Suorituslisä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Suorituslisä

Kirje jäsenille suorituslisästä 5.2.2019

Ensimmäinen mielikuva suorituslisän arviointitilanteesta on kanttorin työssä helposti sellainen, että jumalanpalvelukseen saapuukin seurakunnan johtavista viranhaltijoista muodostettu tutkintolautakunta. Onko sen tehtävänä laskea väärät äänet ja äänenkuljetusvirheet sekä arvioida soinnutuksen monipuolisuus ja äänenmuodostukselliset taidot laulamisen osalta?

Kuvitelma alkaa tässä kohtaa muistuttaa painajaista: miten johtaja, joka monesti ei itse ole muusikko, osaisi lainkaan arvostaa kekseliästä äänenkuljetusta? Huomaako tämä, kuinka vaivatta laulan ylä-d:n? Noteerasiko tämä vuorolaulussa, että lennosta nappasin liturgilta uuden sävellajin?

Järjestelmä ei ole kuitenkaan aivan tätä.

Muutamia nostoja KirVESTES 2018–2020:n 26 §:stä:

 • Suorituslisästä, sen arviointiperusteista, järjestelmän kirjallisesta kuvauksesta ja suorituslisän maksamisesta päättää työnantaja.
 • Arviointiperusteiden tulee olla selkeitä ja riittävän yksinkertaisia, niistä työnantaja tekee kirjallisen kuvauksen.
 • Suorituslisä on osa kannustavaa palkkausta, jolla pyritään parantamaan tuloksellisuutta ja johtamaan työntekijän työsuoritusta. Parhaimmillaan sillä palkitaan tavoitteiden suuntaisesta toiminnasta, johon työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omin toimin.

Suoritusta arvioitaessa on hyvä mahdollisimman realistisesti tarkastella itse omaa suoritustaan.

Tehtävänkuvaus. Onko ajan tasalla? Jos ei, niin nyt on korkea aika päivittää se. Tehtävänkuvaus on nimittäin suorituslisäarvioinnin olennainen lähtökohta.

Oman työsuorituksen itsearvioinnissa kannattaa pohtia mm. seuraavia seikkoja:

 • Miten sovellan seurakunnan strategiaa työssäni?
 • Missä kaikessa olen hyvä?
 • Mitä teen mielelläni?
 • Onko asioita, jotka jätän tekemättä, jos vain mahdollista, hoidanko tehtävänkuvaukseen kirjatut tehtävät?
 • Millainen työkaveri ja työyhteisön jäsen olen?
 • Hoidanko ainoastaan minulle erikseen osoitetut tehtävät vai onko työotteeni oma-aloitteinen ja kehittämiseen pyrkivä?

Tärkeä näkökulma työn tarkasteluun on seurakunnan strategia. On ehdottomasti eduksi, jos pystyt osoittamaan toimivasi strategian mukaisesti ja työsi kautta auttamaan seurakuntaa kohti sen tavoitteita. Varmasti useissa seurakunnissa strategiassa mainitaan seurakuntalaisten kohtaaminen ja sitouttaminen vapaaehtoistyöhön. Tämä esimerkiksi liittyy suoraan kuorotyöhön ja sen hyvää hoitoa kannattaa pitää esillä.

Ylipäätään kannattaa muistaa asiat, joihin mikä tahansa työnantaja voi olla tyytyväinen, mm.:

 • oma-aloitteisuus
 • kehittävä työote, jossa mukana itsearviointi
 • avuliaisuus
 • työnteko "rajat ylittäen", vaikkapa toisen alan työntekijän sijaistaminen tarvittaessa
 • myönteinen suhtautuminen seurakuntalaisiin, työkavereihin, työtehtäviin...

Omaan työntekoon kannattaa yrittää suhtautua mahdollisimman realistisesti. Itseään ja hyvää työtään ei kannata missään nimessä vähätellä.

Suorituslisäarvioinnin yhteydessä on tilaisuus myös haastaa työnantajaa. Työntekijän kannattaa pyytää mahdollisimman konkreettisia perusteluja, mitkä tavoitteet saavuttamalla voisi suorituslisän ansaita.

On tärkeää muistaa, että vastuu suorituslisästä kaikkineen (mitä juuri meidän seurakunnassamme tällä tarkoitetaan, ketkä asiasta neuvottelevat, kuka arvioi ketäkin, jne) on työnantajalla. Siksi SKUL tai AKI ei ole erikseen lähtenyt ohjeistamaan jäseniään tyyliin: tehkää näin ja näin, vaan paikallinen työnantaja tekee omat päätökset suorituslisän toteutuksessa. Täten suorituslisän toteuttaminen voi olla erilainen naapuriseurakunnissa. Mutta tämä kirje on tarkoitettu SKULn työelämäjäsenille, koska haluamme vastata niihin epäilyksiin ja huolenaiheisiin, joita olemme liittoon saaneet kentältä koskien suorituslisää.

Arviointijakso on käynnistynyt kaikissa seurakunnissa 1.2.2019, jollei seurakunnalle ole myönnetty hiukan lykkäystä arviointijakson aloittamiseen. Joka tapauksessa suorituslisän maksaminen alkaa kaikissa seurakunnissa 1.1.2020, myös niissä seurakunnissa, joissa arviointijakso aloitetaan myöhemmin kuin 1.2.2019.

Minna Raassina (puheenjohtaja, SKUL ry)
Annukka Ruusula (asiantuntija, AKI ry)

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille