Rippisalaisuus ja tiedustelulainsäädäntö
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Rippisalaisuuden loukkauksesta ilmoitettava tiedusteluvaltuutetulle

Pappisliiton kannanotto 15.2.2019.

Suomen kirkon pappisliitto pitää hyvänä eduskunnan päätöstä palauttaa tiedustelulait valiokuntavalmisteluun. Tiedustelulait puuttuvat merkittävällä tavalla perustuslain 10 §:ssä säädettyyn yksityiselmän suojaan. Pappisliitto pitää yksityiselämän suojaa merkittävänä perusoikeutena, minkä vuoksi sen rajoittamiseen tulee suhtautua erityisen varovaisesti.

Lakiesityksen 41 § perusteella tiedustelun kohdistaminen rippisalaisuuden alaiseen viestiin olisi kiellettyä. Tätä ratkaisuna Pappisliitto pitää oikeana. Rippisalaisuudessa on kyse ehdottomasta luottamussuhteesta papin ja hänen kanssaan keskustelevan välillä. Tämän vuoksi rippisalaisuutta on lainsäädännössä erityisesti suojattu, ja suojan on syytä säilyä tällaisena jatkossakin. Oikeana Pappisliitto pitää myös 41 § säännöstä siitä, että jos tiedustelu vahingossa kohdistuu rippisalaisuuden alaiseen viestiin, on toimenpide välittömästi keskeytettävä ja saadut tiedot hävitettävä.

Ongelmallisena Pappisliitto pitää kuitenkin sitä, että tiedustelua suorittavan viranomaisen ei tarvitsisi ilmoittaa kenellekään siitä, että tiedustelu on vahingossa kohdistunut rippisalaisuuden alaiseen viestiin. Perustuslain 10 § mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Koska tiedustelulainsäädännöllä puututtaisiin yksityisyydensuojaan sellaisessa tilanteessa, jossa luottamuksellisuutta on aivan erityisellä tavalla katsottu tarpeelliseksi suojata, ei asianmukaisena voi pitää sellaista ratkaisua, jossa rippisalaisuuteen kohdistuvista loukkauksia ei tarvitsisi raportoida lainkaan.

Tiedustelua suorittava viranomainen tulisi näin ollen velvoittaa ilmoittamaan rippisalaisuuden rikkoutumisesta ainakin papille, jota rippisalaisuus koskee. Lisäksi tiedustelua suorittavalle viranomaiselle tulisi säätää ilmoitusvelvollisuus tiedusteluvaltuutelulle silloin, kun rippisalaisuutta on tiedustelussa loukattu. Tiedusteluvaltuutetun tulisi raportoida rippisalaisuuden ja myös muun erityisesti suojatun viestinnän loukkaukset vuosikertomuksessaan. 

Pappisliitto katsoo, että tiedustelulainsäädäntöä tulee tarkentaa siten, että rippisalaisuuden samoin kuin muunkin erityisesti suojatun viestinnän loukkaukset tulisi raportoida sekä asianosaisille että tiedusteluvaltuutetulle.

Lisätietoja:

Jussi Junni
Toiminnanjohtaja
(09) 4720 1507
**@**

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille