KJTES-neuvottelutulos 29.1.2018
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Neuvottelutulos kristillisten järjestöjen sopimusalalla

Palvelualojen työnantajat PALTA, Kirkon akateemiset AKI ja Kirkon alat pääsivät 29.1.2018 neuvottelutulokseen kristillisiä järjestöjä koskevasta työehtosopimuksesta ajalle 1.2.2018–31.1.2021.

Kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos maanantaina 29.1.2018.

Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3,2 %. Ensimmäinen osa palkankorotuksista toteutetaan 1.4.2018 siten, että yleiskorotuksen osuus on 1,1 % ja paikallisen erän suuruus 0,5 %. Toinen palkankorotuserä toteutetaan 1.4.2019, jolloin yleiskorotuksen suuruus on 0,9 % ja paikallisen erän 0,7 %.

Palkantarkistusten suuruudesta, ajankohdista ja kohdentamisesta on myös mahdollista sopia paikallisella työehtosopimuksella toisin. Työehtosopimuksen palkkataulukoita korotetaan yleiskorotuksen määrällä. Henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan 1.4.2018 lukien 3,2 %:lla seuraavaan täyteen euroon pyöristäen.

Vuoden 2020 palkkaratkaisusta neuvotellaan 30.9.2019 mennessä. Mikäli sopimukseen korotuksista ei päästä, sopimus on irtisanottavissa päättymään 31.1.2020.

Paikallista joustonvaraa lisätään työvuoroluetteloita, varallaoloa sekä ulkomaantyön lähtö- ja paluujaksoja koskevaan sääntelyyn. Koeajan sopimismahdollisuus muuttuu vastaamaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Luottamusmiesten edustamisoikeutta laajennetaan siten, että sopijapuolen luottamusmies voi kolmannen osapuolen kanssa solmitun sopimuksen perusteella edustaa myös sellaisia työntekijöitä, jotka ovat järjestäytyneet johonkin muuhun liittoon.

EK:n vuonna 2017 irtisanomien keskusjärjestösopimusten keskeinen sisältö on otettu osaksi kristillisiä järjestöjä koskevaa sopimusta. Siirretyt säännökset koskevat yhteistoimintaa sekä henkilöstön kokoontumista työpaikoilla. Yhteisenä tahtotilana korostetaan jatkuvan neuvottelun periaatetta.

Sopimuksesta on poistettu eräitä vanhentuneita säännöksiä, mm. viittaukset paikkakuntakalleusluokitukseen. Seuraavalla sopimuskaudella työskentelee työryhmä sopimuksen ajantasaistamiseksi säännösten kirjoitusasun ja sopimuksen rakenteen osalta.

AKIn järjestöjen neuvottelukunta päättää osaltaan neuvottelutuloksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä kuluvalla viikolla. Lopullisesti työehtosopimuksen hyväksyy AKIn hallitus.

Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Tammikuu 2020 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille