Viisi ehdolla Pappisliiton puheenjohtajaksi
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Viisi ehdolla Pappisliiton puheenjohtajaksi

Pappisliitolle valitaan marraskuussa uusi puheenjohtaja. Valinta tapahtuu valtuuston syyskokouksessa 21.11.2018 Helsingissä.

Valtuuston vaalivaliokunta on pyytänyt liiton jäseniltä ehdotuksia puheenjohtajaksi. Ehdokkaista on pyydetty toimittamaan valtuuston käyttöön esittely, ansioluettelo, tietoa ehdokkaan motivaatiosta ja näkemyksistä ajankohtaisiin kysymyksiin sekä muuta tarpeellista materiaalia.

 

 

Määräaikaan mennessä saapuneesta materiaalista vaalivaliokunta on nostanut esiin esitettyjen ehdokkaisen tutkinnot, merkittävän työkokemuksen, keskeisen johtamis- ja hallintokokemuksen, toiminnan ammattiyhdistysliikkeessä ja kirkon tarjoaman johtamiseen liittyvän koulutuksen. Kaikilla hakijoilla on myös muita ansioita. Valtuuston jäsenillä on käytettävissään kaikki ehdokkaiden vaalivaliokunnalle toimittama materiaali.

 

Puheenjohtajaehdokkaat ovat Henri Lehtola, Mats Lindgård, Mimosa Mäkinen, Ulla Ruusukallio ja Anna-Kaisa Tenhunen.

Henri Lehtola (TM) on Kangasalan seurakunnan kappalainen, ja hän työskentelee tällä hetkellä vs. talousjohtajana. Virassaan hän on ollut lapsi- ja perhetyöstä vastaava esimies ja hallintokappalaisena papiston lähiesimies. Lehtola on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin notaarin tehtävässä. Lehtola on toiminut JUKO:n pääluottamusmiehenä Kirkon keskusrahastossa. Lehtola on suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon ja Kirjo II -koulutuksen.

 

 

Mats Lindgård (TL) on Porvoon tuomiorovasti. Lindgård on toiminut aikaisemmin hiippakuntadekaanina ja tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisena. Hän on ollut myös yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja toiminut lukuisissa kirkon yhteisissä työryhmissä. Lindgård on toiminut JUKO:n luottamusmiehenä Porvoon seurakuntayhtymässä sekä eri luottamustehtävissä ja työryhmissä Finlads svenska prästförbundissa, Pappisliitossa ja AKI:ssa. Lindgård on suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon ja ylemmän pastoraalitutkinnon.

 

Mimosa Mäkinen (TM) on Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kirkkoherra. Hän työskennellyt aikaisemmin seurakuntapastorina Tapiolan seurakunnassa ja Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa. Mäkinen toimii myös kirkon ja hiippakunnan yhteisissä työryhmissä. Hän on toiminut JUKO:n luottamusmiehenä Kauniaisten seurakuntayhtymässä ja Pappisliiton alaosaston (KirkKauEs) johtokunnassa. Mäkinen on suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon ja Kirjo IIY -koulutuksen.

 

Ulla Ruusukallio (TM, KM, kirkon nuorisotyönohjaaja) on TAYS Pitkäniemen psykiatrisen sairaalan sairaalapastori. Hän on työskennellyt aikaisemmin vs. kirkkoherrana ja seurakuntapastorina Aitolahden seurakunnassa. Ennen pappisvihkimystä Ruusukallio on työskennellyt nuorisotyönohjaajana eri seurakunnissa ja kurssisihteerinä Suomen Lähetysseurassa. Ruusukallion on kirkolliskokouksen ja Tampereen hiippakuntavaltuuston pappisjäsen. Hän on toiminut AKIn ja Pappisliiton hallituksen ja valtuuston jäsenenä. Ruusukallio on suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon, Kirjo II -koulutuksen, kirkon työnohjaajakoulutuksen ja kirkon konsulttivalmennuksen.

 

Anna-Kaisa Tenhunen (TM) on Nurmijärven seurakunnan kappalainen. Virassaan hän johtaa kirkkopiirin toimintaa ja on pappien lähiesimies. Hän vastannut pitkään kouluyhteistyöstä. Aikaisemmin hän on työskennellyt seurakuntapastorina Hakunilan ja Kannelmäen seurakunnissa. Tenhunen on toiminut luottamustehtävässä seurakuntaneuvoston jäsenenä. Hän on suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon sekä Kirjo II ja Kirjo III -koulutukset.

 

Puheenjohtajan valitsee Pappisliiton valtuusto. Valtuutetuilla on mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin ke 21.11.2018 vaalipaneelissa klo 13.30-14.30 ja vapaasti klo 14.30-15.

 

Lisätietoja antaa vaalivaliokunnan jäsen ja Pappisliiton valtuuston puheenjohtaja Janne Keränen (040 676 1790).

 

 

 

 

 

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Elokuu 2019 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille