Palkkaus ja eläkkeet
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Palkkaus ja eläkkeet

“Pakkolakien” vaikutus akilaisiin

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu Suomen vientikilpailukyvyn parantamiseen tähtävää lakipakettia, joka toteutuessaan heikentäisi merkittävästi useiden ammattiryhmien ... Lue lisää

Teologian ja kirkkomusiikin opiskelijoiden palkkaus ja työehdot

Hengellisen työn kausityöntekijät on mahdollista palkata sekä virkasuhteeseen että työsuhteeseen. Näitä palvelussuhdemuotoja koskevat osin erilaiset säännökset. Lue lisää

AKIn kannanotto puhelinpäivystyskorvaukseen

AKIn hallituksen kannanotto puhelinpäivystyskorvaukseen, hyväksytty hallituksen kokouksessa 1/2015. Lue lisää

Kannanotto peruspalkan määrittämiseen yleisessä palkkausjärjestelmässä

Hyväksytty AKIn hallituksen kokouksessa 16.10.2014. Lue lisää

Eläkeratkaisusta kärsivät naiset, korkeakoulutetut ja julkinen sektori

Työnantajat sekä palkansaajakeskusjärjestöistä SAK ja STTK ovat päässeet sopuun eläkeratkaisusta vuodesta 2017 alkaen. Akava ei ole voinut eläkeratkaisua hyväksyä, koska se ... Lue lisää

Kirkkoherrojen palkkaustyöryhmän loppuraportti

AKIn hallitus on kokouksissaan 24.4. ja 16.9.2008 keskustellut kirkkoherrojen palkkausuudistuksesta ja päättänyt asettaa työryhmän asiaa valmistelemaan. Lue lisää

AKIn ja SVTL:n kannanotto palkkausjärjestelmästä

Kannanotto palkkausjärjestelmästä annettu 15.12.2006. Lue lisää

Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Syyskuu 2019 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille