Vuoden 2010 apuraha
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuoden 2010 apuraha

Pappisliiton apurahat Juha Itkoselle ja Kirsi Hiilamolle

Kiinnostuneita Pappisliiton opinto- ja avustusrahastosta joka toinen vuosi jaettavaa apurahaa kohtaan osoitti 20 henkilöä. Liiton hallitus päätti myöntää 6.000 euron suuruiset apurahat, tieteellisen ja käytännöllisen, seuraaville henkilöille:
 

Tieteellinen apuraha:
Juha Itkonen, Oriveden seurakunnan kappalainen. 
Väitöskirjatutkimus siitä, miten kuolleena syntyneiden lasten vanhemmat ovat kokeneet kohtaamiset pappien ja muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa. Kyseessä on haastattelututkimus.

Käytännöllinen apuraha
Kirsi Hiilamo, Helsingin Diakonissalaitoksen sairaalapastori. 
Tutkimuksen tekeminen aiheesta, miten sosiaalinen media voi olla osa papin työroolia: miten pappi voi olla työroolissaan mukana työnsä kannalta tärkeiden yhteisöiden rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

 

Apurahan saajien nimet julkistettiin Hämeenlinnassa Papiston päivien iltatilaisuudessa.