KJTES-neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kristillisten järjestöjen sopimusalalla neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Kristillisten järjestöjen sopimusalalla (KJTES) saavutettiin 27.5.2016 neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen soveltamisesta. 

Vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla paikallisesti sovittavalla tavalla. Mikäli paikallisesti ei päästä sopuun työajan pidentämisellä, työnantajalla on oikeus toteuttaa pidennys pidentämällä 24 työpäivää yhdellä tunnilla siten, että yksittäinen työpäivä ei ylitä kahdeksaa tuntia.

Paikallinen sopiminen on KJTES:ssä toteutettu laajasti ja neuvotteluissa sovittiin ainoastaan muutamista kilpailukykysopimuksen edellyttämistä täsmennyksistä. Luottamusmiessopimuksessa on tarkennettu luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta. Paikallisesti on mahdollisuus ottaa käyttöön työaikapankki, josta työehtosopimuksen liitteeksi on laadittu paikallista työaikapankkisopimusta ohjaava runkosopimus.

Sopimusmuutokset tulevat voimaan 1.2.2017 alkaen kuitenkin niin, että työajanpidennys toteutetaan 24 tunnin pituisena jo vuoden 2017 osalta.

Kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen sopijaosapuolia ovat Kirkon akateemiset AKI r.y., Kirkon alat ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Yleissitova työehtosopimus koskee noin 2 500 työntekijää kristillisissä järjestöissä.

Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Tammikuu 2020 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille