KJTES-neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kristillisten järjestöjen sopimusalalla neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Kristillisten järjestöjen sopimusalalla (KJTES) saavutettiin 27.5.2016 neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen soveltamisesta. 

Vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla paikallisesti sovittavalla tavalla. Mikäli paikallisesti ei päästä sopuun työajan pidentämisellä, työnantajalla on oikeus toteuttaa pidennys pidentämällä 24 työpäivää yhdellä tunnilla siten, että yksittäinen työpäivä ei ylitä kahdeksaa tuntia.

Paikallinen sopiminen on KJTES:ssä toteutettu laajasti ja neuvotteluissa sovittiin ainoastaan muutamista kilpailukykysopimuksen edellyttämistä täsmennyksistä. Luottamusmiessopimuksessa on tarkennettu luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta. Paikallisesti on mahdollisuus ottaa käyttöön työaikapankki, josta työehtosopimuksen liitteeksi on laadittu paikallista työaikapankkisopimusta ohjaava runkosopimus.

Sopimusmuutokset tulevat voimaan 1.2.2017 alkaen kuitenkin niin, että työajanpidennys toteutetaan 24 tunnin pituisena jo vuoden 2017 osalta.

Kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen sopijaosapuolia ovat Kirkon akateemiset AKI r.y., Kirkon alat ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Yleissitova työehtosopimus koskee noin 2 500 työntekijää kristillisissä järjestöissä.

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille