Pappien ja kanttorien Tyk-kurssi 2016
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pappien ja kanttorien Tyk-kurssi 2016

Kurssijaksot:

Selvitysjakso, 11.04. - 16.04.2016, 6 vrk
Selvitysjakso, 22.08. - 26.08.2016, 5 vrk
1.   valmennusjakso, 28.11. - 2.12.2016, 5 vrk
2.   valmennusjakso, 24.04. - 28.04.2017, 5 vrk
valmennusjakso, 09.10. - 13.10.2017, 6 vrk, sisältää yhteistyöpäivän
valmennusjakso/ loppujakso, 19.03. - 23.03.2018, 5 vrk

Työpaikkakäynnit tehdään tarpeen mukaan ja sovitaan kuntoutuksen aikana. Kurssille mahtuu kahdeksan (8) henkilöä.

Tyk-kuntoutukseen voidaan valita työssä olevia henkilöitä. Kuntoutukseen voi päästä, kun jokin sairaus, vika tai vamma aiheuttaa tai sen voi arvioida aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. 

Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jolloin sairaus on osa kokonaisuutta. Terveydentilan muutoksista kertoo fyysinen ja psyykkinen kuormittuneisuus ja työssä pahenevat oireet, palautumisvaikeudet, heikentynyt kyky kehittää itsenäisesti omaa työkykyä sekä terveyspalveluiden tarve. Oma halu ja motivaatio toiminta- ja työkyvyn kehittämiseen ja kuntoutukseen tarvitaan.

Kuntoutuksen tavoitteet
•    tukea kuntoutujaa tunnistamaan omat voimavarat ja kuntoutumisen mahdollisuudet kokonaisvaltaisen kartoituksen ja moniammatillisen ohjauksen ja tukikeskusteluiden avulla -
tehdään henkilökohtaiset tavoitteet ja suunnitelmat
•    löytää työn tekemiseen toimivia uusia kehittämisajatuksia ja ratkaisuja tutkimalla yhdessä työn muutosta, työn piirteitä ja työympäristön kehittämismahdollisuuksia
•    löytää keinoja psykososiaalisen ja fyysisen kuormituksen vähentämiseksi, vahvistaa kokonaisvaltaisesti palautumiskeinoja sekä löytää motivaatiota ja aikaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen

Kurssin sisältö
•    kokonaistilanteen arviointi haastatteluin, testein ja mittauksin
•    yksilö- ja ryhmäkeskustelut sekä -työskentely, terveyteen, työ- ja toimintakyvyn kehittämiseen liittyvät opetuskeskustelut, liikunta, rentoutumisen ja palautumisen harjoittelu
•    työhön liittyen yhteistyöpäivä, kehittämistehtävät, kuntoutustyöryhmän toteuttamat työpaikkakäynnit ja yhteistyö tarpeen mukaan työterveyshuollon kanssa.

Näin haet Tyk-kuntoutukseen
1.    Varaa aika omaan työterveyshuoltoosi tai lääkäriin Tyk-kuntoutukseen soveltuvuuden  ja kuntoutustarpeen arvioimiseksi. Tarvitset B-lausunnon, johon lääkäri kirjaa perusteet Tyk-kuntoutukselle.
2.    Täytä Kelan kuntoutushakemuslomake, KU 101 perustellen Tyk-kuntoutustarpeesi. Kirjaa lomakkeeseen tämän kurssin kurssinumero ja kurssin nimi: Aki ry, Pappien ja kanttoreiden Tyk-kurssi, kurssinumero 64694.
3.   Pyydä työterveyshuoltosi työterveyshoitajaa täyttämään selvityslomake Ku108 ja liitä B-lausunnon liitteeksi ja esimiestäsi lomake KU109.
4.    Toimita täytetty ja allekirjoitettu hakemuslomake ja B-lausunto liitteineen omaan Kelan toimistoosi.
Linkit tarvittaviin lomakkeisiin löydät sivun alareunasta. Lomakkeet löytyvät myös www.kela.fi/ lomakkeet.

Tyk-kuntoutuskurssi täyttyy siinä järjestyksessä, kun kurssin kriteerit täyttävien hakijoiden hakemuksia tulee Kelan toimistoihin. Päätökset tehdään Kelassa kurssille hakeutumisjärjestyksessä.

Lisätietoja Tyk-kuntoutuksesta ja ohjausta hakemiseen saat

Ikaalisten Kylpylä Oy, Kuntoutumiskeskus
palvelupäällikkö Paula Virtanen, puh. 03 451 2017
palvelupäällikkö Anne Lemmetty, puh 03 451 2237

Kela, www.kela.fi/

AKI, Merja Laaksamo, **@**, puh. 09 4270 1506.

 

Kuntoutusraha

Kuntoutujilla on mahdollisuus hakea kuntoutusajalta Kelalta kuntoutusrahaa (1. kuntoutuspäivä on omavastuupäivä, jolta kuntoutusrahaa ei makseta). Kela maksaa kuntoutusrahan työnantajalle, jos työnantaja maksaa kuntoutuksessa olevalle työntekijälle kuntoutuksen ajalta palkkaa.

Kuntoutusrahaa ei makseta työnantajalle, jos työntekijä on kuntoutuksessa omalla ajallaan, kuten

  • palkallisella vuosilomalla
  • ylityövapaalla
  • säästövapaalla tai
  • muulla vastaavalla palkallisella vapaalla.

Matkakustannukset korvataan pääsääntöisesti yleisen kulkuneuvon mukaan, omavastuu on 25 €/suunta.  Oman auton mukaan maksettava korvaus on 0,20 €/kilometri. Oman auton käytöstä maksettavasta kilometrikorvauksesta peritään 25,00 euron omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta.Kelan yöpymisraha on 20 €/yö jos kuntoutuslaitokseen tulee jo kuntoutusta edeltävänä päivänä.

Lisätietoa TYK-kurssista ja valintakriteereistä Kelan sivuilla.

Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Huhtikuu 2019 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille