Pj:n puheenvuoro
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vapaaehtoistyötä parhaimmillaan!

Cruxissa 2/2017 ollut puheenjohtajan kirjoitus.

Lueskelin taannoin iltani iloksi Kirkon tulevaisuuskomitean mietintöä. Tutustuin erityisellä mielenkiinnolla osioon Seurakuntalaisten toimintamahdollisuudet ja vapaaehtoistyö.

Heureka! Huomasin pian, että monet uutena mainitut ideat ovat toimineet jo vuosikymmenien ajan seurakuntien musiikkityössä! Kanttorin työhön kuuluneet ja edelleen kuuluvat peruskuviot, ovat oivia esimerkkejä komitean kaavailemasta hyvin organisoidusta vapaaehtoistoiminnasta!

Asiantuntija – kirkkomuusikon koulutuksen saanut kanttori ‒ on ollut ja on tänään työalansa suunnittelija, koordinoija ja johtaja. Hänen työnsä olemukseen kuuluu järjestää musiikillisia resursseja ja rekrytoida vapaaehtoisia mukaan toimintaan, aivan niin kuin komitea kaavailee. (s. 51)  Kanttori ei ole ensisijaisesti pelkästään työn toteuttaja, vaan hänen rinnallaan ja kanssaan toimivat eri-ikäiset kuorolaiset ja soittajat, sekä usein runsas joukko musiikin ammattilaisia ja harrastajia.

Seurakunnan musiikkityön keskiössä ovat jumalanpalveluselämä ja kirkkovuosi. Kuoro toimii pyhän sisällön kirkastajana. Musiikki julistaa sanaa tasavertaisena puhutun sanan kanssa. (jpuudistus 2000)

Kuorolaisen työ on motivoivaa ja palkitsevaa. Tämän päivän ihminen, joka miettii tarkkaan mihin vapaa-aikansa käyttää, haluaa antaessaan myös saada. Hän haluaa kehittyä ja oppia uutta tehtävässään seurakunnassa voidakseen antaa vielä enemmän. Tähän tarvitaan ammaattitaitoista ohjausta.

Kuorossa laulaminen kiinnittää seurakuntaan. Se edellyttää  laulajalta tehtävään paneutumista, säännöllistä harjoittelua, pitkäjänteistä työskentelyä ja vastuun kantoa. Treenari, kanttori, luotsaa joukkuetta. Kuorot ovat parhaita vapaaehtoisesimerkkejä siitä, kuinka johtajan ja kuorolaisten välisellä hyvällä yhteistyöllä saadaan tulosta aikaan.

Musiikkityössä tasapainoillaan vanhan ja uuden musiikillisen kielen välillä. On hämmästyttävää, että vanhakin musiikki on tämän päivän musiikkia, ei vain eilisen kaikuja!

Moni kanttori toimii vapaaehtoistyöntekijän johtaman musiikkiryhmän yhdyshenkilönä ja  neuvottelukumppanina, ei hierarkkisena johtajana. Rekisteröityjä  kuoroja hallinnoi kurolaisista valittu johtokunta, toisilla asiat sovitaan yhdessä.

Seurakunnat ovat kautta aikojen tarjonneet harjoittelutilan monille soittajille ja laulajille. Uuden toimintakulttuurin myötä heille voidaan antaa avain toimitilaan. He puolestaan antavat soivia lahjoja messuihin ja seurakunnan tilaisuuksiin.

Musiikki eri muodoissaan on upea voimavara kirkossamme. Ehkä juuri siksi, että kanttorin työhön on aina kuulunut vahva osaaminen, verkostoituminen ja vapaaehtoisten kanssa työskentely!

Marjukka Andersson

Kanttori-urkuriliiton puheenjohtaja
**@**