Työaika
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Työaika

Kanttorin virkaan kuuluviin tehtäviin laskennallisesti kuluva aika

Suomen Kanttori-urkuriliiton suositus 20.1.2003: Lue lisää

Lausunto työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y. kiinnittää huomionsa työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöissä perusteluihin, jotka koskevat uskonnollista työtä tekeviä työntekijöitä. Lue lisää