Sata työtöntä teologia vähemmän
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Sata työtöntä teologia vähemmän

Kirkon akateemiset AKIn asiantuntija Vesa Engström kertoo teologian maistereiden työllisyystilanteen parantuneen viimeisen kahden vuoden aikana. Viiden prosentin työttömyysaste on ylemmän korkeakouluasteen keskiarvon tuntumassa.

”Vuodesta 2012 alkanut työttömyysasteen nopea nousu tasoittui vuoden 2015 aikana. Työttömyysaste on nyt laskenut hyvää vauhtia viimeisen kahden vuoden ajan”, Engström kertoo. Työttömien teologian maistereiden määrä on laskenut noin kolmestasadasta kahteensataan.

Engström kuitenkin huomauttaa, että teologien työllisyystilanne ei ole parantunut yhtä nopeasti kuin akateemisesti koulutettujen keskimäärin. ”Työttömien osuus työvoimasta on teologian maisterien kohdalla edelleen noin viisi prosenttia”, Engström sanoo.

Engström arvioi, että seurakuntien avoimiin työpaikkoihin on edelleen selvää tunkua, mutta pahin alkaa olla jo takanapäin. Seurakuntien rekrytointi on Engströmin mukaan kääntynyt kasvuun. Tämä näkyy hänen mukaansa myös vihkimysten määrässä, joka on noussut vuoden 2014 aallonpohjasta alle seitsemästäkymmenestä pappisvihkimyksestä reiluun kahdeksaankymmeneen vihkimykseen vuonna 2017.

Suhteessa muihin akateemisesti koulutettuihin, Engström arvioi, teologien työttömyysaste on nyt korkeampi kuin ennen finanssikriisiä seurannutta taantumaa. ”Viime vuosikymmenen puolella teologien työttömyysaste oli parin prosentin luokkaa – samaa tasoa kuin esimerkiksi lastentarhan opettajilla.” Tällä hetkellä Engström toteaa teologien työttömyysasteen olevan muutaman prosentin kymmenyksen korkeampi kuin ylemmän korkeakoulututkinnon omaavilla keskimäärin.

Ilari Huhtasalo

Lisätietoa: Akavan työttömyystilastot.

 

Asiantuntija Vesa Engström

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille