AKIn valtuuston täydennysvaali Suomen teologiliiton jäsenille
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

AKIn valtuuston täydennysvaali Suomen teologiliiton jäsenille

AKIn valtuusto on 2.5.2018 päättänyt täydennysvaalin toimittamisesta Teologiliiton jäsenten osalta. Täydennysvaali toimitetaan syksyllä 2018.

Valtuustopaikat jakaantuvat AKIn sääntöjen ja Teologiliiton 1.1.2018 jäsenmäärien perusteella siten, että täydennysvaalissa valtuustoon valitaan 5 jäsentä Teologiliiton asettamista ehdokkaista. Sekä Kanttori-urkuriliiton että Pappisliiton paikkamäärät (SKUL: 12, SKPL 28) säilyvät ennallaan.

Kirkon akateemiset AKI r.y:n sääntöjen mukaan liiton ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi. Kanttori-urkuriliiton ja Pappisliiton jäsenten osalta vaali on toimitettu 2018 alkuvuodesta. Valtuutettujen toimikausi
on 2018–2021.

Jokaisella Teologiliiton varsinaisella jäsenellä on vaalissa yksi ääni. Vaalikelpoinen on Suomessa asuva  Teologiliiton varsinainen jäsen, joka on hyväksytty liiton varsinaiseksi jäseneksi 31.8.2018 mennessä. Vaaliluettelona käytetään 1.10.2018 tilanteen mukaista jäsenjärjestöjen äänioikeutettujen jäsenten rekisteriä. Vaali on ns. suhteellinen listavaali, jota varten on mahdollisuus etukäteen perustaa valitsijayhdistys ja asettaa omat ehdokkaat.  Vaalipiirijakoa ei käytetä.

Vaali on välitön ja salainen. Vaali toimitetaan sähköisesti. Äänestämisestä annetaan erilliset ohjeet hyvissä ajoin ennen vaalia.

Valitsijayhdistyksen saa perustaa vähintään kolme (3) liiton varsinaista jäsentä, jotka on hyväksytty liiton jäseniksi viimeistään 31.8.2018. Valitsijayhdistyksen asiamiehenä on perustamisasiakirjan ensimmäinen allekirjoittaja. Ehdokas saa suostua vain yhden ehdokaslistan ehdokkaaksi. Ehdokaslistat allekirjoittajineen julkaistaan Crux-lehdessä ja liiton kotisivulla.

Valitsijayhdistysten on toimitettava ehdokaslistansa vaalilautakunnalle AKIn toimistoon 31.8.2018 mennessä.


Linkki valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjaan:

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja
 

Lisätietoja Teologiliiton täydennysvaalista antaa:

johdon assistentti Tuula Anttonen
(loman aikana, 25.6. - 27.7., lisätietoja antaa Laura Leipakka, 044 784 7327)
p. 09 4270 1513, 044 739 1224
etunimi.sukunimi@akiliitot.fi

 

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Elokuu 2018 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille