Tiedote: Yhteisellä sopimisella saavutetaan enemmän kuin pakolla
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tiedote: Yhteisellä sopimisella saavutetaan enemmän kuin pakolla

Kirkon akateemiset AKI ilmaisee huolensa hallituksen esittämistä toimenpiteistä, joilla rajataan yhteiskuntamme perustana olevaa sopimuksen vapautta. AKI tunnustaa hallituksen huolen valtion talouden tasapainottamiseksi ja kansainvälisen viennin edistämiseksi mutta painottaa että pakkokeinot eivät ole oikea tie. 

 

Sopimusvapaus on olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa ja Suomen valtio on sitoutunut siihen liittyessään kansainvälisiin ILO-sopimuksiin. Sopimusvapautta on rajoitettu ainoastaan heikomman osapuolen, työntekijän puolustamiseksi, säätämällä rajoituksia viikoittaiseen työaikaan ja takaamalla riittävä lepo työstä palautumiseksi. 

Julkisella sektorilla pitkistä vuosilomista on aikanaan sovittu, jotta korvattaisiin julkisen sektorin työntekijöille yksityistä sektoria heikompi palkkataso. Tämä koskee erityisesti kunnan ja kirkon työntekijöitä, jotka työskentelevät keskimääräisestä heikommalla palkalla. Kirkon hengellisen työn viranhaltijoita ei edes suojaa työaikalaki eivätkä arkipyhälyhennykset, pyhäkorvaukset tai ylityölisät ole koskaan koskeneet heitä. Näillä henkilöstöryhmillä pitkän vuosiloman merkitys palautumisessa sekä työn ja perhe-elämän yhdistämisessä on oleellisen tärkeä. 

Nyt yritysten vientiä edistävät toimet aiotaan rahoittaa leikkaamalla vuosilomia, sairausajan palkkaa sekä ylityö- ja sunnuntaikorvauksia.  Nämä toimenpiteet kohtelevat palkansaajia hyvin epätasaisesti. Muutokset koskettavat erityisesti niitä, jotka ovat muutenkin pienipalkkaisia työntekijöitä kunnissa ja kirkossa. Enimmän vastuun kantavat naiset, joita näillä toimialoilla on 75 % työvoimasta.  

Vuosiloman lyhentäminen 8 päivällä mahdollistaa joka 28. työntekijän irtisanomisen. Muutos on kohtuuton niitä kohtaan, jotka joutuvat kouluttautumaan uudestaan säilyttääkseen työmarkkinakelpoisuutensa. Työmarkkinoiden rakenteelliseen uudistamiseen on varattava pidempi aika kuin mitä nyt on suunniteltu. 

Saadaanko hallituksen toimenpiteillä lisää vientiä ja työpaikkoja? AKI nostaa esille hallituksen kahden vuoden takaisen päätöksen laskea yhteisöveroa neljällä prosenttiyksiköllä 20 %:iin. Muutoksen piti tuoda Suomeen 5 000–7 000 uutta työpaikkaa ja lisätä investointeja.  

Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan työttömyys on kasvanut vuodessa lähes 10 % ja investoinnit vähentyneet yli 5 %. Samalla valtion vuosittaiset tulot vähenivät 800 miljoonaa euroa ja samaan aikaan Helsingin pörssin yhtiöt ovat tänä keväänä jakaneet 800 miljoonaa euroa enemmän osinkoja kuin vuonna 2014. 

Miten hallitus takaa että tällä kertaa vienti kohenee ja työttömyys vähenee sen sijaan että yksikkötyökustannusten kasvu vähentää valtion tuloja ja kasvattaa yritysten osinkovirtaa? 

Eri arvioiden mukaan valtio menettää vuosittain ainakin 2,4 miljardin euron edestä verotuloja pelkästään kansainvälisten yritysten siirtohinnoittelun ja kansainvälisten sijoittajien puutteellisen valvonnan vuoksi. Voisiko tästä löytyä parempi ja oikeudenmukaisempi ratkaisu valtion taloudelle? 

Palkansaajakeskusjärjestöt Akava, SAK ja STTK järjestävät perjantaina 18.9. Helsingissä mielenilmauksen työmarkkinajärjestöjen vapaan sopimusoikeuden puolesta ja hallituksen yksipuolista työehtojen heikentämistä vastaan. AKI toivoo, että hallitus kuulisi työntekijöiden ääntä ja jatkaisi hyvinvointivaltion rakentamista eri osapuolten kanssa yhdessä neuvotellen. 

Kirkon akateemiset AKI on pappien ja kanttorien akavalainen työmarkkinajärjestö. AKIn jäseniä ovat Suomen Kanttori-urkuriliitto ja Suomen kirkon pappisliitto, joilla on yhteensä noin 5 700 jäsentä. 

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille