Papiston päivien vieraana Mark Oakley
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Papiston päivien vieraana Mark Oakley

Papiston päivien ulkomaiseksi vieraaksi sekä pääpuhujaksi on kutsuttu Iso-Britannian anglikaanikirkon pastori ja Lontoon St.Paulin katedraaliseurakunnan kappalainen (eng. Canon Chancellor, vastaa katedraalin tarjoamasta koulutuksesta ja tutkimuksesta) Mark Oakley (s. 1958). Hän on kotimaassaan tunnettu ja suosittu puhuja, jonka ajatukset kirkon roolista maailmassa kiteytyvät ihmiselämän ydinkysymysten ympärille.

Mark Oakley tunnetaan valovoimaisena luennoitsijana. Hän on kysytty puhuja, jonka ajatukset kirkon roolista nykymaailmassa keskittyvät ihmisten kohtaamiseen. Kirkon pyrkimyksenä ja jäsenten palvelemisen ytimenä tulisi olla kirkon sanoman resonointi ihmisten elämässä. Mark Oakley on puhujana maanläheinen, samaistuttava ja avoin omasta elämästään. Hän ei pelkää nostaa esiin vaikeitakaan aiheita ja kertoo myös omista haasteistaan uskonkamppailuistaan. Uskon sanoittaminen osaksi jokapäiväistä elämää on hänen puheissaan punaisena lankana.

Omien sanojensa mukaan Mark Oakley oli ujo maalaispoika, joka löysi Jumalan jo lapsena. Hän lähti opiskelemaan teologiaa Lontoon Kings’s Collegeen ja viimeisteli tutkintonsa Oxfordissa St. Stephen Housessa pääaineenaan systemaattinen teologia. Valmistumisensa jälkeen Mark Oakley vihittiin vuonna 1993 avustavaksi papiksi ja vuotta myöhemmin hän sai pappisvihkimyksen. Hän on työskennellyt useissa Lontoon kaupunkiseurakunnissa sekä jonkin aikaa myös sairaalapastorina ja Royal Academy of Dramatic Art -korkeakoulun kappalaisena. Varsinkin sairaalapastorin tehtävä jätti Mark Oakleyyn jälkensä ja vakuutti hänet siitä, että kirkon tehtävänä on resonoida ihmisten elämässä niin avuntuojan, lohduttajan kuin tukijan ja kanssakulkijan roolissa.

Pohjoismaat ovat tulleet Mark Oakleylle tutuksi, sillä hän toimi Saksan ja Pohjois-Euroopan alueen arkkidiakonina (eng. Archdeacon, piispan "pääapulainen" tietyllä alueella) vuosina 2005–2008. Hänen toimipisteensä sijaitsi Kööpenhaminassa, mutta toimialue käsitti Islannin, Tanskan, Suomen, Ruotsin, Norjan, Latvian, Viron ja Saksan. Lisäksi hän on vuodesta 1996 lähtien ollut yksi Britannian kuningashuoneen papiston jäsenistä. Mark Oakley on myös vakituinen vieraileva luennoitsija Lontoon King’s Collegen teologian osastolla sekä toimii aktiivisesti useissa ihmisoikeusjärjestöissä, mm. vihapuheen ja islamofobian vastaisessa työssä.

Luennoitsijan tehtävien lisäksi Mark Oakley on ahkera kirjoittaja. Teoksissaan hän pohtii ennen kaikkea kirjallisuuden ja runouden suhdetta teologiaan ja uskoon. Hänen teoksiaan ovat mm. The Collage of God ja The Splash of Words. Mark Oakleylle runous ja teologia ovat saman kolikon kaksi eri puolta – molemmat koettavat tavoittaa Jumalaa tämän maailman keinoin sanojen ja tekojen kautta. Teksteissään hän on erityisen kiinnostunut uskon ja runouden lisäksi ihmisoikeuksista sekä uskon roolista nykymaailmassa.

Iso-Britanniassa kirkko kamppailee samojen haasteiden ja kysymysten kanssa kuin me täällä Suomessa. Maallistuminen, hektinen elämä ja yhteiskunnan nopea muuttuminen ovat ajaneet kirkon pohtimaan omaa rooliaan ja paikkaansa ihmisten elämässä. Mark Oakleylla on kokemusta näistä haasteista ja Papiston päivien aikana hän jakaa meille kokemuksiaan ja ajatuksiaan kirkon roolista nykymaailmassa.

Tervetuloa Papiston päiville 3.‒4.10.2018 Helsingin Finlandia-taloon!

 

Canon Mark Oakley

” --the church in its search to be relevant was ironically becoming too secular for the British public and that it should be the deeper human resonances that the church seeks to identify, explore and dialogue with.”

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Kesäkuu 2018 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille