Ajankohtaista alaosastoille
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Ajankohtaista alaosastoille

Yhdistyslain muutokset 1.9.2010

Yhdistyslain muutokset 1.9.2010 eivät aiheuta välittömiä muutoksia alaosastojen toimintaan. Uudet säännökset koskevat etäosallistumista yhdistyksen kokoukseen, johdon tehtäviä sekä tilintarkastusta.

Tilintarkastus-käsitteellä tarkoitetaan uudistuksen jälkeen vain auktorisoitujen KTM- tai HTM-tilintarkastajien tekemää tarkastusta, jossa on noudatettava kansainvälisiä tilintarkastusnormistoja. Pienten yhdistysten, kuten Kanttori-urkuriliiton alaosastojen, ei kuitenkaan tarvitse tehdä uusien säännösten mukaista tilintarkastusta, vaan ne valitsevat toiminnantarkastajan tekemään toiminnantarkastuksen. Tämä vastaa aiempaa maallikkotilintarkastuskäytäntöä. Sään

Sääntöjä ei uudistuksen vuoksi tarvitse erikseen muuttaa. Tilintarkastus-sana voidaan muuttaa toiminnantarkastus-sanaksi, kun sääntöjä seuraavan kerran on tarvetta muuttaa.