Ajankohtaista
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Ajankohtaista

Tältä sivulta löydät AKIn ajankohtaiset tiedotteet.

Ehdolle asettuminen helpottuu, edustavuus laajenee - Pappisliiton ja Kanttori-urkuriliiton valtuustoihin uudistuksia

Opiskelijajäsenet valitaan jatkossa vaalein ja ehdokaslistoista luovutaan. Pappisliiton maisteri- ja kandidaattijäsenet ovat jatkossa vaalikelpoisia. Seuraavat vaalit käydään alkuvuodesta 2022. Lue lisää

Naisteologit ry:n Laura Leverin Kirkkohallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmään

Työryhmän tehtäväksi tulee toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämistyön suunnittelijana ja aktivoijana kirkossa.

Työryhmään jäseneksi nimettiin myös Pappisliiton valtuuston puheenjohtaja sekä Naisteologit ry:n puheenjohtaja Laura Leverin. Lue lisää

Ohjeistus kesätyöntekijän työehdoista seurakuntien hengellisessä työssä

Akavalaiset kirkon työntekijäjärjestöt ohjeistavat kiinnittämään huomiota hengellisen työn kausityöntekijöiden asianmukaisiin työehtoihin.  Lue lisää

Työttömyysturvan suojaosan korotus saa jatkoa kesäkuun loppuun

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä työttömyysturvan suojaosan korotusta jatketaan maaliskuun lopusta kesäkuun loppuun. Myös liikkuvuusavustuksen ehtojen kevennys saa jatkoa. Lue lisää

Työhyvinvointi kirkossa ja julkisella sektorilla kehittynyt myönteisesti koronavuodesta huolimatta

KEVA julkaisi 11.3. tutkimuksensa julkisen alan työhyvinvoinnista vuonna 2020. Kahden vuoden välein julkaistava tutkimus kertoo työyhteisöjen kehityssuunnista julkisella sektorilla. Tänä vuonna tutkimus valottaa myös koronaviruspandemian aiheuttamia muutoksia julkisen sektorin töissä. Lue lisää

Jouni Heino on aloittanut AKIn lakimiehenä

OTM Jouni Heino aloitti AKI-liittojen lakimiehenä 18.1.2021. Heino työskentelee AKIn lakimiehen sijaisena maaliskuuhun 2022. Lue lisää

AKI-liitot palaa uudella nimellään juurilleen

Kirkon akateemiset AKI on nyt AKI-liitot ry. Olemme uusineet nimemme, logomme ja hallintorakenteemme. Lue lisää

Anni-Sofia Nikille Akavan stipendirahaston opiskelijastipendi

Anni-Sofia Nikki vastaanotti 16.12.2020 Akavan stipendirahaston opiskelijastipendin. Lue lisää

Kanttori-urkuriliiton puheenjohtaja Minna Raassina jatkaa Kirkon akateemiset AKIn puheenjohtajana

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y:n puheenjohtajaksi vuosiksi 2020–2022 on valittu Suomen Kanttori-urkuriliiton puheenjohtaja, MuM Minna Raassina. Lue lisää

Kirkon akateemiset AKI r.y. esittää Sara Salosta Akavan opiskelijoiden puheenjohtajaksi 2021

Kirkon akateemiset AKI r.y. esittää Sara Salosta Akavan opiskelijoiden puheenjohtajaksi 2021. Lue lisää

AKIn toimisto kiinni 19.8. suunnittelupäivän ja puhelinvaihteen päivityksen takia

AKIn toimisto palvelee normaalisti jälleen perjantaina 20.8.2020. Lue lisää

AKI kannattaa Sture Fjäderiä Akavan puheenjohtajaksi

AKIn hallitus on 18.8.2020 päättänyt kannattaa Sture Fjäderin valintaa Akavan puheenjohtajaksi Akavan liittokokouksessa 25.8.2020. Lue lisää

AKI får förstärkning: Ina Laakso börjar som sakkunnig

Till sakkunnige Ina Laaksos uppgifter hör sakkunnigfrågor inom utbildningspolitik och organisationsberedskap samt Teologförbundets förvaltning, teologernas yrkesvägledning och anställningsfrågor. Lue lisää

Uusia kasvoja AKIssa: Ina Laakso täydentää toimiston asiantuntemusta

Laakson tehtäviin kuuluvat koulutuspolitiikan ja järjestövalmiuden asiantuntijatehtävät sekä Teologiliiton hallinto, teologien uraneuvonta ja palvelussuhdeasiat. Lue lisää

AKIn toimisto viettää kesälomaa 20.7. - 2.8.2020

AKIn toimisto viettää kesälomaa 20.7. - 2.8.2020.  Lue lisää

Poikkeusolojen johdosta säädettyjä väliaikaisia työttömyysturvan helpotuksia on jatkettu vuoden 2020 loppuun.

Keväällä voimaantulleita väliaikaisia helpotuksia työttömyysturvaan on jatkettu vuoden loppuun saakka. Jatkoaika koskee kaikkia muita keväällä säädettyjä väliaikaisia helpotuksia, paitsi ansiosidonnaisen päivärahan enimmäismaksuaikalaskurin jäädytystä lomautuksen aikana.  Lue lisää

Koronaviruksen aiheuttama sairaus ammattitautina

Yhteistyössä Tapaturma-asiain korvauslautakunnan palkansaajajäsenten kesken laadittu ohje koronaviruksen aiheuttaman sairauden korvattavuudesta ammattitautina. Lue lisää

Vuosiloman keskeyttäminen mahdollista vain poikkeuksellisissa tapauksissa

Viranhaltijan vuosiloman keskeyttäminen on mahdollista vain poikkeustapauksissa. Työntekijän vuosilomaa ei voi keskeyttää. Lue lisää

Kirkon sopimusratkaisu vuosille 2020–2022 (sopimus PDF-liitteenä)

Kirkon virka- ja työehtosopimusta vuosille 2020–2022 koskeva neuvottelutulos on käsitelty osapuolten hallinnossa 10.6.2020. Lue tästä keskeiset sopimusmuutokset. Lue lisää

Työneuvosto: Työajattomuuden edellytykset arvioitava paikallisesti

Työneuvosto on 29.5.2020 antanut vastauksensa Akavan lausuntopyyntöön siitä, tuleeko työaikalakia soveltaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hengellisessä työssä. Lue lisää

KirVesTes 2020 - 2022 live pe 12.6. klo 14.00

Uusi Kirkon virka- ja työehtosopimus lähenee julkaisuaan. Toiminnanjohtajamme Jussi Junni esittelee tuoreen sopimuksen pääkohdat ja päivitykset perjantaina tuoreeltaan sopimuksen tultua julki. Lue lisää

Erko alkaa maksaa ennakkomaksua 22.5.2020 lukien

Erko on ryhtynyt toimenpiteisiin nopeuttaakseen etuusmaksatusta. Erko alkaa maksaa peruspäivärahan (33,66 €/pv) suuruista ennakkomaksua kokonaan työttömille päivärahan hakijoille, joiden ensimmäisen hakemuksen saapumisesta kassaan on kulunut 33 päivää ja joiden hakemusta ei ole vielä ehditty ottaa normaaliin hakemuskäsittelyyn. Lue lisää

Uusi normaali: Työturvallisuus sekä henkilöstöriskit työn suunnittelussa epidemiaolosuhteissa

Koronavirusepidemian rajoittamiseen tarkoitettuja rajoituksia puretaan. Epidemian loppuminen ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Epidemia pitää huomioida paitsi työsuojelun näkökulmasta, myös työtehtävien jakamista suunniteltaessa. ... Lue lisää

Työttömyysetuuksiin sekä lomauttamiseen on tehty väliaikaisia muutoksia poikkeustilan johdosta

Koronavirustilanteen vuoksi lainsäädäntöön on tehty useita määräaikaisia lakimuutoksia, jotka vaikuttavat työttömyysturvaan. Keskeisimmät muutoksista on koottu tähän artikkeliin.  Lue lisää

Opiskelijoiden usein kysyttyä koronatilanteessa

  Lue lisää

Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan - Rautalankamalli työttömyysturvan hakemiseen

Tarkemmat ohjeet ansiopäivärahan hakemiseen työttömyys- ja lomautusajalta sekä hakemukseen tarvittavista liitteistä löydät Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon kotisivuilta www.erko.fi. Lue lisää

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko varautuu hakemusruuhkaan

Kirkon akateemisten AKIn jäsenistön työttömyyskassa Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko kertoo varautuvansa hakemussumaan. Kassaan on 7.4. mennessä saapunut yli 3 000 työvoimapoliittista lausuntoa kohta alkavista ... Lue lisää

Pappisliiton Ulla Ruusukallio: Liitto on selvittänyt työaikalain vaikutuksia seurakunnissa kirkkoherrojen selustaa turvatakseen

Pappisliiton puheenjohtaja rovasti Ulla Ruusukallio arvioi vanhan käytännön noudattamisen hengellisen työn viranhaltijoiden työajattomuuden osalta aiheuttavan riskejä seurakunnille. Lainsäädännöllisen ympäristön muututtua Pappisliitto yrittää kertoa, kuinka riskeiltä vältytään. Lue lisää

AKIn ja Pappisliiton viesti kirkkoherroille työaikalain soveltamisesta hengellisessä työssä 1.4.2020 alkaen

AKIn ja Pappisliiton viesti kirkkoherroille työaikalain soveltamisesta hengellisessä työssä 1.4.2020 alkaen. Lue lisää

AKI:s och Prästförbundets budskap till kyrkoherdarna gällande tillämpning av arbetstidslagen i det andliga arbetet fr.o.m. 1.4.2020

Meddelande 1.4.2020 Lue lisää

Vastine Kirkon työmarkkinalaitoksen tiedotteeseen

AKIn vastine Kirkon työmarkkinalaitoksen 30.3.2020 julkaisemaan virheelliseen tiedotteeseen. Lue lisää

Työaikalain siirtymäaika seurakunnissa päättyy

Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Siirtymäaika Suomen evankelis-luterilaisten kirkon seurakuntien osalta siis päättyy 31.3.2020, ja 1.4.2020 alkaen on uutta työaikalakia noudatettava kokonaisuudessaan.

Uusi sääntely tuo muutoksia myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hengelliseen työhön. Kirkon työaika-asetus, jolla mm. diakonian, nuorisotyönohjaajan ja varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaltijat ovat aiemmin olleet työajattomia, on kumottu, eikä vastaavaa uutta asetusta ole mahdollista enää antaa. Uusi työaikalaki myös korostaa aiempaa vahvemmin sitä, että työajattomalla työntekijällä tulee olla työaika-autonomia. Lue lisää

Yt-neuvottelu- ja lomautusilmoitusajat lyhenevät kristillisissä järjestöissä

Yhteistoimintaneuvottelun vähimmäisaika ja lomautusilmoitusaika lyhenevät kristillisissä järjestöissä. Irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuus pitenee. Lue lisää

Työturvallisuus ja henkinen kuormitus epidemian aikana

Kun työtehtävät edellyttävät asiakaskontaktia, on syytä huolehtia hygieniasta, välimatkoista ja pyrkiä käytettävissä olevilla toimenpiteillä vähentämään tartunnan mahdollisuus minimiin. COVID-19 viruksen on todettu leviävän myös oireettomista ihmisistä, ja varotoimenpiteitä on syytä noudattaa oireettomanakin mahdollisten tartuntaketjujen katkaisemiseksi.   Lue lisää

Lomautukset ja yt-neuvottelut

Mitä tehdä, kun työnantaja aikoo lomauttaa? Miksi lomauttamisesta / palkattomasta vapaasta ei kannata sopia? Yhteistoimintamenettelyä on noudatettava. Lue lisää

Miten epidemia vaikuttaa palvelussuhteeseen?

Miten työehdot toimivat epidemian aikana? Miten toimitaan etätyössä ja karanteenissa? Mitä jos työnantaja ryhtyy lomauttamaan väkeä? Lue lisää

Juha Kauppinen in memoriam

AKIn ensimmäinen puheenjohtaja, Pappisliiton entinen puheenjohtaja ja kunniajäsen, dosentti Juha Kauppinen on saanut kutsun tästä ajasta 14.3.2020. Lue lisää

Toimenpiteet AKI-yhteisössä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi

AKI järjestää vain välttämättömät kokoukset, ne järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksin. 


Kättelyä tulee välttää kaikissa AKI-yhteisön ja sidosryhmien tilaisuuksissa. Etäosallistumista ja etätyötä suositaan. Flunssaisena tilaisuuksiin ei tule osallistua. Lue lisää

Koronavirus ja Turvan matkavakuutus

Vakuutusyhtiö Turva on koonnut verkkosivuilleen turva.fi/korona tärkeimmät perustiedot koronaviruksesta, matkustajavakuutuksesta ja matkustamisesta. Lue lisää

Kristillisten järjestöjen sopimusratkaisu 2020-2022

Uusi kristillisten järjestöjen työehtosopimus on voimassa 31.1.2022 saakka. Palkat nousevat sopimuskauden aikana 3,2 %. Kiky-tunnit on poistettu sopimuksesta. Lue lisää

Neuvottelutulos kristillisten järjestöjen sopimusalalla

Sopijapuolet PALTA, AKI ja Kirkon alat ovat päässeet neuvottelutulokseen kristillisten järjestöjen työehtosopimuksesta. Lue lisää

Sopimukseton tila alkoi kristillisten järjestöjen sopimusalalla

Kristillisten järjestöjen sopimusalalla on 1.2.2020 alkanut sopimukseton tila. Edellinen kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus on päättynyt 31.1.2020. Lue lisää

Tekstin ääressä: Elina Hellqvist pitää napakoista saarnoista ja arvostaa kollegiaalista jakamista

Miten sanoitetaan kristillistä ydinsanomaa ympäristössä, jossa kuulijat tulevat joko muista uskonnoista tai ei-uskonnollisista katsomuksista. Miten kohdataan maailmankuva, jossa uskonto ei ole relevantti ilmiö. Lue lisää

Uusia vahvistuksia AKIin: Juuso Sikiö aloittaa asiantuntijana 16.1.

Sikiön tehtäviin kuuluvat koulutuspolitiikan ja järjestövalmiuden asiantuntijatehtävät sekä Teologiliiton hallinto, teologien uraneuvonta ja palvelussuhdeasiat. Lue lisää

KJTES-neuvotteluissa keskusteltiin tekstikysymyksistä

Neuvottelussa käsiteltiin uuden työaikalain vaikutuksia kristillisten järjestöjen työehtosopimuksiin sekä erityisesti leirityön kysymyksiä. Lue lisää

Suomen suurin neuvottelujärjestö JUKO haluaa irti kiky-tunneista tai kunnon korvauksen työajan pidennyksestä

Lähes 200 000 akavalaisen julkisen sektorin palkansaajan työehtosopimukset neuvotteleva JUKO edellyttää, että kilpailukykysopimuksen 24 tunnin työajan pidennys poistuu tai että tunneista maksetaan riittävä korvaus. ... Lue lisää

Neuvottelut kristillisten järjestöjen sopimusalalla jatkuivat

AKIn tavoitteita neuvotteluissa ovat ostovoiman turvaaminen yleisen linjan mukaisin palkankorotuksin sekä kiky-työajanpidennyksen poisto. Myös vuosilomaa, leirityöaikaa ja ulkomaantyötä koskevia säännöksiä pyritään parantamaan. Lue lisää

AKIn jäsenkorttien toimituksessa viivästyksiä

Kirkon akateemiset AKIn jäsenkorttien on viivästynyt. Jäsenkortit menivät painoon vuoden alussa ja arvioimme niiden saapuvan noin kahden viikon sisällä.  Lue lisää

Oikaisu Crux 4/19:ssa julkaistuun Tampereen hiippakunnan ehdokaslistaan

Pahoittelemme Crux-lehdessä 4/2019 sattunutta sekaannusta Tampereen hiippakunnan pappien nimien ja valokuvien kohdalla. Lue lisää

Neuvottelut alkaneet kristillisten järjestöjen sopimusalalla

Neuvottelut kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen (KJTES) sopimusalalla ovat alkaneet. Lue lisää

Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus irtisanottu

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y.:n hallitus on irtisanonut kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen (KJTES) päättymään 31.1.2020. Lue lisää

Usko hyvään työelämään – Vahva henkilöstö luo vahvan kirkon

Tiedote 4.11.2019. Lue lisää

Usko hyvään työelämään – Toivo hyvistä työehdoista – Rakkaus kirkon työhön

Vahva henkilöstö luo vahvan kirkon. Lue lisää

Kirkolliskokousehdokas - ilmoita itsestäsi!

Toivotko parempia työehtoja? Haluatko uudistaa ja kehittää työelämää? Haluatko vaikuttaa kirkon päätöksentekoon? Lue lisää

Luottamusmiehen puoleen kääntyminen kannattaa

Luottamusmiehet ovat vaalilla valittuja työntekijöiden edustajia. He huolehtivat työelämälainsäädännön, työehtosopimusten ja työntekijöiden edun piiriin kuuluvista asioista työpaikalla. Työntekijän ja työnantajan välisen ... Lue lisää

KirTeKo-verkostotapaamiset 8.10. Jyväskylässä ja 10.10. Helsingissä.

Syksyn 2019 KirTeKo-verkostotapaamiset järjestetään valmennuspäivinä, joissa syvennetään rakentavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamisen taitoja.  Lue lisää

Neuvottelut työaikalain soveltamisalasta keskeytyneet

Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen tulkintaneuvottelut työaikalain soveltamisesta kirkon hengellisessä työssä keskeytyivät 18.6.2019, kun JUKOn ja Kirkon alan unionin neuvottelijat marssivat ulos neuvottelusta. Neuvottelut on keskeytetty toistaiseksi. Lue lisää

Kirkkovuoden tekstejä luetaan suhteessa nykyhetken kysymyksiin

Tekstin äärellä -saarnapohdintoja kirjoittava Joona Salminen toivoo, että papit uskaltaisivat kirkkovuoden tekstien äärellä vaikeisiinkin pohdiskeluihin. Entä miten Salminen tulkitsee neitsyt Marian toimijuutta #MeToo:n jälkeisessä maailmassa? Lue lisää

Danske Bankin ja Akavan yhteistyö avaa helpot ja edulliset sijoituspalvelut AKIn jäsenille

Danske Bank laajentaa yhteistyötä akavalaisten liittojen kanssa sijoituspalveluihin. Yhteistyö avaa sadoille tuhansille suomalaisille helpon ja edullisen tavan sijoittaa riippumatta siitä minkä pankin asiakkaita he ovat. Lue lisää

Sata työtöntä teologia vähemmän

Kirkon akateemiset AKIn asiantuntija Vesa Engström kertoo teologian maistereiden työllisyystilanteen parantuneen viimeisen kahden vuoden aikana. Viiden prosentin työttömyysaste on ylemmän korkeakouluasteen keskiarvon tuntumassa. Lue lisää

Työnantajat ja palkanlaskijat: AKIn perusliittojen jäsenmaksut ja viitteet säilyvät samoina myös vuodenvaihteen jälkeen

Pappisliiton, Kanttori-urkuriliiton ja Suomen teologiliiton jäsenmaksut sekä viitteet ennallaan myös vuodenvaihteen jälkeen Lue lisää

AKI toivottaa hyvää ja rauhallista joulun aikaa! 

AKIn toimisto valmistautuu Joulun viettoon. Neuvontapalvelu on tauolla 24.12.2018 - 6.1.2019. Toimiston puhelinvaihde on auki tavalliseen tapaan arkipäivisin.  Lue lisää

Pääluottamusmies Sari Järnfors: Ilmapiiri on parantunut, mutta välillä työnantajaa voi hoksauttaa


Luottamusmiehen homma vaatii sitkeyttä, mutta tylsää se ei ole, sanoo Rauman seurakunnan pääluottamusmies Sari Järnfors. Työyhteisössä hän on ollut mukana ratkaisemassa vakavia ilmapiiriongelmia. Parhaillaan kaikkien tehtävänkuvat ja palkat käydään läpi, mistä on tullut kiitosta työntekijöiltä. Lue lisää

AKIn puheenjohtajaksi on valittu Minna Raassina

Kirkon akateemiset AKI r.y:n puheenjohtajaksi vuosiksi 2019–2020 on valittu johtava kanttori Minna Raassina. Valinnan teki AKIn valtuusto kokouksessaan Helsingissä 22.11.2018. Minna on valittu 21.11.2018 myös ... Lue lisää

Työntekijöitä ei tule saattaa eriarvoiseen asemaan työnantajan koon perusteella

AKI katsoo, että maan hallituksen tulee keskeyttää irtisanomisen helpottamisen valmistelu. Pienten työnantajien mahdollisuuksia työntekijän työllistämiseen tulee tukea muilla keinoin, kuten työllistämistuilla sekä henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluilla.  Lue lisää

Työaikalakiesitys rikkoo EU-direktiiviä uskonnollisen työn osalta

Työaikalakiesityksen uskonnollista työtä koskeva soveltamisalapoikkeus on laajempi, kuin mikä EU:n työaikadirektiivissä sallitaan. Eduskunnan tulee korjata lakiesitys vastaamaan työaikadirektiivin sääntelyä. Lue lisää

Mainekriisien konkarit kirkko ja Maahanmuuttovirasto -keskustelu Suomi Areenassa

AKI on mukana Suomi Areenassa Porissa! Torstaina 19.7. Pappisliitto ja Maahanmuuttovirasto järjestävät keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan mainekriisejä ja niiden merkitystä.   Lue lisää

Naispapit yksin lasikaton kanssa ja kanttorit vaarassa uupua: AKIn vuoden 2018 jäsentutkimuksen alustavia tuloksia

Papit ja kanttorit ovat aiempaa kiinnostuneempia toimeentulostaan. Kirkon taloudellinen tilanne huolettaa ja työssä kuormittuneiden määrä on kasvanut. Pappien asenteet naisten johtajuutta kohtaan vahvasti sukupuolittuneet. Näkemykset samaa sukupuolta olevien parien avioliittoa kohtaan ovat muuttuneet nopeasti. Lue AKIn jäsentutkimuksen 2018 alustavia tuloksia tästä. Lue lisää

Kirkon sektorille neuvottelutulos 15.2.2018

Kirkon sopijaosapuolet pääsivät 15.2.2018 illalla sopuun evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä koskevasta sopimuksesta vuosille 2018–2020. Lue lisää

Lakko Helsingin yliopistossa 28.2.2018

Sivistystyönantajat ry on hylännyt sovittelijan antaman sovitteluesityksen yliopistojen työehtoja koskevaan riitaan. Ensimmäinen lakko toteutetaan Helsingin yliopistossa 28.2.2018. Lue lisää

Kirkon sopimusneuvottelut katkenneet

Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimusneuvottelut ovat katkenneet. Kirkon työmarkkinalaitos päätti neuvottelut 12.2.2018 illalla ilman että sovittiin uutta neuvotteluaikaa. Erimielisyydet koskivat palkankorotuksia, joissa työnantaja tarjosi muutta julkista sektoria alhaisempia palkankorotuksia. Lue lisää

Sopimukseton tila alkoi julkisella sektorilla

Virka- ja työehtosopimukset kunnilla, kirkossa, valtiolla ja yliopistoissa ovat päättyneet 31.1.2018. Julkisella sektorilla on siirrytty sopimuksettomaan tilaan 1.2.2018 alkaen. Lue lisää

Neuvottelutulos kristillisten järjestöjen sopimusalalla

Palvelualojen työnantajat PALTA, Kirkon akateemiset AKI ja Kirkon alat pääsivät 29.1.2018 neuvottelutulokseen kristillisiä järjestöjä koskevasta työehtosopimuksesta ajalle 1.2.2018–31.1.2021. Palkkoja korotetaan sopimuskaudella 3,2 %. Lisäksi sopimustekstejä muutetaan ja ajantasaistetaan eräiltä osin. Lue lisää

Äänestä valtuustovaaleissa

Valtuustovaalit 2018 Lue lisää

Vakuutusturva paranee

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Tammikuussa postitetaan uudet jäsenkortit ja tietoa uusista vakuutusehdoista. Lue lisää www.turva.fi/aki. Lue lisää

AKIn hallitus nimesi työryhmiä

AKIn hallitus nimesi kokouksessaan 12.12.2017 työryhmiä vuodelle 2018. Lue lisää

Valtuusto hyväksyi AKIn yhteiskuntapoliittiset linjaukset

AKIn valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan 20.–21.11.2017 hallituksen esityksen yhteiskuntapoliittiseksi linjapaperiksi. Lue tästä linjauksista lisää. Lue lisää

Uusi teologian alan ammattiliitto perustettu

Kirkon akateemiset AKI r.y.:n yhteyteen on perjantaina 2.6.2017 perustettu uusi teologian alan ammattiliitto – Suomen teologiliitto r.y. – joka on suunnattu erityisesti niille teologeille, jotka toimivat muualla kuin kirkollisissa tai koulutuksellisissa tehtävissä. Lue lisää

Kirkon toteutettava vastuullista henkilöstöpolitiikkaa

Vappuviikolla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous saa päätettäväkseen kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan 20 uudistusesitystä kirkon tulevaisuudelle. Lue lisää

Holiday Clubin edut

Holiday Clubin huoneista ja huoneistoista -15 %:n alennus ympäri vuoden. Lue lisää

AKI, Dtl, KNT: Työaikalakia noudatettava myös uskonnollisessa työssä

Kirkon akateemiset AKI, Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl ja Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT ovat linjanneet, että työaikalain soveltamisalaa tulisi laajentaa myös uskonnollisia toimituksia suorittaviin työntekijöihin. ... Lue lisää

Kirkon virkasuhdeturva aikansa elänyttä

Kirkon viranhaltijoita koskeva lainsäädäntö on saatava yhdenvertaiselle tasolle työntekijöiden sekä kunnan ja valtion virkasuhteisten kanssa. Näin linjasi Kirkon akateemiset AKIn valtuusto syyskokouksessaan 14.–15.11.2016 Helsingissä. Lue lisää

Kirkon sektorille neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kirkon neuvottelukunta on 3.6.2016 hyväksynyt neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta kirkon sektorilla 1.2.2017 alkaen. Lue lisää

Kristillisten järjestöjen sopimusalalla neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Kristillisten järjestöjen sopimusalalla (KJTES) saavutettiin 27.5.2016 neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen soveltamisesta.  Lue lisää

Otavamedian lehtiä jäsenhintaan

Otavamedia tarjoaa akilaisille lehtiä erikoishintaan. Tutustu tarjoukseen osoitteessa http://lehdet.otavamedia.fi/web/kampanja/aki. Lue lisää

Tiedote: Yhteisellä sopimisella saavutetaan enemmän kuin pakolla

Kirkon akateemiset AKI ilmaisee huolensa hallituksen esittämistä toimenpiteistä, joilla rajataan yhteiskuntamme perustana olevaa sopimuksen vapautta. AKI tunnustaa hallituksen huolen valtion talouden ... Lue lisää

Pappien ja kanttorien epäreilu kohtelu syvenee

Hallitus julkisti eilen 8.9.2015  tavoitteensa julkisen sektorin säästökuurin toteuttamiseksi pakkokeinoin. Vuosilomalakia muutettaneen siten, että nykyisen minimimäärän lisäksi määriteltäisiin enimmäismäärä. Loppiainen ja helatorstai muutettaisiin palkattomiksi vapaapäiviksi, jotka voitaisiin korvata lauantaityöllä. Sairauslomapäivistä ensimmäinen olisi aina palkaton. Lisäksi leikattaisiin lakisääteisten sunnuntai- ja ylityölisien vähimmäistasosta. Lue lisää

Kirkon työelämä 2020 –ohjelma käyntiin

Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt ovat kääntäneet työelämään kohdistuvat muutosvaatimukset mahdollisuudeksi. Ne ovat valmistelleet Kirkon ... Lue lisää

AKI on jatkossakin akavalainen ammattijärjestö

Akava säilyy itsenäisenä korkeasti koulutettujen palkansaajien keskusjärjestönä ja AKI on jatkossakin akavalainen ammattiliitto. Lue lisää

Kirkon johtamisforum

AKI on mukana järjestämässä kirkon johtamisforumia, jossa esillä johtamisen tuoreimmat opit ja teesit tiiviinä kahden päivän  ammattilaispakettina. Ajankohtaisia luentoja, monipuolisia kanavia ja mielenkiintoisia ... Lue lisää

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille