Pappisliiton matka-apuraha-anomus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pappisliiton matka-apuraha-anomus

Pappisliiton jäsenet ovat oikeutettuja saamaan opintomatka-avustusta kuuden täyden vuoden välein. Liiton valtuusto on vahvistanut vuoden 2017 apurahan suuruudeksi 350 euroa.

Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Matka-apuraha-anomus Pappisliiton jäsenille
Hakijan tiedot
*
Etu- ja sukunimi
Työnantaja ja virkanimike
*
Henkilötunnus
*
Postiosoite
*
Postinumero ja -toimipaikka
*
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
*
Pankkiyhteys ja tilinumero
Anottava summa
Tiedot haettavasta stipendistä
*
Käyttötarkoitus (liitteeksi mukaan kurssi- tai matkaohjelma)
Muut samaan tarkoitukseen anotut apurahat tai stipendit
Ilmoita, mistä anottu sekä summa.
Muut samaan tarkoitukseen saadut apurahat tai stipendit
Ilmoita, mistä saatu sekä summa.