Naisten pappeuden mitätöinnin on loputtava
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Naisten pappeuden mitätöinnin on loputtava

Kuva: Kirkon kuvapankki / Sanna Krook.

Pappisliiton hallitus on 7.12.2018 käsitellyt 28 kirkolliskokousedustajan piispoille lähettämää kirjettä (Kotimaa24, 27.11.2018) ja sen aikaansaamaa keskustelua. Liitto pitää erittäin vahingollisena sitä, että jatkuvasti osa papeista joutuu kestämään virkansa tai kutsumuksensa kyseenalaistamista joko seurakunnan jäsenten tai työtoverien taholta.

Liiton hallitus viittaa 27.2.2018 julkaisemaansa kannanottoon, jonka mukaan kirkossa on vain yksi, sukupuolesta riippumaton pappisvirka. Perinteinen virkakäsitys ei oikeuta kieltäytymään yhteistyöstä toisen papin kanssa tämän sukupuolen takia. Pappi tulee nähdä virkansa eikä sukupuolensa edustajana.

Pappisliitto tuo julki yksiselitteisen tukensa papeille, jotka kohtaavat syrjintää ja epäasiallista kohtelua sukupuolensa johdosta. On kestämätön tilanne, että osa kirkon työntekijöistä ja päättäjistä katsoo pappisviran kuuluvan vain miehille ja siten mitätöi pappeuden niiltä naisilta, jotka kirkko on vihkinyt papeiksi. 

Pappisliitto myös kiittää arkkipiispa Tapio Luomaa kannanotosta (Kotimaa24, 5.12.2018), että jokaisen papin tulee voida työskennellä Jumalalta saamansa kutsun mukaisesti ilman, että hänen pappeutensa asetetaan kyseenalaiseksi. Liitto toivoo vastaavaa tukea papistolle kaikilta kirkon johtajilta.

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille