Kirkon virat
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkon virat

Papin osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan

Viime aikoina on keskustelua herättänyt se, millä tavalla pappi voi osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan esimerkiksi osallistumalla mielenosoitukseen, majoittaa turvapaikkaa hakevia tai avustaa viranomaistoimenpiteiden kohteena olevaa henkilöä. Lue lisää

Papin virkojen säilyttäminen seurakunnassa

Pappisliiton kannanotossa kartoitetaan niitä tekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon määritettäessä, kuinka paljon pappeja seurakunnassa tarvitaan.
Hyväksytty Pappisliiton hallituksessa 24.4.2017. Lue lisää

Uskonnonharjoittaminen vankiloissa

Suomen kirkon pappisliiton lausunto Kirkon vankilasielunhoidon neuvottelukunnan lausuntopyyntöön selvitysraportista Uskonnonharjoittaminen vankiloissa – Selvitys uskonnonharjoittamiseen vankiloissa. Lue lisää

AKIn lausunto diakonivirkaesitykseen

AKI pitää diakoniviran perusratkaisuksi valittua ns. uutta vihkimysvirkaa oikeana ratkaisuna kirkon tulevaisuuden suhteen. Lue lisää

AKIn lausunto Diakoninvirka -mietinnöstä

12.12.2008 Lue lisää

Virkarakennelausunto

Kirkolliskokouksen perustevaliokunta on pyytänyt lausuntoja kirkon virkarakenteen uudistamista hahmotelleen komitean mietinnöstä "Palvelijoiksi vihityt". Lausuntoa on pyydetty mm. Suomen Kanttori-urkuriliitolta ja Suomen kirkon pappisliitolta (jatkossa liitot). Monivuotisen ja laajan yhteistyön perusteella näiden järjestöjen hallitukset ovat päättäneet antaa virkarakenneasiasta yhteisen lausunnon. Lue lisää

AKI antoi lausunnon kirkkoherran vaalitavasta

Lausunnossaan AKI pohti ehdotetun ja nykyisen valintatavan hyviä ja huonoja puolia sekä mahdollisen uudistuksen vaikutusta kirkkoherran asemaan ja tehtäväkuvaan. Lue lisää

Lausunto kanttorinviran kelpoisuutta koskevan piispainkokouksen esityksen johdosta

25.8.2008 Lue lisää

JUKO r.y:n lausunto kirkon virkasuhdetyöryhmän mietinnöstä

JUKO ry katsoo, että kirkon virkasuhdelainsäädännön uudistaminen on tarpeen ja että uudistuksen lähtökohdat - selkiyttäminen ja yhdenmukaisuus - ovat oikeita ja tärkeitä. Uudistuksessa on otettu huomioon kirkon toiminnan erityisluonne, jonka tulee näkyä myös virkasuhteen järjestelyissä. Lue lisää

Mietintö papin hallinnollisesta asemasta
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Marraskuu 2018 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille