Kanttoripäivät 2018
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Anna sen soida! - Kanttoripäivät 2018

Kanttoripäivien 2018 tapahtumat keskittyvät Tapiolan alueelle. Keskeisinä tapahtumapaikkoina toimivat Tapiolan kirkko ympäristöineen sekä Dipoli Otaniemen kampusalueella.

Päivien tunnuslauseena on Anna sen soida! – Låt den klinga! Päivien aikana syvennytään mm. kirkon ja sen musiikin olemukseen, yhteisön rakentumiseen ja kanttorin rooliin yhteisön rakentajana. Päivien pääpuhujina ovat piispa Tapio Luoma sekä Aalto-yliopiston professori, filosofi Esa Saarinen. Ohjelmaan sisältyy työpajoja, keskustelutilaisuuksia, hiippakunnalliset tapaamiset, konsertteja ja hartaushetkiä sekä yhteinen ohjelmallinen illanvietto.

Kanttoripäivät ovat ensimmäistä kertaa kaksikieliset. Järjestelyistä vastaavat Kirkkohallituksen lisäksi Espoon ja Porvoon hiippakunnat, Suomen Kanttori-urkuriliitto sekä Espoon seurakuntayhtymä.

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen ja hinta

Ilmoittautuminen päiville aukeaa 15.8.2017 ja päättyy 23.1.2018.

Ilmoittautumislinkki

Osallistumismaksu on edullisempi, jos ilmoittaudut ajoissa!

15.11.2017 saakka 165 € / 16.11.2017 jälkeen 185 €

Hintaan sisältyy päivien ohjelma, työpajat ja konsertit, lounas ja illanvietto keskiviikkona sekä päiväkahvit kaikkina päivinä.

 


Låt den klinga! - Kantorsdagar i Esbo 6.-8.2.2018

Programmet för Kantorsdagarna 2018 är koncentrerat till Hagalundsområdet. Centrala platser är Hagalunds kyrka och dess omgivning samt Dipoli på kampusområdet i Otnäs.

Dagarnas slogan är Låt den klinga! – Anna sen soida! Under dagarna fördjupar vi oss bl.a. i kyrkans och musikens väsen, i hur en gemenskap byggs upp och i kantorns roll som gemenskapsbyggare. Dagarnas huvudtalare är biskop Tapio Luoma samt Esa Saarinen, professor i Aalto-universitetet och filosof. I programmet ingår verkstäder, diskussionstillfällen, samlingar stiftsvis, konserter och andaktsstunder samt en gemensam kvällssits med program.

Kantorsdagarna är för första gången tvåspråkiga. För arrangemangen svarar Kyrkostyrelsen samt Esbo stift, Borgå stift, Finlands Kantor-organistförbund och Esbo kyrkliga samfällighet. 

Välkommen!

Anmälan och pris

Anmälan till dagarna öppnas 15.8.2017 och avslutas 23.1.2018.

Anmälningslänk

Deltagaravgiften är lägre, om du anmäler dig i tid!

t.o.m. 15.11.2017: 165 € / fr.o.m. 16.11.2017: 185 €

I priset ingår dagarnas program, verkstäder och konserter, lunch och kvällssits på onsdag samt eftermiddagskaffe alla dagar.

Piispa Tapio Luoma. Kuva Mari Tiensuu.

Professori Esa Saarinen.

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

Vakuutusnro 102-2318 (Kirkon akateemiset AKI r.y. ryhmämatkavakuutus) Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Vuosi 2018 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille