Pj:n puheenvuoro
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tsemppiä tilastointiin!

Cruxissa 4/2017 ollut puheenjohtajan kirjoitus.

Osallistuin äskettäin Helsingin seurakuntayhtymässä järjestettyyn tilastointikoulutukseen. Kouluttaja opasti meitä kirkkohallituksen tilastolomakkeiden käyttöön. Kysymyksiä esitettiin. Epäselviä kohtia tuntui olevan runsaasti.

Uuteen tilastointisysteemiin on ladattu valtavat paukut. Kirkkohallituksen tilastointiohjeissa kerrotaan, että tilastoinnin katsotaan kuvastavan numeroin yhteiskunnan toimintaa ja kehitystä. Tilastojen avulla halutaan tuoda juuri nyt esiin, mitä kirkko tarjoaa kansalaisille ja millä tavalla se tehtäväänsä toteuttaa. Seurakunnat ja päättäjät voivat - ohjeiden mukaan - hyödyntää tilastoja apuna toimintaa ja taloutta suunnitellessaan. Tilastollinen vertailu monien muiden toimijoiden kesken mahdollistuu nyt reaaliajassa!

Tilastointi on tärkeää, mutta on pelottavaa, jos tilastoille annetaan liian suuri painoarvo erityisesti seurakuntatyössä, jossa yhden ihmisen hengellisen kasvun mahdollistaminen on moninverroin tavoiteltavampaa kuin kymmenen tilastoidun puuhastelu seurakunnan tiloissa.

Ryhmässä pohdittiin tilastoinnin luotettavuutta. Tarkka ihminen tilastoi tarkasti, toinen milloin muistaa, jos muistaa. Ohjeiden tulkinnanvaraisuus aiheutti hämmennystä. Voiko kirkon reaaliaikatilastoihin luottaa niin lujasti, että kauaskantoisia toimintaa ja taloutta koskevia johtopäätöksiä voidaan niiden perusteella ihan oikeasti tehdä? Tilastot antavat liian yksioikoisen kuvan seurakunnan toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta.  

Ohje ”Jos tilaisuus järjestetään seurakunnan tiloissa, mutta seurakunta ei ole mukana järjestämässä tilaisuutta, tilastomerkintää ei tehdä. Pelkkä tilan vuokraaminen ei riitä yhteistyön kirjaamisen perusteeksi” jäi mietityttämään. On helppo ymmärtää, että seurakuntasalin vuokraaminen taloyhtiön yhtiökokousta varten ei ole seurakunnallista toimintaa ja sellaiseksi tilastoitavaa.  

Toivon, että ohjetta laadittaessa ei ole ajateltu kirkkokonsertteja. Suuret konsertit keräävät kirkot täyteen kuulijoita pitkin vuotta. Laulajat ylläpitävät kuoroja lahjoittamalla vuosittain satoja tunteja harjoituksiin, konsertteihin ja tukitoimiin. Apurahojen saanti on tiukassa. Konserttikulujen peittämiseksi joudutaan myymään (edullisia) lippuja, josta seuraa, että seurakunta perii vuokraa tilan käytöstä. Vuokrasta huolimatta nämä konsertit tehdään lähes aina tiiviissä yhteistyössä kanttorin kanssa.

Requiemit, Passiot, Oratoriot ja pian alkavat joulukonsertit houkuttelevat kirkkoihin heitäkin, joita muu kirkonmeno ei kiinnosta. Ne ovat soivaa opetusta ja saarnaa! Jos tämä ei ole seurakunnallista toimintaa ja sellaisena tilastoihin kelpaavaa, mikä sitten on?

Tilastointi on työlästä. Tänään kuin kärpäsen surina korvan juuressa: muista tilastoida! Tsemppiä yhteisen hyvän eteen!

Marjukka Andersson

Kanttori-urkuriliiton puheenjohtaja
**@**

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Helmikuu 2018 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille