AKIn jäsenen osallistuminen mielenilmaukseen pe 18.9.2015
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

AKIn jäsenen osallistuminen mielenilmaukseen pe 18.9.2015

Palkansaajien keskusjärjestöt Akava, SAK ja STTK järjestävät perjantaina 18.9.2015 klo 11 Helsingissä mielenilmauksen vapaan sopimusoikeuden puolesta ja yksipuolista sanelupolitiikkaa vastaan. Eräät liitot ovat päättäneet järjestää työnseisauksen mielenilmauksen ajaksi, jotta työntekijät voivat osallistua mielenilmaukseen. Lisäksi eräät järjestöt ovat ilmoittaneet järjestävänsä mielenilmauksen oheen laajempi lakkoja, joilla on yleistä vaikutusta.

Mielenilmaus ei itsessään ole työtaistelutoimenpide mutta työnseisaus mielenosoitukseen osallistumiseksi on. Hallituksen toimia vastaan suunnattu työtaistelu (poissaolo työstä mielenilmauksen vuoksi) on mahdollinen työsuhteisille työntekijöille mutta ei kirkon, kunnan ja valtion viranhaltijoille.

AKI ei järjestä työnseisausta

AKIn hallitus on 14.9.2015 päättänyt että AKI ei järjestä työnseisausta akilaisilla työpaikoilla. Tämän johdosta mielenilmaisuun osallistuminen AKIn jäseneltä edellyttää sitä, että viranhaltijalla tai työntekijällä on esimerkiksi joko vapaapäivä tai vuosilomapäivä taikka viranhaltija taikka työntekijä ei ole työvuorossa mielenilmauksen aikaan. Hengellisen työn viranhaltijoiden, joihin ei sovelleta työaikalakia, on mahdollista osallistua mielenilmaisuun, jos virkatehtävät eivät sitä estä.

Kirkon työmarkkinalaitos on ohjeistanut seurakuntia seuraavasti:  ”Kirkon viranhaltijoiden lakko-oikeus on määritelty kirkon virkaehtosopimuslaissa (968/1974). Vain laissa määritellyt työtaistelutoimenpiteet ovat laillisia. Viranhaltijoiden osalta lakon ja työnsulun määritelmät ovat kirkon virkaehtosopimuslain 8 §:n 3 momentissa. Säännökset eivät tunne nyt kyseessä olevan kaltaisia mielenilmaisuja. Mielenilmauksiin osallistuminen ei ole laillista kirkon viranhaltijoille. Seurauksena laittomalle poissaololle voi olla varoitus.”

Perustuslaillinen oikeus osallistua

AKI korostaa, että KiT:n ohje tulee sovellettavaksi vain silloin kun viranhaltijan työaika tai määrätyt virkatehtävät sijoittuvat samaan aikaan mielenilmauksen kanssa. Perustuslain mukaan 13 § mukaan ”jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin”.

Osallistumista mielenilmaukseen vapaa-aikana virkatehtävien ulkopuolella ei voi estää eikä siitä voi seurata rangaistusta. Varoitus voi mielenilmaukseen osallistumisesta seurata vain siinä tapauksessa että viranhaltija laiminlyö virkatehtäviensä suorittamisen tai on luvatta pois virantoimituksesta säännöllisenä työaikanaan. Mielenilmaukseen osallistuminen edellyttää että hengellisen työn viranhaltijakin on mielenilmauksen aikana tosiasiassa kutsuttavissa kiireellisiin ja välttämättömiin virkatehtäviin.

Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Huhtikuu 2019 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille