Pappien ja kanttorien epäreilu kohtelu syvenee
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pappien ja kanttorien epäreilu kohtelu syvenee

Hallitus julkisti eilen 8.9.2015  tavoitteensa julkisen sektorin säästökuurin toteuttamiseksi pakkokeinoin. Vuosilomalakia muutettaneen siten, että nykyisen minimimäärän lisäksi määriteltäisiin enimmäismäärä. Loppiainen ja helatorstai muutettaisiin palkattomiksi vapaapäiviksi, jotka voitaisiin korvata lauantaityöllä. Sairauslomapäivistä ensimmäinen olisi aina palkaton. Lisäksi leikattaisiin lakisääteisten sunnuntai- ja ylityölisien vähimmäistasosta.

– Hallitus aikoo kaventaa työsopimusjärjestelmään olennaisesti kuuluvaa sopimusvapautta. Nykyiset lait antavat hyvin väljät puitteet sille, miten asioista voidaan sopia. Minimitason lisäksi pyritään jatkossa kontrolloimaan myös enimmäistasoa, toteaa Kirkon akateemiset AKIn toiminnanjohtaja Jussi Junni.

Vuosiloman enimmäiskesto on tarkoitus rajoittaa 30 päivään. Silloin nykyisestä 38 päivän vuosilomasta leikkautuisi pois 8 päivää eli puolitoista viikkoa. Toisaalta on vielä epävarmaa, laskettaisiinko 30 päivän lomaoikeus 5 päivän viikoittaisen kulutuksen mukaan, kuten kirkossa nykyään, jolloin loman pituudeksi jäisi kuusi viikkoa, vai laskettaisiinko se 6 päivän kulutuksen mukaan, jolloin 30 lomapäivästä tulisi viiden viikon loma. Valitusta mallista riippuen papin ja kanttorin vuosittainen työaika pitenisi 8–13 päivää ilman vastiketta.

– Tällainen vuosiloman lyhentäminen merkitsee työnantajalle 3,6–5,9 % laskennallista tulonlisäystä. Seurakunnat luultavasti hyödyntävät sen joko teettämällä samalla henkilökunnalla enemmän töitä tai irtisanomalla tarpeettoman henkilökunnan, Junni sanoo.

Seurakunnissa papit ja kanttorit työskentelevät myös arkipyhinä eivätkä saa arkipyhistä lyhennystä työaikaan, kuten muualla yhteiskunnassa. Jos loppiainen ja helatorstai ovat jatkossa palkattomia vapaapäiviä, työaikaa lyhentäviä palkallisia arkipyhiä jää muille työntekijöille edelleen yhdeksän.

– Hengellisen työn viranhaltijoita kohdellaan jatkuvasti epätasa-arvoisesti muihin henkilöstöryhmiin nähden. Työnantajan on nyt aika korjata tämä epäkohta seuraavalla neuvottelukierroksella, kun yksikkötyökustannukset kerran laskevat tuon 3,6–5,9 %. Pidämme esillä mahdollisuutta vaihtaa 30 päivän ylittävä vuosiloma asianmukaiseen arkipyhälyhennykseen myös papeille ja kanttoreille, Junni toteaa.

Hallituksen tavoitteena on säästää julkisen sektorin menoja ja lisätä työn tuottavuutta. Jatkossa sama työ on mahdollista tehdä vähemmällä määrällä työntekijöitä, mikä voi helpottaa varsinkin isojen seurakuntien ja seurakuntayhtymien talouspaineita.

– Tarve sijaisiin vähenee jatkossa varmasti. Nähtäväksi jää, minkä verran seurakunnat irtisanovat henkilöstöään muutoksen seurauksena. Toiminnan supistamiseen ei muutoksen johdosta välttämättä ole yhtä suurta tarvetta, vaikka henkilöstöä vähennettäisiinkin, Junni pohtii.

AKI on linjannut, että seurakunnissa olisi syytä siirtyä säänneltyyn työaikaan myös hengellisessä työssä.

– Hallituksen esittämien muutosten johdosta asia on entistä tärkeämpi. Kysymys on työsuojelullinen, työntekijän kuormitusta ei voida kohtuuttomasti lisätä. Papit ja kanttorit tekevät nyt jo keskimäärin 42-tuntista työviikkoa ja vieläpä ilman arkipyhälyhennystä, Junni toteaa.

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille