Seurakuntarakenne ja kirkon hallinto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakuntarakenne ja kirkon hallinto

AKI rakennemuutoksesta

AKIn hallitus on antanut pyydetyn lausunnon seurakuntien rakennemuutoshankkeesta. Lue lisää

AKIn palaute Seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän 2008–2011 loppuraportista

24.4.2012 Lue lisää

Rakennemuutos - AKIn ajatuksia

Huhtikuu 2012 Lue lisää

Maaseututyöryhmän raportti

Pappisliiton visioon 2003 - 2006 on yhdeksi painopistealueeksi kirjattu syrjäseutu – kasvukeskus – näkökulman selvittäminen. Asiasta laadittiin raportti, joka julkaistiin v. 2005. Lue lisää

Pappisliiton lausunto kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan asemaa selvittävän työryhmän mietinnöstä
Liiton kanta hiippakuntahallinnon linjauksiin