Pappismatrikkeli 2018
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pappismatrikkeli 2018

Pappisliitto julkaisee 100-vuotisjuhlansa kunniaksi lokakuussa 2018 uuden pappismatrikkelin. Aikaisemmin liitto on julkaissut seitsemän teologimatrikkelia.

Pappisliiton hallitus päätti tällä kertaa julkaista pappismatrikkelin, koska tietojen saaminen teologeista on vaikeutunut yksityisyyden suojaan vaikuttavien lakien tiukennuttua. 

Uudessa matrikkelissa julkaistaan Suomen ev.-lut. kirkon pappien ja lehtorien sekä lehtorin virasta eläkkeelle jääneiden tiedot. Uusi matrikkeli sisältää edellisen tavoin värikuvat papeista ja lehtoreista.

Matrikkeliin tulee noin 5050 henkilön tiedot, joista noin 110 on lehtoreita tai lehtorin virasta eläkkeelle jääneitä.

Pappisliitossa matrikkelin toimitustyöstä vastaa toimituskunta, jonka puheenjohtajana toimii Pilvi Keravuori ja päätoimittajana Merja Laaksamo. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Mediaviisi Oy.

Matrikkelin toimituskunta:

Pilvi Keravuori, puheenjohtaja
Clas Abrahamsson
Leena Silvonen-Jokinen
Jouni Kekki, Mediaviisi Oy

Toimisto:        
Merja Laaksamo, päätoimittaja
Laura Leipakka, projektisihteeri
Tuula Anttonen, pöytäkirjan pitäjä


Sähköpostit ajan tasalle

Matrikkelilomake täytetään sähköisesti verkossa. Tietojen kerääminen alkaa marras-joulukuun taitteessa. Toimintaohjeet papeille ja lehtoreille lähetetään sähköpostilla. Niille papeille ja lehtoreille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, ohjeet lomakkeesta ja sen täyttämisestä lähetetään kirjeitse.

Matrikkelipostitus lähetetään kaikille pappis- tai lehtorivihkimyksen saaneille riippumatta siitä, ovatko he Pappisliiton jäseniä. Matrikkelin hinta tulee olemaan liiton jäsenille edullisempi.