Pappisliitolle uusia kunniajäseniä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pappisliitolle uusia kunniajäseniä

Pappisliiton valtuusto on kutsunut liitolle kolme uutta kunniajäsentä. Kunniajäsenet saivat kukat ja kunniakirjat Pappisliiton 100-vuotisjuhlassa.

Teologian tohtori Pirkko Lehtiö (s. 1932) on ollut uranuurtaja naisten pappeuden läpiviemisessä. Hänet vihittiin papiksi ensimmäisten naisten joukossa vuonna 1988. Hän on työskennellyt seurakunnissa, kirkon kasvatusasiain keskuksessa ja Helsingin hiippakunnassa sekä viimeksi ennen eläkkeelle jäämistään Hongkongin luterilaisen teologisen seminaarin professorina. Hän on noussut ensimmäisenä naisena piispaehdokkaaksi. Pirkko Lehtiö on toiminut lehtorien yhdistyksen hallituksessa vuosina 1975-80 ja ollut Akavan edustajakokouksen jäsen 1975-80.

Työyhteisökonsultti Raimo Turunen (s. 1952) on tehnyt elämäntyönsä seurakunnissa, Kuopion tuomiokapitulissa ja Kirkkopalveluissa. Hän on toiminut Pappisliiton valtuustossa vuosina 1986-89 sekä liiton hallituksessa vuodet 1990-94, ja edelleen valtuustossa vuosina 1998-99. Lisäksi hän on toiminut työnohjaajien alaosaston työyhteisökonsultit Jetro ry:n hallituksessa 1995-97. Myöhemmin hän on ollut Pappisliiton ja AKIn yhteistyökumppanina erilaisissa hankkeissa kuten Kirkon johtamisfoorumissa.

Teologian tohtori Eija Köntti (s. 1944) vihittiin papiksi ensimmäisten naisten joukossa vuonna 1988. Seuraavana vuonna hänet valittiin ensimmäisenä naisena Suomessa tuomiokapitulin asessoriksi. Vuonna 1997 hänet valittiin Hakavuoren seurakunnan kirkkoherraksi, missä tehtävässä hän niinikään oli ensimmäisiä naisia. Hän on toiminut lehtorien yhdistyksen hallituksessa 1971-74, Pappisliiton valtuustossa kaksi kautta 1982-89. Lisäksi hän on toiminut Helsingin seurakuntien lehtorien luottamusmiehenä 1976-77.

Pirkko Lehtiö

Raimo Turunen

Eija Köntti