Kirkon virat
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkon virat

Uskonnonharjoittaminen vankiloissa

Suomen kirkon pappisliiton lausunto Kirkon vankilasielunhoidon neuvottelukunnan lausuntopyyntöön selvitysraportista Uskonnonharjoittaminen vankiloissa – Selvitys uskonnonharjoittamiseen vankiloissa. Lue lisää

AKIn lausunto diakonivirkaesitykseen

AKI pitää diakoniviran perusratkaisuksi valittua ns. uutta vihkimysvirkaa oikeana ratkaisuna kirkon tulevaisuuden suhteen. Lue lisää

AKIn lausunto Diakoninvirka -mietinnöstä

12.12.2008 Lue lisää

Virkarakennelausunto

Kirkolliskokouksen perustevaliokunta on pyytänyt lausuntoja kirkon virkarakenteen uudistamista hahmotelleen komitean mietinnöstä "Palvelijoiksi vihityt". Lausuntoa on pyydetty mm. Suomen Kanttori-urkuriliitolta ja Suomen kirkon pappisliitolta (jatkossa liitot). Monivuotisen ja laajan yhteistyön perusteella näiden järjestöjen hallitukset ovat päättäneet antaa virkarakenneasiasta yhteisen lausunnon. Lue lisää

AKI antoi lausunnon kirkkoherran vaalitavasta

Lausunnossaan AKI pohti ehdotetun ja nykyisen valintatavan hyviä ja huonoja puolia sekä mahdollisen uudistuksen vaikutusta kirkkoherran asemaan ja tehtäväkuvaan. Lue lisää

Lausunto kanttorinviran kelpoisuutta koskevan piispainkokouksen esityksen johdosta

25.8.2008 Lue lisää

JUKO r.y:n lausunto kirkon virkasuhdetyöryhmän mietinnöstä

JUKO ry katsoo, että kirkon virkasuhdelainsäädännön uudistaminen on tarpeen ja että uudistuksen lähtökohdat - selkiyttäminen ja yhdenmukaisuus - ovat oikeita ja tärkeitä. Uudistuksessa on otettu huomioon kirkon toiminnan erityisluonne, jonka tulee näkyä myös virkasuhteen järjestelyissä. Lue lisää

Mietintö papin hallinnollisesta asemasta
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille