Osallistu myötätunto seurakunnan työyhteisössä kyselyyn
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Osallistu myötätunto seurakunnan työyhteisössä kyselyyn

Hei sinä seurakunnassa työskentelevä pappi!

Olen Minna Teräväinen, teologian maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa ja teen kirkkososiologian seminaarissa pro gradu -tutkielmaani myötätunnosta seurakunnan työyhteisössä. Tutkimuskysymykseni ovat:

  • Millaisia myötätuntokokemuksia papeilla on työyhteisöissään?
  • Miten myötätuntokokemukset vaikuttavat heihin ja työyhteisöön?

Toivon, että innostut kirjoittamaan minulle kokemuksistasi myötätunnosta työyhteisössäsi.

Voit kirjoittaa vapaasti myötätunnosta tai voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä myötätunto on?
  • Ilmeneekö myötätuntoa työyhteisössäsi; millaisissa tilanteissa ja millaisessa muodossa?
  • Millaisia tunteita se herättää sinussa?
  • Miten myötätunto vaikuttaa sinuun ja työyhteisöön?

Tekstit ovat luottamuksellisia ja huolehdin siitä, että kirjoittajien anonymiteetti säilyy.

 

Lähetä tekstisi osoitteeseen **@**. Toivoisin vastauksia viimeistään 31.1.2019.

Voit myös osallistua haastatteluun pääkaupunkiseudulla, jos koet sen itsellesi mieluisammaksi tavaksi välittää ajatuksiasi myötätunnosta.

Kiitos osallistumisestasi!

 

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Tammikuu 2020 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille