Vuoden pappi 2012
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuoden pappi 2012 on Taina Manninen

Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2012 Kajaanin seurakunnan kappalaisen Taina Mannisen. Valinta julkistettiin Papiston päivien iltajuhlassa Helsingissä 2.10.

Valinnan perusteluissa todetaan, että tänä vuonna haluttiin nostaa esiin perusseurakuntatyötä tekevä pappi. Taina Manninen on työskennellyt seurakuntapappina aina pappisvihkimyksestään, vuodesta 1988 lähtien muutaman vuoden poikkeusta lukuun ottamatta. Hänen innostuksensa jumalanpalveluselämän kehittämiseen on näkynyt ja näkyy vahvasti Kajaanin seurakunnan rikkaana jumalanpalveluselämänä.

- Kaiken seurakunnissa tehtävän työn täytyy alkaa yhteisestä jumalanpalveluksesta. Silloin se on kiinni ytimessä, Jumalassa. Oman seurakuntatyöni näky lähtee kirkon perustehtävästä. Kirkon tehtävä on julistaa armoa kovan maailman keskellä elävälle ihmiselle, sanoo Taina Manninen.

- Ei vain puhetta Jumalasta, vaan elämää Jumalassa ja hänen läheisyydessään. Jumalanpalvelus on rukousta, kiitosta ja ylistystä, jonka syleilyssä pyhä Jumala ja ihminen kohtaavat.

Palvelutoiminnasta vastaavana pappina Taina Manninen on kohdannut työtovereidensa kanssa muun muassa sairauden, työttömyyden ja syrjäytymisen ongelmia. Näissä kysymyksissä hän on toiminut moniammatillisissa työryhmissä. Hän on rohkeasti tarttunut vaikeisiin työtehtäviin ja osallistunut kriisityöhön. Kun Kajaanista lakkautettiin UPM:n paperitehdas ja Yliopistokeskus, Taina Manninen oli yksi papeista, jotka osallistuivat jälkihoitoon uusissa ja vaikeissa tilanteissa.

Vuoden pappi on toiminut ja toimii useissa, erityisesti jumalanpalveluselämään liittyvissä toimikunnissa ja työryhmissä myös kokonaiskirkon tasolla. Hän on kirkolliskokouksen aloitteesta syntyneen jumalanpalveluselämän kehittämishankkeen 2010–2013 ohjaustyöryhmän puheenjohtaja. Hankkeen 41 seurakuntaa on sitoutunut omista tarpeista käsin kehittämään oman seurakuntansa jumalanpalveluselämää. Hän on ollut toteuttamassa uutta jumalanpalvelusopasta ja on ollut kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnan jäsen vuodesta 2005.

Taina Manninen on kantanut huolta myös tulevasta pappissukupolvesta, kun hän on ohjannut teologiharjoittelijoita Kajaanin seurakunnassa.

Manninen on toiminut Pappisliiton alaosaston Kainuun teologipiirin hallituksen jäsenenä vuosina 1999 – 2010, josta ajasta hän oli puheenjohtajana 2007 – 2010.

Vuoden pappi on syntynyt Kuusamossa 1962. Hän on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1987. Papiksi hänet vihittiin vuonna 1988 Kuopiossa.

Hän on työskennellyt pappina Kajaanissa vuodesta 1995 alkaen, ensin vs. kappalaisena, sairaalapastorina sekä seurakuntapastorina ja sittemmin kappalaisena vuodesta 2003 alkaen. Tätä ennen hän toimi Joensuussa Pielisensuun virallisena apulaisena 1988–89, Kuusamossa luokanopettajana 1990–92 ja Kuusamossa virallisena apulaisena 1994–1995.

Vuoden papin harrastuksia ovat laulu, hiihto ja kuntoilu. Hän on naimisissa ja hänellä on neljä aikuista lasta.


Haastattelupyynnöt: Taina Manninen puh. 044 3640 482, **@**

Lisätietoja: Apulaistoiminnanjohtaja Merja Laaksamo, puh. (09) 4270 1506 , 050 5423 664, **@**

Taina Manninen

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille