Vuoden 2010 apuraha
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuoden 2010 apuraha

Pappisliiton apurahat Juha Itkoselle ja Kirsi Hiilamolle

Kiinnostuneita Pappisliiton opinto- ja avustusrahastosta joka toinen vuosi jaettavaa apurahaa kohtaan osoitti 20 henkilöä. Liiton hallitus päätti myöntää 6.000 euron suuruiset apurahat, tieteellisen ja käytännöllisen, seuraaville henkilöille:
 

Tieteellinen apuraha:
Juha Itkonen, Oriveden seurakunnan kappalainen. 
Väitöskirjatutkimus siitä, miten kuolleena syntyneiden lasten vanhemmat ovat kokeneet kohtaamiset pappien ja muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa. Kyseessä on haastattelututkimus.

Käytännöllinen apuraha
Kirsi Hiilamo, Helsingin Diakonissalaitoksen sairaalapastori. 
Tutkimuksen tekeminen aiheesta, miten sosiaalinen media voi olla osa papin työroolia: miten pappi voi olla työroolissaan mukana työnsä kannalta tärkeiden yhteisöiden rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

 

Apurahan saajien nimet julkistettiin Hämeenlinnassa Papiston päivien iltatilaisuudessa.

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille