Tutkittua tietoa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

AKIn jäsentutkimukset ja -kyselyt

AKI toteuttaa vuosittain jäsenliittojensa jäsenille joko laajempia jäsentutkimuksia tai suppeampia jäsenkyselyjä.

AKIn jäsenistöstä on tehty laaja jäsentutkimus vuosina 2006, 2010, 2014 ja 2018. Tätä ennen Pappisliitto on toteuttanut vastaavan tutkimuksen omien jäseniensä osalta vuosina 1998 ja 2002.

Vuodesta 2015 alkaen vuosittain on tehty suppeampia jäsenkyselyjä.

Kirkon akateemisten jäsentutkimus 2018: Papin työssä vahva imu – Luonteva suhtautuminen kuolemaan auttaa jaksamaan kirkon työssä

Papin työssä työn imu on vahva. Papit ovat omistautuneet työlleen ja kokevat innostusta, inspiraatiota ja ylpeyttä työstään. Seurantatutkimus 20 vuoden ajalta osoittaa pappien työn puitteiden kehittyneen tasaisesti paremmiksi esimerkiksi työmäärän hallinnan ja työssä jaksamisen osalta.

Luonteva suhtautuminen kuolemaan on yksi työhyvinvoinnin osatekijä. Tämä näyttäytyy paitsi voimavarana työssä myös alueena, jolla kirkon työntekijöillä on paljon annettavaa muille. Myös enemmistö kanttoreista voi työssään hyvin, mutta uusimmat tulokset osoittavat lisäksi huolestuttavaa kehitystä useilla työhyvinvoinnin alueilla. Lue lisää

AKIn jäsenkysely 2017

Kysely sisälsi seuraavat osiot: Lue lisää

AKIn jäsenkysely 2016

Kysely sisälsi seuraavat osiot: Lue lisää

AKIn jäsenkysely 2015

Tutustu AKIn jäsenkyselyn 2015 tuloksiin. Lue lisää

AKIn jäsentutkimus 2014

Pappien ja kanttorien suhde työhön, työhyvinvointi ja suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Kirkon akateemisten jäsenkyselyssä 2014. Lue lisää

Rakennemuutoskysely 2012

AKIn jäsenille tehtiin kysely rakennemuutosten toteutumisesta henkilöstön näkökulmasta. Kysely lähetettiin kaikille niille jäsenille, joiden seurakunnassa on tapahtunut rakennemuutos 1.1.2009 tai sen jälkeen. Tuolloisia seurakuntia oli noin 80. Kysely toteutettiin sähköisesti. Lue lisää

Järjestöpappien kysely 2011

Huhtikuussa 2011 toteutettiin järjestöpappien työryhmän päätöksellä kysely, joka suunnattiin liiton rekisterissä olleille, järjestöjen ja vastaavien yhteenliittymien palveluksessa oleville teologeille. Lue lisää

AKIn jäsentutkimus 2010: Yhä useampi nainen kiinnostunut esimiestehtävistä

AKIn jäsentutkimus toteutettiin alkuvuodesta 2010 yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa. Jäsentutkimuksen tulokset ovat nyt ilmestyneet kirkon tutkimuskeskuksen julkaisusarjassa. Tulosten analysoinnista ja raportoinnista vastasi TT, dosentti Kati Niemelä. Lue lisää

AKIn jäsentutkimus 2006: Papisto ja kanttorit 2006
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille