Vuoden Pappi 2016
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuoden pappi 2016 Merja Hållfast on vanhusten asialla

Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2016 sairaalapastori Merja Hållfastin Helsingistä. Valinta julkistettiin Pappisliiton syysvaltuuston iltajuhlassa 14.11. Helsingissä.

Valinnan perusteluissa todetaan, että Merja Hållfast on vanhusten avohoidon projektityöntekijänä toimiessaan luonut yhteistyömalleja ja verkostoja avohoidon, kotisairaalan sekä paikallisseurakuntien kesken. Hän on myös aloittanut Helsingissä saattohoidon vapaaehtoisten koulutuksen. Vapaaehtoiset ovat sijoittuneet kotisairaalaan, saattohoito-osastoille sekä ympärivuorokautisiin hoivayksiköihin. Projektin aikana on koulutettu vapaaehtoisia, seurakuntien ja kaupungin työntekijöitä muistisairaan kohtaamisessa ja hartauksien pitämisessä sekä kuolevan potilaan kokonaisvaltaisen hoidon kysymyksissä, kuten hengellisiin tarpeisiin vastaamisessa.

Merja Hållfast kantaa huolta vanhusten tilanteesta, kun terveydenhuollon ja erityisesti vanhustenhoidon palvelurakenneuudistuksen seurauksena yhä enemmän yhä huonokuntoisempia vanhuksia asuu kotona myös Helsingissä. Hän on työskennellyt viimeiset neljä vuotta projektissa Muut kaikki hylkää. Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin tarpeisiin vastaamisessa.

− Kotisairaalassa ja kotihoidossa hoidetaan yhä enemmän myös saattohoitopotilaita. Muuttunut tilanne herättää kysymyksen, miten henkinen ja hengellinen apu ja tuki tavoittaa nämä ihmiset, joita aiemmin voitiin lähestyä kootusti eri hoitoyksiköissä. Projekti syntyi pyrkimyksestä selvittää ja löytää keinoja tähän haasteeseen vastaamiseksi, Hållfast kertoo.

− Projektin nimen mukaisesti kenttää katsottiin sairaalasielunhoidon ja yhteisen diakonian sekä paikallisseurakuntien yhteistyön näkökulmasta. Kirkon toimijoiden mahdollisuudet riippuvat paitsi omista resursseista ja niiden suuntaamisesta myös suurelta osin yhteistyöstä kaupungin työntekijöiden kanssa. Kumppaneita ovat olleet kotihoito, sosiaali- ja lähityö, kotisairaala ja erilaiset asumis- ja hoivayksiköt. Joitakin yhteyksiä on ollut myös järjestökenttään.

− Projektin lähtökohta on ollut liittyminen jo olemassa oleviin verkostoihin. Yhteistyötä on katsottu eri osapuolten näkökulmasta sisältäpäin. Näin on ollut mahdollisuus tutustua vanhustyön kenttään laajasti ruohonjuuritasolla ja saada realistista kuvaa kentän arkipäivästä, Hållfast kertoo.

Vuoden pappi on syntynyt Janakkalassa vuonna 1955. Hän on valmistunut Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta 1995 ja vihitty papiksi Helsingissä vuonna 1998. Hän on toiminut Helsingin seurakuntayhtymän sairaalapappina työkenttänään Myllypuron monipuolinen palvelukeskus ja Herttoniemen sairaala vuodesta 2002 alkaen, josta viimeiset neljä vuotta Muut kaikki hylkää –projektin parissa. Sitä ennen hän työskenteli vt. sairaalateologina ja sairaalapappina Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymissä vuosina 1996-2001.

Merja Hållfast on toiminut Sairaalateologit ry:n puheenjohtajana vuosina 2009-2012. Hän harrastaa vapaa-aikanaan ystävien tapaamista, elokuvia, teatteria ja musiikkia.

Haastattelupyynnöt: Merja Hållfast, puh. 050 365 1002, sähköposti **@**

 

Lisätietoja: Apulaistoiminnanjohtaja Merja Laaksamo, puh. (09) 4270 1506, 050 5423 664, **@**

Merja Hållfast

Merja Hållfast

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille