Eläkeratkaisusta kärsivät naiset, korkeakoulutetut ja julkinen sektori
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Eläkeratkaisusta kärsivät naiset, korkeakoulutetut ja julkinen sektori

Työnantajat sekä palkansaajakeskusjärjestöistä SAK ja STTK ovat päässeet sopuun eläkeratkaisusta vuodesta 2017 alkaen. Akava ei ole voinut eläkeratkaisua hyväksyä, koska se katsoo uuden järjestelmän heikentävän naisten ja korkeasti koulutettujen asemaa suhteettomasti muihin palkansaajiin verrattuna. Myös Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, joka neuvottelee kirkon sektorin työehdoista, on Akavan tavoin omalta osaltaan hylännyt ehdotetun sopimuksen kokouksessaan 26.9.

– Uusi eläkeratkaisu syrjii erityisesti niitä, jotka tulevat myöhään työelämään ja panostavat yhteiskuntaan perustamalla perheen, erityisesti siis korkeasti koulutettuja naisia, toteaa AKIn toiminnanjohtaja Jussi Junni.

Uudessa sopimuksessa vanhuuseläkkeen alaraja nousee 65 ikävuoteen, tämän jälkeen ansaittu korotettu karttuma poistuu ja jatkossa eläke lasketaan koko palkkasummasta ilman palkansaajan eläkemaksun vähennystä.

– Kirkon alalla tämä merkitsee merkittävää huononnusta eläkkeisiin. Meillä vanhuuseläkkeellejäämisikä on keskimäärin yli 64 vuotta, jolloin nyt muiden alojen työntekijöihin verrattuna  huomattavasti vanhemmaksi työskenteleviä kirkon työntekijöitä rangaistaan, Junni jatkaa.

Akavan neuvottelijat kieltäytyivät torstaina 25.9. allekirjoittamasta neuvottelutulosta ja Akavan hallitus hylkäsi tuloksen kokouksessaan 26.9. Uusi eläkeratkaisu sitoo kaikkien alojen työntekijöitä Akavan poisjättäytymisestä huolimatta.

– Julkinen sektori on neuvotteluissa jäänyt teollisuuden jalkoihin. Muilta palkansaajakeskusjärjestöiltä ei ole herunut ymmärrystä Akavalle keskeisille tavoitteille. Sekä työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkosta että palkansaajajärjestöjen yhteistyöstä keskustellaan varmasti jatkossa, Junni arvioi.

Palkansaajan työeläkemaksun vähentymisen poistuminen hyödyttää kaikkia eläkkeenkartuttajia, mutta erityisesti niitä, jotka ovat aloittaneet työuransa varhain.

– Hyvää sopimuksessa on kuitenkin se, että yli 38 vuoden, rasittuneisuutta edellyttävän työuran tehneillä on 63-vuotiaana oikeus työuraeläkkeeseen myös henkisesti rasittavassa työssä. Aiemmin työn sankareiksi on luettu vain ruumiillisen työn tekijät. Huolestuttaa kuitenkin, miten tämä toteutuu, kun Akavalle keskeiset työelämäasiat suljettiin neuvotteluista ulos.

Linkki Akavan tiedotteeseen: http://www.akava.fi/elakeratkaisu_ilman_akavaa

Lisätietoja:

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI
Jussi Junni
Toiminnanjohtaja
09 4270 1507
**@**

 

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille