“Pakkolakien” vaikutus akilaisiin
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

“Pakkolakien” vaikutus akilaisiin

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu Suomen vientikilpailukyvyn parantamiseen tähtävää lakipakettia, joka toteutuessaan heikentäisi merkittävästi useiden ammattiryhmien työehtoja. Paremmista työehdoista sopiminen olisi jatkossa kielletty.

Loppiainen ja helatorstai muutettaisiin palkattomiksi vapaapäiviksi.  Näiden arkipyhien suhteen muutokset tulisivat työaikalakiin, jolloin eivät koskisi niitä kirkon viranhaltijoita tai esimerkiksi järjestöjen johdossa olevia työntekijöitä, joihin ei sovelleta työaikalakia. Nämä viranhaltijat ja työntekijät ovat kokonaispalkkauksessa eikä loppiaisen ja helatorstain aseman muuttumisella ole vaikutusta heidän palkkaukseensa.

Sairausajan palkanmaksua muutettaisiin siten, että ensimmäinen sairauslomapäivä olisi palkaton ja seuraavilta 9 sairauslomapäiviltä maksettaisiin vain 80 % palkasta. Sen vaikutus riippuu siitä, paljonko viranhaltija tai työntekijä on sairauslomalla. Sairauslomaa pidetään keskimäärin vuosittain 10 päivää kahdessa viiden päivän jaksossa, jolloin keskimäärin sairastava työntekijä menettäisi yhteensä 3,6 päivän palkan (kahdelta päivältä kokonaan ja kahdeksalta päivältä 20 %). Tämä merkitsee 1,4 % reaalista palkanalennusta.

Vuosilomaa on määrä lyhentää niin, että sen enimmäispituus olisi kuusi viikkoa, jolloin kirkon sektorin nykyisestä 38 päivän lomasta vähennettäisiin 8 pv eli puolitoista viikkoa. Vuosiloman leikkaukset eivät koske järjestösektoria, ellei paikallisesti ole noudatettu kristillisten järjestöjen sopimusta parempia vuosilomaehtoja, esimerkiksi kirkon tai valtion sopimusta. Muutos merkitsee kahdeksan päivän eli noin puolentoista viikon leikkausta pisimpään, 15 työvuoden jälkeen ansaittavaan lomakertymään. Suhteellinen palkanalennus tältä osin on 3,6 %.

Lomarahaa leikataan siten, että se saa olla korkeintaan 35 % vuosilomapalkasta tai lomakorvauksesta. Järjestösektorilla lomaraha on nykyään 50 % vuosilomapalkasta, joten siellä 15 %-yksikön suuruinen lomarahan alennus merkitsisi 30 % vähennystä. Kirkon sopimuksessa lomaraha on vuosilomakertymästä riippuen 40–44 %, joten lomaraha pienenisi kirkon sopimussektorilla noin 13–25 %. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että kirkon sopimusalalla myös pisin lomakertymä lyhenisi 30 päivään, jolloin pisimpiä lomia ansaitsevilla lomaraha todellisuudessa pienenee noin 30 %.

Kun kaikki edellä mainitut leikkaukset otetaan huomioon, vuosiansio pienenee työtehtävästä riippuen suhteellisesti 2,3–7,5% (ks. taulukko 1). Osa palkanalennuksesta on epäsuoraa eli suhteellista, mikä tarkoittaa sitä että samalla palkalla tehdään enemmän töitä. Taulukosta 2 on nähtävissä suorien ja epäsuorien leikkauksien yhteisvaikutus. Osa leikkauksista, kuten sairauspäiväkarenssi sekä lomarahan alennus, ovat kuitenkin absoluuttista palkanalennusta, mikä näkyy suoraan käteen jäävässä tulossa. Nämä ovat luettavissa taulukosta 3.

Kaikkien työmarkkinajärjestöjen tavoitteena on estää sopimusvapautta kaventavan lainsäädännön toteutuminen ja toteuttaa hallituksen tavoite sopimusteitse. Työmarkkinaosapuolet ovat tammikuun loppupuolella palanneet neuvottelupöytään ja toiveet sopimuksen syntymiseksi ovat korkealla. Hallitus on keskeyttänyt “pakkolakipaketin” valmistelun neuvottelujen ajaksi.

Suhtautumistasi hallituksen suunnitelmiin kysytään helmikuussa toteutettavassa AKIn jäsenkyselyssä. Linkki lähetetään sähköpostiisi 17.2. – muista vaikuttaa!

TAULUKKO 1:

Leikkauskohteiden vaikutus suhteelliseen tulon sopimussektoreittain

Leikkauskohde

Järjestösektori, yleinen vuosilomaoikeus

Kirkon sektori (ei työajassa), lomaoikeus 29 pv

Kirkon sektori (ei työajassa), lomaoikeus 38 pv

Kirkon sektori (työajassa), lomaoikeus 38 pv

Loppiainen ja helluntai palkattomiksi päiviksi, jotka "tehdään sisään"

-0,8 %

-0,0 %

-0,0 %

-0,8 %

Pitkien lomien leikkaus (8 lisätyöpäivää samalla palkalla)

-0,0 %

-0,0 %

-3,6 %

-3,6 %

Epäsuorat leikkaukset yhteensä

-0,8 %

-0,0 %

-3,6 %

-4,4 %

Sairauspäiväkarenssi (2 x 5 sairauspäivää)

-1,4 %

-1,4 %

-1,4 %

-1,4 %

Lomarahan leikkaus max. 35 %:iin vuosilomapalkasta

-1,2 %

-0,9 %

-1,7 %

-1,7 %

Suorat leikkaukset yhteensä

-2,6 %

-2,3 %

-3,1 %

-3,1 %

Leikkaukset kokonaisuudessaan

-3,4 %

-2,3 %

-6,7 %

-7,5 %

 

TAULUKKO 2:

Suhteellinen vuosipalkanalennus sopimussektoreittain

Kuukausipalkka

Järjestösektori, yleinen vuosilomaoikeus  (-3,4 %)

Kirkon sektori (ei työajassa), lomaoikeus 29 pv (-2,3 %)

Kirkon sektori (ei työajassa), lomaoikeus 38 pv (-6,7 %)

Kirkon sektori (työajassa), lomaoikeus 38 pv (-7,5 %)

2 000 €

-860 €

-580 €

-1 700 €

-1 910 €

2 500 €

-1 070 €

-720 €

-2 130 €

-2 390 €

3 000 €

-1 290 €

-870 €

-2 560 €

-2 860 €

3 500 €

-1 500 €

-1 010 €

-2 980 €

-3 340 €

4 000 €

-1 710 €

-1 160 €

-3 410 €

-3 820 €

4 500 €

-1 930 €

-1 300 €

-3 840 €

-4 290 €

5 000 €

-2 140 €

-1 450 €

-4 260 €

-4 770 €

TAULUKKO 3:

Reaalinen vuosipalkanalennus sopimussektoreittain

Kuukausipalkka

Järjestösektori, yleinen vuosilomaoikeus  (-2,6 %)

Kirkon sektori lomaoikeus 29 pv (-2,3 %)

Kirkon sektori  lomaoikeus 38 pv (-3,1 %)

2 000 €

-660 €

-580 €

-790 €

2 500 €

-820 €

-720 €

-990 €

3 000 €

-980 €

-870 €

-1 180 €

3 500 €

-1 150 €

-1 010 €

-1 380 €

4 000 €

-1 310 €

-1 160 €

-1 580 €

4 500 €

-1 470 €

-1 300 €

-1 770 €

5 000 €

-1 640 €

-1 450 €

-1 970 €

 

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille