AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen eläkeläisjäseneksi siirtyvällä vakuutus on voimassa siihen päivään saakka, kun hän siirtyy eläkeläisjäseneksi. Vakuutettuina ovat myös jäsenen mukana matkustavat alle 18-vuotiaat lapset. Lapsilla tarkoitetaan jäsenen omia lapsia ja lapsenlapsia, puolison lapsia sekä jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvia lapsia.

Lisäksi AKIn jäsenet on vakuutettu järjestövakuutuksella sekä ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella.

Tarkemmat sisältökuvaukset jäsenvakuutuksista löydät täältä.

 

Vapaa-ajan matkustajavakuutus

Vakuutus on voimassa vapaa-ajalla Suomesta ulkomaille tehtävillä matkoilla sekä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Vakuutusksesta korvaataan matkasairauden ja -tapaturman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä ja matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja.

AKIn jäsenkortti toimii matkavakuutuskorttina, joten se kannattaa pitää matkalla mukana. Vaihtoehtoisesti saat matkavakuutuskortin puhelimeesi lataamalla ilmaisen TaskuTurva –mobiilisovelluksen. AKIn jäsenet näkevät sovelluksen kautta niin omat henkilökohtaiset vakuutuksensa kuin vakuutukset, jotka liitto on ottanut jäsenilleen.

Lisätietoja TaskuTurvasta ja sen latausohjeet löydät täältä.


Myös matkatavarat vakuutettuna

Jäsenvakuutukseen sisältyy myös matkatavaravakuutus. Vakuutuksesta korvataan matkan aikana matkatavaralle äkillisesti ja odottamattomasti sattunut vahinko.