AKIn yhteiskuntapoliittiset linjaukset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Valtuusto hyväksyi AKIn yhteiskuntapoliittiset linjaukset

AKIn valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan 20.–21.11.2017 hallituksen esityksen yhteiskuntapoliittiseksi linjapaperiksi.

Yhteiskuntapoliittisessa linjapaperissa AKI ottaa kantaa perusturvaan, eläkkeisiin, verotukseen, yrittäjyyden ja apurahalla työskentelyn tukemiseen, perheiden vapaisiin ja tukiin sekä uuteen perustettavaan maakunta- sekä sosiaali- ja terveyspalveluhallintoon.

Suomen sosiaaliturvaa tulee uudistaa maltillisesti siten, että tavoitteena on yksi, kaikille kansalaisille yhtenäinen perusturvajärjestelmä. Myös asumisen tuet tulisi uudistaa kaikille kansalaisille yhdenvertaisiksi. Perustulon ja negatiivisen tuloveron mahdollisuudet perusturvan järjestämiseksi tulee tutkia.

Eläkejärjestelmää tulee jatkossa kehittää yhä enemmän kannustamaan työssä jatkamista mahdollisimman pitkään. Julkisen ja yksityisen eläkejärjestelmän välistä rajaa on syytä madaltaa. Kirkon eläkkeet tulisi saada yksityisen eläkejärjestelmän yhteistakuun piiriin.

Verotuksen ja sosiaaliturvan kannustinloukkuja tulee purkaa, erityisesti pienituloisilta. Tulojen mukaan portaittain määräytyvät sosiaalietuudet, kuten opintotuki ja työkyvyttömyyseläke, tulisi määritellä siten, että tuen taso laskee portaattomasti tulojen noustessa. 

Sosiaaliturvassa tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon muuttuvan työelämän tarpeet, kuten palkkatyön ja yrittäjyyden vuorottelu ja samanaikaisuus. Apurahalla työskentelyn tulisi aina kartuttaa eläkettä.

Perheiden tukia tulee kehittää nykyistä kannustavammiksi ja joustavammiksi. Lapsilisään tehdyt leikkaukset tulee asteittain peruuttaa ja opintotukeen tullutta huoltajakorotusta nostaa. Perhevapaat tulisi voida järjestää nykyistä joustavammin sekä ajallisesti että puolisoiden välillä ja lisäksi perhevapaista työnantajille koituvia kuluja tulee tasata nykyistä enemmän. Mahdollisuus hoitovapaaseen tulisi lisätä myös lapsen isovanhemmalle.

Maakuntauudistuksessa tulee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon aluehallinto järjestää vastaamaan uutta maakuntahallintoa. Seurakuntien mahdollisuudet osallistua sote-palveluiden tuottamiseen on taattava. 

Yhteiskuntapoliittisen asiakirjan sekä muut AKIn linjapaperit löydät tästä linkistä.

Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Syyskuu 2019 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille