Revd Ian Mobsby Papiston päivien puhujavieraana
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Revd Ian Mobsby Papiston päivien puhujavieraana

Ian Mobsby on Englannin anglikaanikirkon pappi ja uudenlaisen hengellisyyden uranuurtaja.

Ateistikodin kasvatti kääntyi kristityksi aikuisiällä ja on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä ja rakentamassa Lontooseen uudenlaista kirkkokulttuuria (engl. Emerging & Fresh Expressions). Mobsby on ollut mukana edistämässä uusmonastisuutta sekä uudenlaisten hengellisten yhteisöjen syntyä Lontoon alueella.

Uusien hengellisten yhteisöjen toiminnan keskiössä on tavoittaa kirkosta vieraantuneita ja etääntyneitä sekä kristinuskon ulkopuolella olevia ihmisiä (ns. sisälähetystyö). Uusien kristillisten yhteisöjen toiminta on maanläheistä ja käytännöllistä ja näkyy esimerkiksi diakoniatyönä, tukena ihmissuhteisiin ja apuna hengelliseen pohdintaan. Kirkko on paikka, jonka ovet ovat avoinna ja jonne ihmiset voivat kokoontua niin hengellisten kuin maallistenkin kysymystensä kanssa.

Ennen kirkollista uraansa Mobsby työskenteli toimintaterapeuttina ja oli aktiivinen maallikkojäsen omassa kotiseurakunnassaan. Papin kutsumus puhutteli ja hän päätyi opiskelemaan teologiaa Cambridgeen, josta hän valmistui filosofian maisteriksi pastoraaliteologiasta. Hänet vihittiin papiksi vuonna 2003, mistä lähtien hän on asunut ja työskennellyt Keski-Lontoon alueella.

Hän on pappina toimiessaan kirjoittanut kaksi kirjaa uudenlaisen kristillisyyden teologiasta ja sosiologisesta ulottuvuudesta sekä pohtinut kirkon roolia tällä vuosituhannella uudenlaisen kristillisyyden näkökulmasta. Tällä hetkellä hän tekee yliopiston jatko-opintoja uudenlaisen kristillisyyden tavoittavuudesta etnografisena tutkimuksena.

Lisätietoa: http://www.ianmobsby.net

 

Revd Ian Mobsby

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Marraskuu 2019 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille