Kanttorin työssä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kanttorin työssä

AKI valvoo jäsenkunnan palkkauksellisia sekä työ- ja vapaa-aikaan liittyviä etuja kirkon sektorilla ja yksityissektorilla. Useimmin kysyttyjä kysymyksiä kanttorin työhön liittyen löydät täältä ja laajemmin tietoa AKIn edunvalvonta -sivulta.

Kanttorin työn kuvaus


Kanttori on oman työalansa - seurakunnan musiikkitoiminnan - asiantuntija, johtaja, suunnittelija ja toteuttaja. Kanttorin viran olemassaolon ja työn sisällön perusta on seurakunnan yhteinen jumalanpalveluselämä. Kanttorin työn tavoitteet määräytyvät kirkon ja seurakunnan perustehtävän - sananjulistuksen - pohjalta. Kirkkojärjestyksen mukaan kanttori vastaa seurakunnan kaikesta musiikkitoiminnasta.


Kirkkojärjestys 6 luku 39§:

Kanttorin tehtävänä on johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa. Hän vastaa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa, opettaa rippikoulussa, hoitaa muutenkin musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Kanttori vastaa myös seurakunnan soittimien hoidosta ja huollosta. Kanttorin tehtävistä määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston johtosäännössä.
 

Kanttorin virkojen hakeminen 2013 jälkeen

Kanttorin virantäyttö on siirtynyt 1.6.2013 kokonaan seurakuntien hoidettavaksi. Tuomiokapituleilla ei enää ole siihen liittyviä tehtäviä. Mm. avoimista viroista ilmoittaminen jää seurakuntien itsensä hoidettavaksi. Lue lisää

Kanttorin kelpoisuusvaatimusten muutos 2010

Elokuun alusta 2010 lukien myös musiikkikasvatukseen erikoistunut filosofian tai kasvatustieteen maisteri voi tulla valituksi kanttorin virkaan, jos hänellä on piispainkokouksen edellyttämät kirkkomusiikin opinnot. ... Lue lisää

Kanttorin virkaan kuuluviin tehtäviin laskennallisesti kuluva aika

Suomen Kanttori-urkuriliiton suositus 20.1.2003: Lue lisää

Palkkaus

Kanttorin palkkaus määräytyy viran vaativuusryhmän mukaan. Lue lisää

Suositussopimus toimituspalkkioista

Suositussopimus toimituspalkkioista 2014 Lue lisää