Viranhaku
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kanttorin virkojen hakeminen 2013 jälkeen

Kirkkolakiin tuli 1.6.2013 useita palvelussuhdetta koskevia muutoksia. Niistä merkittävimpiä on kanttorin virkojen henkilöstöhallinnon, ml. virkojen täytön,  siirtyminen kokonaan seurakuntiin. Tuomiokapituleilla ei enää ole kanttorin virantäyttöön liittyviä tehtäviä.

Seurakunnat ratkaisevat itsenäisesti

  • kanttorin virkojen perustamisen ja lakkauttamisen (seurakunnassa on kuitenkin oltava vähintään yksi kanttorin virka eli ainoan kanttorin virkaa ei voi lakkauttaa)
  • minkä pätevyystason kanttorin virkoja ne perustavat (tuomiokirkkoseurakunnissa tulee kuitenkin olla laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka)
  • ketkä hakemuksensa lähettäneistä täyttävät piispainkokouksen viralle asettamat kelpoisuusehdot
  • missä viestimissä seurakunnan ilmoitustaulun lisäksi haettavissa olevista kanttorin viroista ilmoitetaan

Osoitteessa evl.fi/rekry voit etsiä avoimia kanttorin virkoja ja sijaisuuksia. Siellä ilmoittaminen on kuitenkin seurakunnille vapaaehtoista.

Piispainkokous antanee syyskuussa seurakunnille ohjeistuksen kanttorin virkaa hakeneiden kelpoisuuden tutkimisesta. Ennen ohjeistuksen valmistumista - ja sen jälkeenkin - seurakunnat voivat kysyä neuvoa hakuprosessin toteuttamiseen kirkkohallituksesta, missä ohjeistusta valmistellaan.

Jos virantäytössä on epäselvää, liiton jäsenen kannattaa heti ottaa yhteyttä liittoon.

Jotkut seurakunnat ovat vaatineet viranhakuasiakirjojen liitteeksi terveydentilatodistuksen lisäksi ns. diagnoosisivua, mutta sitä ei pidä liittää, koska vaatimus on yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön vastainen. Hakemukseen ei myöskään tarvitse liittää mitään todistuksia kristillisen elämäntavan noudattamisesta, vaikka tällaistakin ovat jotkut seurakunnat edellyttäneet hakijan oman kotiseurakuntansa kirkkoherralta pyytävän. Hakijaa ei voida jättää huomioon ottamatta tällaisten todistusten puuttumisen perusteella.

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille