Orientoitumiskoulutus uusille kanttoreille
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Orientoitumiskoulutus uusille kanttoreille

Kaikki hiippakunnat  järjestävät orientoitumis- ja perehdyttämiskoulutusta äskettäin uransa aloittaneille kanttoreille, diakoniatyöntekijöille ja nuorisotyönohjaajille.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa uusien työntekijöiden käsitystä kirkon olemuksesta ja sen hengellisestä perustehtävästä. Tavoitteena on myös oppia jäsentämään ammattinsa kirkon työn kokonaisuuteen ja hahmottamaan hengellisen elämän hoitamisen osana kirkon työntekijän ammatti-identiteettiä.

Koulutus on osa henkilöstökoulutustarjontaa. Koulutus on maksuton. Ennen koulutusta osallistujien olisi tarkoitus olla mukana hiippakunnallisessa uusien työntekijöiden päivässä.

Lisätietoja ja sähköinen ilmoittautumislomake Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntien kotisivuilta.