Valtuustojen vaali 2018
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

AKIn, Kanttori-urkuriliiton ja Pappisliiton valtuustojen vaalin 2018 aikataulu

Sinustako vaikuttaja? Vaalit tulossa! Tule päättämään AKIn edunvalvonnasta!

Det är valtider! Var med och påverka! Vill du vara med och besluta om AKIs intressebevakning?

Ensi vuonna valitaan uudet valtuustot Suomen Kanttori-urkuriliitolle, Suomen kirkon pappisliitolle ja Kirkon akateemiset AKIlle vuosiksi 2018–2021. Ehdokasasettelu ja vaali toimitetaan sähköisesti.

Kanttori-urkuriliiton valtuustossa on jaossa 12 paikkaa ja Pappisliiton valtuustossa 28 paikkaa. Jäsenliittojen valtuustojen jäsenet muodostavat yhdessä AKIn valtuuston, yhteensä paikkoja on 40.

Äänestys tapahtuu niin, että Kanttori-urkuriliiton jäsen äänestää oman liittonsa ja oman hiippakuntansa ehdokasta ja Pappisliiton jäsen omaansa. Äänestäminen alkaa 25.1.2018. Viimeinen äänestyspäivä on 15.2.2018.

Nyt on aika asettaa ehdokkaita. Siksi toivomme aktiivisuutta perusliittojen jäseniltä. Ole mukana vaikuttamassa! Kenen sinä haluaisit istuvan valtuustossa hiippakunnastasi ja liitostasi?

  • Lue oheisesta tiedostosta tarkemmat ohjeet ehdokkaiden asettamiseksi.
  • Kysy mukaan henkilöitä, joiden haluat asettuvan ehdolle (kannattaa asettaa useampi ehdokas samalle listalle, jotta valtuustoon saadaan myös varajäseniä).
  • Perusta valitsijayhdistys, siihen tarvitaan vähintään kolme henkilöä, jotka tukevat samoja ehdokkaita.
  • Täytä valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja viimeistään 31.10.2017 klo 12.

Mikäli sinulla on kysymyksiä vaaleihin liittyen, soita AKIn toimistoon puh. (09) 4270 1503.

Tarkemmat ohjeet ehdokkaiden asettamiseksi löytyvät oheisesta liitetiedostosta.

---------

År 2018 väljs nya fullmäktige för Finlands Kantor-organistförbund, Finlands kyrkas prästförbund och Kyrkans akademiker AKI ry. för åren 2018–2021. Kandidatnomineringen och valet sker elektroniskt.

Kantor-organistförbundets fullmäktige består av 12 platser och Prästförbundets av 28 platser. Förbundens fullmäktigeledamöter bildar tillsammans AKI fullmäktige (40 platser).

Medlemmarna i Kantor-organistförbundet röstar på det egna förbundets kandidater och Prästförbundets medlemmar röstar på motsvarande sätt på de egna kandidaterna.

Röstningen börjar 25.1.2018. Sista röstningsdag är 15.2.2018.

Nu är det dags att ställa upp kandidater och vi hoppas på stor aktivitet bland förbundens medlemmar.

Var med och påverka! Vilka medlemmar vill du att skall representera ditt stift och ditt förbund i fullmäktige?

  • Läs instruktionerna för uppställande av kandidater.
  • Fråga de personer som du vill att skall ställa upp (det lönar sig att ha flera kandidater på samma lista).
  • Samla minst tre personer som stöder samma kandidater och grunda en valmansförening.
  • Fyll i valurkunden senast den 31 oktober 2017 kl. 12.

Har du frågor kan du ringa till AKIs kansli, tfn (09) 4270 1513.

Närmare direktiv för uppställande av kandidater finns på följande bilagan.


pdf liite

Ohjeet ehdokkaiden asettamiseksi

pdf liite

Direktiv för uppställande av kandidater