Kanttorin virkojen hakeminen 1.6.2013 jälkeen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kanttorin virkojen hakeminen 1.6.2013 jälkeen

Kirkkolakiin tuli 1.6.2013 useita palvelussuhdetta koskevia muutoksia. Niistä merkittävimpiä on kanttorin virkojen henkilöstöhallinnon, ml. virkojen täytön,  siirtyminen kokonaan seurakuntiin. Tuomiokapituleilla ei enää ole kanttorin virantäyttöön liittyviä tehtäviä.

Seurakunnat ratkaisevat itsenäisesti

  • kanttorin virkojen perustamisen ja lakkauttamisen (seurakunnassa on kuitenkin oltava vähintään yksi kanttorin virka eli ainoan kanttorin virkaa ei voi lakkauttaa)
  • minkä pätevyystason kanttorin virkoja ne perustavat (tuomiokirkkoseurakunnissa tulee kuitenkin olla laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka)
  • ketkä hakemuksensa lähettäneistä täyttävät piispainkokouksen viralle asettamat kelpoisuusehdot
  • missä viestimissä seurakunnan ilmoitustaulun lisäksi haettavissa olevista kanttorin viroista ilmoitetaan

Kirkon Sakasti-verkkopalvelussa on avointen työpaikkojen osasto, josta voi etsiä avoinna olevia kanttorin virkoja. Siellä ilmoittaminen on kuitenkin seurakunnille vapaaehtoista.

Piispainkokous antanee syyskuussa seurakunnille ohjeistuksen kanttorin virkaa hakeneiden kelpoisuuden tutkimisesta. Ennen ohjeistuksen valmistumista - ja sen jälkeenkin - seurakunnat voivat kysyä neuvoa hakuprosessin toteuttamiseen kirkkohallituksesta, missä ohjeistusta valmistellaan.

Jos virantäytössä on epäselvää, liiton jäsenen kannattaa heti ottaa yhteyttä liittoon.

Jotkut seurakunnat ovat vaatineet viranhakuasiakirjojen liitteeksi terveydentilatodistuksen lisäksi ns. diagnoosisivua, mutta sitä ei pidä liittää, koska vaatimus on yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön vastainen. Hakemukseen ei myöskään tarvitse liittää mitään todistuksia kristillisen elämäntavan noudattamisesta, vaikka tällaistakin ovat jotkut seurakunnat edellyttäneet hakijan oman kotiseurakuntansa kirkkoherralta pyytävän. Hakijaa ei voida jättää huomioon ottamatta tällaisten todistusten puuttumisen perusteella.

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

Vakuutusnro 102-2318 (Kirkon akateemiset AKI r.y. ryhmämatkavakuutus) Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Vuosi 2018 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille