Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ehdokaslistoineen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Roskaesto, jätä tyhjäksi:
AKIn, Kanttori-urkuriliiton ja Pappisliiton valtuuston jäsenten vaalit 2018 / Val av fullmäktige för AKI, Kantor-organistförbund och Prästförbund 2018
VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA EHDOKASLISTOINEEN / URKUND FÖR GRUNDANDE AV VALMANSFÖRENING JÄMTE KANDIDATLISTA FÖR VAL AV MEDLEMMAR I FULLMÄKTIGE
Valitut muodostavat Kirkon akateemiset AKI r.y:n valtuuston. / De invalda bildar fullmäktige för Kyrkans akademiker AKI r.f.
Asiamiehen on toimitettava perustamisasiakirja viimeistään 31.10.2017 klo 12.00 mennessä./ Stiftelseurkunden bör sändas av ombudsmannen senast 31.10.2017 kl. 12.

*
Perusliiton nimi / Medlemsförbundets namn
*
Hiippakunta / Stift
Ehdokaslistaan merkittävä tunnus / Devis för kandidatlistan.
Ehdokkaat / Kandidater
*
Ehdokas/Kandidat 1
suku- ja etunimi, virkanimike *) /efter- och förnamn, tjänstebeteckning *)
Ehdokas/Kandidat 2
suku- ja etunimi, virkanimike *) /efter- och förnamn, tjänstebeteckning *)
Ehdokas/Kandidat 3
suku- ja etunimi, virkanimike *) /efter- och förnamn, tjänstebeteckning *)
Ehdokas/Kandidat 4
suku- ja etunimi, virkanimike *) /efter- och förnamn, tjänstebeteckning *)
Ehdokas/Kandidat 5
suku- ja etunimi, virkanimike *) /efter- och förnamn, tjänstebeteckning *)
Ehdokas/Kandidat 6
suku- ja etunimi, virkanimike *) /efter- och förnamn, tjänstebeteckning *)
Ehdokas/Kandidat 7
suku- ja etunimi, virkanimike *) /efter- och förnamn, tjästebeteckning *)
Ehdokas/Kandidat 8
suku- ja etunimi, virkanimike *) /efter- och förnamn, tjänstebeteckning *)
Ehdokas/Kandidat 9
suku- ja etunimi, virkanimike *) /efter- och förnamn, tjänstebeteckning *)
Ehdokas/Kandidat 10
suku- ja etunimi, virkanimike *) /efter- och förnamn, tjänstebeteckning *)
Ehdokas/Kandidat 11
suku- ja etunimi, virkanimike *) /efter- och förnamn, tjänstebeteckning *)
Ehdokas/Kandidat 12
suku- ja etunimi, virkanimike *) /efter- och förnamn, tjänstebeteckning *)
*) Esim. kanttori, kirkkoherra, kappalainen, perheneuvoja. Mikäli halutaan lisäksi käyttää muuta titteliä, sellainen lisätään virkanimikkeen jälkeen. / *) T.ex. kantor, kyrkoherde, kaplan, familjerådgivare. Om man dessutom vill använda sig av ytterligare en annan titel, antecknas den efter tjänstebeteckningen.

Valitsijayhdistyksen allekirjoittajat (vähintään kolme)/ Undertecknarna för valmansförening (minst tre)
Paikka ja aika / Plats och tid
*
Allekirjoittaja /Undertecknare 1 = asiamies/ombudsman
Vakuutan, että ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiselle./Jag försäkrar, att kandidaterna har gett sitt samtycke till att bli uppställda son kandidater.
*
Allekirjoittaja /Undertecknare 2
*
Allekirjoittaja /Undertecknare 3
Allekirjoittaja /Undertecknare 4
Allekirjoittaja /Undertecknare 5
Allekirjoittaja /Undertecknare 6
Allekirjoittaja /Undertecknare 7
Allekirjoittaja /Undertecknare 8