Marraskuussa Pappisliitolle ja Kirkon akateemiset AKIlle valitaan uudet puheenjohtajat
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vaikuta: Pappisliitto etsii puheenjohtajaa

Valinta tapahtuu liittojen valtuustojen syyskokouksessa. Sääntöjen mukaan puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja yhtäjaksoisesti enintään kolme kautta. Nykyisen puheenjohtaja Eija Nivalan kausi on päättymässä, sillä hän toimii Pappisliiton ja AKIn puheenjohtajana nyt kolmatta kautta. Myös Lapuan, Oulun, Porvoon ja Espoon hiippakunnista olevat hallituksen jäsenet ovat erovuorossa. Heistä Espoon hiippakunnan edustaja voidaan valita uudestaan.

Liiton jäsenenä sinä voit vaikuttaa kaikkiin valintoihin.

Puheenjohtajan valinta

Uusi puheenjohtaja tulee liiton johtoon tilanteessa, jossa yhteiskunnassa keskustellaan paikallisen sopimisen lisäämisestä ja työehtosopimusten yleissitovuudesta luopumista, jossa kirkko harkitsee siirtymistä virkasuhteista työsuhteisiin ja hengellisen työn työaikamallin käyttöönottoa, ja jossa sukupuolten tasa-arvo kirkon johtamistehtävissä on jäljessä muusta yhteiskunnasta.

Näin osallistut puheenjohtajan valintaan:

  • olemalla yhteydessä oman hiippakuntasi valtuutettuihin
  • pohtimalla ja ehdottamalla sopivia ehdokkaita
  • osallistumalla keskusteluun siitä, mitä kaikkea on tarpeen huomioida liiton johtajavalinnassa

Jotta valtuusto voi tehdä hyvän valinnan, puheenjohtajaehdokkaista pyydetään toimittamaan päätöksenteon tueksi esimerkiksi seuraavaa materiaalia:

  • ehdokkaan esittely ja ansioluettelo
  • tietoa ehdokkaan motivaatiosta ja näkemyksistä liiton jäsenten kannalta ajankohtaisiin kysymyksiin
  • muuta tarpeellista materiaalia

Puheenjohtajaehdokkaiden on syytä olla tarvittaessa käytettävissä myös AKIn puheenjohtajaksi, sillä liiton tehokkaan johtamisen mahdollistamiseksi tähän tehtävään valitaan yleensä jonkin jäsenliiton puheenjohtaja. AKIn jäsenliitot ovat Pappisliitto, Kanttori-urkuriliitto ja Teologiliitto.

Hallituksen jäsenten valinta

Sääntöjen mukaan hallituksessa tulee olla jäseniä jokaisesta hiippakunnasta. Liiton tasa-arvosuunnitelman mukaan monijäsenisiä elimiä valittaessa pyritään siihen, että miesten tai naisten osuus ei jää alle 40 %:n.

Voit osallistua hallituksen jäsenten valintaan tekemällä ehdotuksia sopivista hallituksen jäsenistä. Voit olla yhteydessä hiippakuntasi valtuutettuihin tai vaalivaliokuntaan. Tasa-arvosuunnitelman toteutumiseksi olisi hyvä, että jokaisesta hiippakunnasta ehdotettaisiin eri sukupuolia olevia ehdokkaita. Hallitukseen ehdolla olevien on hyvä olla käytettävissä myös AKIn hallitukseen.

Valtuuston syyskokouksen henkilövalinnat valmistelee vaalivaliokunta. Tiedot ehdokkaista pyydetään toimittamaan vaalivaliokunnalle viimeistään 31.10.2018 osoitteeseen **@**.

Terveisin pappisliiton vaalivaliokunta

Jessica Högnabba (Borgå stift)

Pilvi Keravuori (Espoon hiippakunta)

Janne Keränen (Helsingin hiippakunta)

------------------------------------------------------

Pappisliiton nykyinen hallitus


pdf liite

Nykyiset valtuuston jäsenet hiippakunnittain
Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille