Teologi luottamusta rakentamassa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Teologi luottamusta rakentamassa

Tuija Kotiranta tukee vuoropuhelua, rakentaa luottamusta sekä setvii toimimattomia käytäntöjä hoivayksiköissä. Hänen mukaansa teologinen ammattitaito on ison paletin hallintaa.

Kun kotona eläminen ei enää vanhuuden vaivoista, sairaudesta tai vammasta johtuen suju, tulee kohdalle muutto palveluasuntoon tai vanhainkotiin. Elämäntilanteen muutos tuottaa useimmiten kriisin, joka koskee asianosaisen lisäksi myös läheisiä. Tuija Kotiranta auttaa erilaisissa hoitoympäristöissä hoitotyön ammattilaisia ja omaisia ja siinä sivussa asiakkaita, jotka ovat siirtymässä asumispalvelujen piiriin.

Tuija Kotiranta työskentelee omaisyhteistyön päällikkönä Omaisena edelleen ry:ssä. Pieni yhdistys työskentelee edistääkseen asumisyksiköissä asuvien omaisten ja hoitohenkilökunnan välistä keskustelua muutostilanteissa. ”Toimistoni on Vantaalla ja kollegallani Porissa. Molemmat teemme matkatöitä, ja tapaamme omaisia, asumisyksiköissä asuvia sekä ammattilaisia”, Kotiranta kertoo.

Kotiranta tuottaa työkseen omaisyhteistyön työpajoja ja foorumeita. Niissä muutostilanteissa olevat omaiset ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset pystyvät pohtimaan asukkaiden kannalta merkityksellisiä asioita. Luottamuksellinen hoitosuhde lisää asukkaan ja hänen omaistensa hyvinvointia muutostilanteissa.

 

Kohtaamisen ja tunteen ammattitaitoa

 

Omaisten kohtaaminen sekä keskustelun rakentaminen näiden ja hoitohenkilökunnan välille vaatii Kotirannan mukaan tunnetaitoja. ”Ärtyneisyys, epäluottamus hoitotilanteisiin ja suru näkyvät hoitokodin arjessa. Omaiset tuntevat usein syyllisyyttä”, Kotiranta toteaa. Esimerkiksi omaishoidon tilanteissa puolison toive asua loppuun asti kotona ei aina toteudu. Omaishoitovuosien jälkeen hoitovastuusta irrottautuminen voi olla vaikea paikka omaishoitajalle.

Muutostilanteen merkitys ymmärretään myös hoitotyön ammattilaisten keskuudessa. Ammattilaiset haluavat rakentaa ja vahvistaa luottamusta hoitoyksikön ja omaisten välillä. Tunnetaitojen ja niihin liittyvien hyvien käytäntöjen oppiminen kiinnostaa.

 

Omaisyhteistyötä rakennetaan verkostoissa

 

Omaisena edelleen ry on perustettu vuonna 2005, ja Kotirannan työsuhde alkoi vuonna 2006. Kolmen vuoden hankkeen aikana tarve omaisyhteistyön kehittämiselle vahvistui. Sittemmin yhdistys on onnistunut vakiinnuttamaan rahoituspohjaansa, mutta hakee rahoitusta edelleen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) vuodeksi kerrallaan.

Kahden työntekijän yhdistys tekee työtä verkostoissa, aina yhteistyökumppaneiden kanssa. Työn luonteesta johtuen luottamuksellisen suhteen ylläpitäminen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin siinä missä omaisiinkin on oleellista. Vain siten voi rakentaa toimivaa vuoropuhelua osapuolten välille.

Yhdistys on Omaishoitajaliiton jäsenjärjestö. Kotirannan mukaan kattojärjestö on tarjonnut tukea erityisesti viestinnän saralla ja verkostoitumiseen. Pienillä voimavaroilla tekeminen on opettanut pilkkomaan kokonaisuutta osiin. Työtä suunnitellaan painopistealueittain, esimerkiksi yksi maantieteellinen kokonaisuus kerrallaan.

 

Keskustelu vanhustenhuollon ongelmista ei yllättänyt

 

Kevättalvella käyty keskustelu vanhustenhuollon ongelmista ei tullut Kotirannalle yllätyksenä. Kotiranta arvioi vanhustenhuollon tilan nousevan julkiseen keskusteluun tasaisin väliajoin. Ymmärrystä riittää myös hoitotyön tekijöille. ”Myös hoitajat ovat olleet huolestuneita työntekijöiden riittävyydestä ja muista puutteista. Henkilökunnan taholta tulee yhteydenottoja – tällöin pohditaan yhdessä, miten edetä ja mitä yhdessä voidaan tehdä”, Kotiranta sanoo. ”Ratkaisut haetaan yhdessä.”

Kotiranta kohtaa työssään myös kriisiytyneitä hoitoyksiköitä.  (Hoivayksikössä) saattaa olla 40 huolestunutta omaista ja vaikea tilanne.” Luottamuksen rakentaminen osapuolten välille on näissä tilanteissa keskeistä. ”Tuleeko monille yllätyksenä, että ammattihenkilöt toivovat työvälineitä ja foorumeita, joissa kohdata asukkaiden omaisia”, Kotiranta pohtii.

 

Teologinen ammattitaito on ison paletin hallintaa

 

Työ on pitänyt Kotirannan otteessaan. ”Tässä työssä olen joutunut etsimään tietoa monista lähteistä. Yksistään lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti”, Kotiranta sanoo. ”Tälläkin koulutuspohjalla, vaikka minulla on monenlaista tutkintoa, joka vuosi on tullut jotain uutta ja uudenlaisesta näkökulmasta on joutunut miettimään kuinka ja kenen kanssa puhutaan omaisyhteistyöstä. Se on pitänyt kiinni tässä työtehtävässä”, Kotiranta innostuu. ”Teologinen koulutus on tuonut nykyiseen työtehtävääni kykyä hallita isoa palettia.”

Kotiranta on monipuolisen työuransa ohella opiskellut paljon. Alun perin diakonissaksi valmistunut Kotiranta löysi teologisesta tiedekunnasta luontevan väylän syventää osaamistaan. Samoihin aikoihin Kotiranta suoritti myös musiikkiterapian opinnot Sibelius-Akatemiassa.

”Gradun tekeminen hyödytti minua omassa työssäni”, Kotiranta kertoo. ”Tein gradua aiheesta, josta ei ollut aikaisempaa tutkimusta. Kirjalliset taidot, kirjoittaminen, raportointi ja materiaalin tuotanto ovat osoittautuneet tärkeiksi.” Hyvänä näytteenä tästä Kotiranta kertoo laatineensa järjestönsä kirjalliset materiaalit melko lailla tyhjästä. ”Aloitin työni huoneessa, jossa oli aluksi vain vanha kirjoituspöytä, ja siitä se sisältöjen tuottaminen sitten lähti.”

Teologisen tutkinnon aikana suoritettu harjoittelu oli gradun ohella Kotirannalle tärkeä. Se sysäsi hänet järjestötyöhön. Kolmen kuukauden harjoittelujakso Omaishoitajaliitossa toi itsevarmuutta. Kotiranta huomasi, että työ järjestökentällä sujui. ”Siellä laitettiin kirjoittamaan. En ollut sellaista aiemmin tehnyt, ja sen huomasin, että tekstiä syntyi.”

 

Osaamisen täydentäminen luo uusia valmiuksia

 

Kotirannan työtehtävät ovat itsessään vaatineet osaamisen päivittämistä. Sosiaalipsykologia on tuonut taitoja luottamuksen rakentamiseen organisaatioissa, johtamisen opinnot taas käytäntöjen kehittämisessä: ”Aika paljon ammattihenkilöstön kanssa on joutunut miettimään, mistä toimimattomat käytännöt johtuvat”, Kotiranta puntaroi. Hän myös luennoi työssään säännöllisesti – hankkeiden tuloksia on syytäkin juurruttaa ja levittää.

Kirkollinen työkokemus sekä koulutus on antanut valmiuksia kohdata luopumiseen ja sen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä. Tätä osaamista löytyy Kotirannan mukaan myös seurakunnista, joiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä. ”Teen paljon työtä maakunnissa, joissa tarvitaan yhteistyökumppaneita. Seurakunnat kohtaavat paljon omaishoitajia”, Kotiranta kertoo.

Kotiranta viihtyy tehtävissään. Työn monipuolisuus kiehtoo. ”Tykkään tehdä monenlaista. Työssäni on monenlaista sisältöä, hallintoa ja raportointia, se vastaa omaa osaamistani.” Työstä löytyy imua. ”Olen nähnyt kuinka asiat ovat menneet eteenpäin, ja nähnyt hyviä konkreettisia esimerkkejä, joissa yhteistyö on edennyt ja hoitoyksikköihin tai jopa kunnan rakenteisiin on luotu kanavia omaisyhteistyölle.”

Ilari Huhtasalo

Omaisena edelleen ry:n verkkosivuille löydät tästä

"Kirkollinen työkokemus sekä koulutus on antanut valmiuksia kohdata luopumiseen ja sen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä. Tätä osaamista löytyy Kotirannan mukaan myös seurakunnista, joiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä."

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille