Kirkkovuoden tekstejä luetaan suhteessa nykyhetken kysymyksiin
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkkovuoden tekstejä luetaan suhteessa nykyhetken kysymyksiin

Tekstin äärellä -saarnapohdintoja kirjoittava Joona Salminen toivoo, että papit uskaltaisivat kirkkovuoden tekstien äärellä vaikeisiinkin pohdiskeluihin. Entä miten Salminen tulkitsee neitsyt Marian toimijuutta #MeToo:n jälkeisessä maailmassa?

”Olen ollut kirkkovuosi-ihminen opiskeluajoista lähtien”, sanoo seurakuntapastori TT Joona Salminen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta.

”Siinä on jotain ihmistä suurempaa, että jotkin tekstit ovat olleet samalla paikalla kirkkovuodessa vuosisatoja. Kirkkovuosi on helppo tapa liittyä arjessa isoihin ketjuihin.”

Salminen kirjoittaa AKIn kotisivuilla julkaistavia Tekstin äärellä -kirjoituksia tästä keväästä alkaen. ”On tärkeää, että kirkkovuoden tekstejä luetaan suhteessa ajankohtaisiin kysymyksiin”, Salminen sanoo. Salmisen kirjoitusvuorolle osuu muun muassa Marian ilmestyspäivä, jonka tekstien Salminen arvioi kantavan erilaisia merkityksiä nyt kuin vaikkapa 1950-luvulla.

Tekstin ääressä -hakukone löytyy tästä klikkaamalla. voit etsiä saarnapohdintoja kirkkovuoden pyhän nimen, raamatuntekstin, vuosikerran, pyhän otsikon ja selityksen kirjoittajan mukaan.

Neitsyt Maria ja #MeToo

Salminen pohtii, että Luukkaan kuvauksessa Neitsyt Marian voi nähdä objektina, jonka miehiset voimat ottavat agendansa käyttöön. Salminen puntaroikin, miten Marian rooli #MeToo-jälkeisessä maailmassa käsitetään. ”Enkeli ilmestyy Marialle ja Jumala antaa tehtävän. Tekstin voi lukea mansplaininginä* ja ihmiselle aika intiimeihin asioihin puuttumisena.”

Salminen oikaisee, että antiikissa Maria nähtiin aivan päinvastoin: ”Antiikin ihmiselle Maria oli äärimmäinen vapaan tahdon, integriteetin ja toimijuuden ilmentymä. Maria oli toimija, joka hallitsi omaa ruumistaan. Tavallaan hänen ajateltiin olevan vapaa monista rajoitteista, joita muilla ihmisillä on.”

Marian myönteinen vastaus Jumalan kutsuun istuu luterilaiseen ja katoliseen armo-oppiin. Jumalan armo kävi edeltä, ja Maria vastaa Jumalan kutsuun myöntävästi. ”Siinä ylitetään rajoja, joiden ylittäminen ei ole helppoa. Ei ole itsestään selvää, että Maria vastaa myöntävästi.” Inkarnaatio tapahtuu Salmisen mukaan, kun Pyhä Henki tulee Marian ylle. Joulun odotus voi alkaa.

Seurakunnan palaute osoittaa tulkintojen moninaisuuden

Salmisen työpaikalla Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa järjestetään saarnajatkoja, joilla syvennytään ja keskustellaan laajemmin saarnatekstin aiheista ja messun herättämistä ajatuksista. ”Ihmiset ovat tosi kiinnostuneita. He haluavat tietoa ja haluavat tutkiskella mitä tekstit tarkoittavat.”

Parhaimmillaan tekstin äärellä oleminen on Salmisen mukaan sen sanoman nostamista mielekkäälle yleiselle tasolle. Yksittäisiin esimerkkeihin ei kannata juuttua vaan pitää tarttua rohkeasti ja selväsanaisesti isoihin uskonkysymyksiin ja moraalisiin teemoihin. Tällöin saarna puhuttelee nykyajan ihmisiä ja seurakuntalaiset saavat luoda merkityksiä myös itse. Salminen kertoo seurakunnassa havaitsevansa, kuinka erilaisia kysymyksiä tekstit herättävät: yksi on vastikään paikkakunnalle muuttanut ja toisen läheinen on poismennyt. ”Koko seurakunta saa tulla tekstin kautta yhteisten kysymysten äärelle.”

Keskusteluryhmissä saatu palaute on välitöntä. ”Ihmiset kuulevat saarnat usein keskenään eri tavoin”, Salminen virkkoo. ”Monesti jostain pienestä sivuteemasta on tullut se juttu, josta on innostuttu.” Salminen kertoo myös usein kokevansa, että ne saarnat, jotka ovat omasta mielestä jääneet vähälle valmistelulle otetaan vastaan parhaiten. ”Tuntuu, että monet papit tunnistavat tämän. Nopeasti saarnaa valmistellessa seuraa intuitiota, sitä ensimmäistä ajatusta. Liika työskentely voi vesittääkin saarnan, jos se muuttuu esitelmöinniksi.”

”Toivoisin, etteivät papit päättäisi seurakuntalaisten puolesta etukäteen, mitkä aiheet ovat liian vaikeita tai hankalia käsiteltäviksi.” Salminen on sitä mieltä, että papeilla on hyvä koulutus. Hänen mielestään saarnatekstejä pitää lukea ennen kaikkea rukoillen. ”Herra on Jumala, joka puhuu. Nämä tekstit tulevat pitkän ajan takaa, mutta Jumala ei ole meille muinainen vaan ajaton. Rukous kantaa vaikeidenkin tekstien edessä.” Salminen toivoo, että hänen kirjoituksistaan välittyisi rohkea kuunteleminen ja että ne antaisivat lukijoille intoa ja virikkeitä tekstien kanssa painimiseen.

Ilari Huhtasalo

Seurakuntapastori, TT Joona Salminen kirjoittaa AKIn kotisivuilla julkaistavia Tekstin äärellä -kirjoituksia tästä keväästä alkaen.

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille