Kanttoripäivät Oulussa 2015
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kanttoripäivät Oulussa 2015

Valtakunnalliset kanttoripäivät järjestettiin 3.-5.2.2015 Oulussa.

Kanttoripäiviä valmisteltiin työryhmässä, jonka puheenjohtajana toimi hiippakuntasihteeri Raimo Paaso Oulun tuomiokapitulista ja sihteerinä musiikin asiantuntija Teija Tuukkanen Kirkkohallituksesta.

Suomen Kanttori-urkuriliittoa työryhmässä edusti AKIn apulaistoiminnanjohtaja Annamari Jokinen sekä hänen sijaisenaan Annukka Ruusula. Työryhmässä olivat mukana myös kanttorit Taru Pisto ja Tommi Hekkala Oulun seurakuntayhtymästä sekä musiikin osastonjohtaja Ari Rautakoski Oulun seudun ammattikorkeakoulun kulttuurialan yksiköstä.

Koko Oulun hiippakunnan kanttorien osaamista tuotiin esiin mm. rukoushetkien sekä messumusiikin toteuttajina. Myös Oulun kirkkomusiikin opiskelijat toivat oman panoksensa päivien toteutamiseen. Kanttoripäivien perinne käynnistyi uudelleen vuonna 2001 juuri Pohjois-Pohjanmaan kanttori-urkuriyhdistyksen aloitteesta. Nykymuotoiset kanttoripäivät palasivat vuonna 2015 alkujuurilleen. Ajankohtaiset kanttorien palvelussuhteeseen liittyvät asiat olivat ohjelmassa entiseen tapaan.

Kanttoripäivien järjestäminen perustuu Kirkkohallituksen ja Suomen Kanttori-urkuriliiton solmimaan sopimukseen. Kirkkohallitus on päivien pääjärjestäjä, joka vastaa mm. taloudesta, ja Kanttori-urkuriliitto on pääyhteistyökumppani, joka huolehtii erityisesti mm. ulkoisesta tiedotuksesta sekä yhteyksistä opiskelijoihin ja eläkeläisiin.