2019, kun JUKOn ja Kirkon alan unionin neuvottelijat marssivat ulos neuvottelusta. Neuvottelut on keskeytetty toistaiseksi.

Näkemyserot työnantajan ja pääsopijajärjestöjen välillä olivat edelleen ylitsepääsemättömät. Työnantajapuoli katsoi, että uutta työaikalakia tultaisiin kirkon hengellisessä työssä soveltamaan korkeintaan ”muutamaan” viranhaltijaan. KiT ei ollut valmis neuvottelemaan siitä, mitä työaikamääräyksiä näihin työaikalain piiriin siirtyviin viranhaltijoihin sovellettaisiin.

JUKOn käsityksen mukaan työaikalain piiriin siirtyisi nykyisistä työajattomista viranhaltijoista suurin osa. Työaikalain soveltamisen ulkopuolelle jäisivät vain ne viranhaltijat, jotka voivat päättää työaikansa sijoittelusta ja määrästä kokonaan itse.

Työntekijäpuoli poistui neuvottelusta, kun kävi selväksi, ettei Kirkon työmarkkinalaitos ollut valmis neuvottelemaan työaikaan siirtyviä koskevista sopimusmääräyksistä.

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille