Kirkon sektorille neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkon sektorille neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kirkon neuvottelukunta on 3.6.2016 hyväksynyt neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta kirkon sektorilla 1.2.2017 alkaen.

Työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuosiansiota muuttamatta. Yleistyöajassa ja toimistotyöajassa lisäys toteutetaan pidentämällä viikkotyöaikaa 30 minuutilla. Hengellisen työn viranhaltijoiden työaikaa pidennetään lisäämällä virkatehtäviä säännönmukaisina työpäivinä. Virkatehtäviä voidaan kerätä myös suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita käytetään esimerkiksi koulutukseen, osaamisen kehittämiseen tai työyhteisön kehittämiseen. Tuntipalkkaisten työajan pidennys neuvotellaan lopullisesti 16.6.2016 mennessä. Lomarahaa leikataan 30 % vuosiksi 2017–2019.

– "Neuvottelut työajanpidennyksen toteuttamisesta olivat vaikeat. Iloitsemme siitä, että hengellisen työn viranhaltijoiden osalta pidennys on mahdollista toteuttaa säännönmukaisina työpäivinä eikä ollut välttämätöntä leikata viikkovapaapäivistä tai vuosilomasta", sanoo Kirkon akateemisten toiminnanjohtaja Jussi Junni.

Kokonaan uutena mahdollisuutena otetaan käyttöön paikallinen sopiminen eli mahdollisuus virka- ja työehdoista sopimiseen työnantajan ja luottamusmiehen välillä omalla työpaikalla. Paikallisesti voidaan sopia yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta poikkeavasti palkkausjärjestelmän toteuttamisesta ja työaikamääräyksistä, kuitenkin niin, ettei palkkataso laske ja enimmäistyöaika pitene. Paikallisesti voidaan myös sopia hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöajan käyttöönotosta sekä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi henkilöstöryhmittäin tai koko henkilöstöä koskevana. Taloudellisen kriisin varalle on sovittu selviytymislausekkeesta, joka mahdollistaa paikallisen sopimisen myös palkkoja alentavasti, jos tavoitteena on välttää irtisanomisia tai lomauttamisia. Tällainen paikallinen sopimus voidaan tehdä enintään vuoden määräajaksi.

– "Hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöaikamallin saaminen paikallisen sopimisen piiriin on ollut AKIn tavoitelistalla. Toivottavasti seurakunnat hyödyntävät tätä mahdollisuutta siellä, missä kiinnostusta säännellyn työajan käyttöön on,", Junni toteaa.

Luottamusmiesten toimintaedellytyksiä parannetaan siten, että luottamusmies on aina jatkossa yhteistyötoimikunnan jäsen. Jatkossa myös seurakunnan ainoat luottamusmiehet ovat pääluottamusmiehiä ja siten oikeutettuja pääluottamusmiehiä koskevaan suojaan. Luottamusmieskorvauksia on muutettu siten, että korvaus maksetaan ensisijaisesti pääluottamusmiehelle, mutta toisaalta korvaus on porrastettu siten, että suuremmissa työnantajissa maksetaan suurempaa luottamusmieskorvausta. Pääluottamusmiehen korvaus on mahdollista paikallisesti sopia jaettavaksi toisen ja kolmannen luottamusmiehen kanssa tai vaihtoehtoisesti voidaan sopia näitä koskevasta korvauksesta, joka ei alenna pääluottamusmiehen korvausta. Paikallisesti on myös sovittava luottamusmiehelle myönnettävä vapautus varsinaisista virka- ja työtehtävistä, jos katsotaan että luottamusmiestehtävän hoitamiseen kuluu enemmän kuin kaksi tuntia viikossa.

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus koskee noin 20 000 palkansaajaa. Kirkon sektorin sopimusneuvotteluissa palkansaajia edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kirkon alan unioni ry ja Kirkon alat ry. Työnantajaa edustaa Kirkon työmarkkinalaitos. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa yli 200 000 palkansaajaa, joista noin 5 300 kirkon sektorilla. Kirkon akateemiset AKI on akavalainen pappien ja kanttorien ammattiliitto, jolla on noin 5 800 jäsentä, joista noin 2 800 työskentelee kirkon sopimusalalla.

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille