Työaikalakiesitys rikkoo EU-direktiiviä uskonnollisen työn osalta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Työaikalakiesitys rikkoo EU-direktiiviä uskonnollisen työn osalta

Työaikalakiesityksen uskonnollista työtä koskeva soveltamisalapoikkeus on laajempi, kuin mikä EU:n työaikadirektiivissä sallitaan. Eduskunnan tulee korjata lakiesitys vastaamaan työaikadirektiivin sääntelyä.

Hallituksen esitys työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 158/2018) sisältää uskonnollisen työn osalta EU:n työaikadirektiivissä sallittua laajemman soveltamisalapoikkeuksen. Hallituksen esityksen mukaan työaikalain ulkopuolella eivät olisi nykyisen lain mukaisesti ainoastaan uskonnollisia toimituksia suorittavat työntekijät näiden lisäksi kaikki uskonnollisia tehtäviä suorittavat työntekijät.

EU:n työaikadirektiivin (2003/88/EY) 17. artikla antaa jäsenvaltioiden säätää työaikalain ulkopuolelle uskonnollisen työn osalta ainoastaan uskonnollisia toimituksia suorittavat työntekijät, ei muita työntekijäryhmiä. Nyt esitetty uskonnollista työtä koskeva soveltamisalapoikkeus olisi merkittävästi tätä laajempi.

Uskonnollisella toimituksella tarkoitetaan julkisesti suoritettavaa jumalanpalvelusta tai uskonnollista toimitusta (EU-direktiivin käännös: engl. religious ceremonies, saks. im liturgischen Bereich), ei mitä tahansa uskonnollista tehtävää, kuten yksityistä sielunhoitoa, uskonnollista kasvatusta, diakoniaa tai muuta vastaavaa.

Nykyisen työaikalain perusteluiden (HE 34/1996) mukaan uskonnollisia toimituksia suorittavia työntekijöitä ovat uskonnollisia toimituksia suorittava seurakuntapapisto ja kanttorit. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tämä tarkoittaa itsessään jo lähes 3 000 viranhaltijaa.

Mikäli esitys uudeksi työaikalaiksi hyväksyttäisiin sellaisenaan, olisivat työaikalain soveltamisen ulkopuolella suoraan lain nojalla lisäksi seurakuntien erityistehtävien papisto (mm. sairaalapapit ja oppilaitospapit), diakoniatyöntekijät, nuorisotyöntekijät ja varhaiskasvatuksen viranhaltijat, yhteensä noin 2 500–3 000 viranhaltijaa enemmän kuin nyt.

Edellä mainitun lisäksi työaikalain soveltamisen ulkopuolelle jäisivät kaikki hengellistä työtä tekevät työsuhteiset työntekijät, kuten lastenohjaajat ja kirkonpalveluskunta, samoin kuin kaikki hengellisen työn kesätyöntekijät, yhteensä noin 3 000–3 500 työntekijää, joihin aikaisemmin on sovellettu aina työaikalakia.

Yhteensä työajan soveltamisen ulkopuolelle jäisi suoraan lain nojalla noin 5 500–6 500 työntekijää enemmän kuin nyt pelkästään Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Kirkon akateemiset AKI r.y. katsoo, että tällaista kehitystä ei tule työntekijöiden työsuojelun ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta edistää. Hallituksen esitys työaikalaiksi on uskonnollisen työn osalta voimassa olevan EU-sääntelyn vastainen. Eduskunnan tulee korjata lakiesitys uskonnollisen työn osalta EU:n työaikadirektiivin 17. artiklan mukaiseksi.

Tiedote 27.9.2018


pdf liite

AKI Uskonnollinen työ työaikalakiesityksessä 270918

pdf liite

AKI Kannanotto työaikalakiesitykseen 270918
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille