Kanttoripäivät Tampereella 2010
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kanttoripäivät Tampereella 2010

Tampereen kanttoripäivillä ennätysmäärä osallistujia

Viidennet kanttoreiden valtakunnalliset neuvottelupäivät pidettiin 2.–4.2.2010 Tampereella. Keskeisinä tapahtumapaikkoina olivat Aleksanterin kirkko, Tuomiokirkko, Seurakuntien talo sekä Konsun sali aivan Tampereen ydinkeskustassa.
”Hengissä ja hengessä” -teeman mukaisesti pureuduttiin kanttorina olemisen kysymyksiin musiikin ja muusikkouden, hengellisen elämän sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmista. Kaikki kanttorit, kirkkomusiikin opiskelijat sekä kanttorin virasta eläkkeelle jääneet olikutsuttu mukaan.

Ohjelma
Avajaisissa Aleksanterin kirkossa 2.2.2010 klo 13 esiteltiin Tampereen hiippakuntaa ja tamperelaisuutta musiikin, kuvan ja sanan keinoin. Päätösmessua vietettiinTampereen piispan Matti Revon johdolla 6.2.2010 klo 11.30 alkaen. Ensimmäistä kertaa Kanttoripäivillä vietettiin myös Tuomasmessua. Sen lisäksi että kuultiin korkeatasoisia esityksiä, osallistuttiin yhdessä musiikin tekemiseen. Kanttorit tervehtivät kaupunkilaisia laulamalla muutamia lauluja Vanhan kirkon portailla. Lisäksi ohjelmaan kuului jo perinteinen illanvietto. (Koko ohjelman näet tästä linkistä)Työpajat ovat olennainen osa päivien ohjelmaa. Työpajoista sai ohjeita ja innostusta mm. kuorosvengiin, työalajohtamiseen, pyhiinvaelluslauluihin sekä kehonkieleen (Kaikki työpajaesittelyt näet tästä linkistä)
Nuottinäyttely järjestettiin tälläkin kertaa. Paikkana oli Seurakuntien talon juhlasali.

Kustannukset ja ilmoittautuminen
Kanttoripäivien osallistumismaksu 30.10.2009 mennessä ilmoittautuville 110 €, ja se sisältää kaiken ohjelman sekä ohjelmaan merkityt kahvit ja salaattibuffetin. Tämän jälkeen maksu on 135 €, ja viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.1.2010. Osallistumismaksu opiskelijoilta on 20 €. Majoituksista, matkoista ja ruokailuista osallistujat huolehtivat itse.

JärjestäjätKanttoripäivien järjestäjinä ovat Kirkon jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan yksikkö (KJM) yhdessä Suomen Kanttori-urkuriliiton, Tampereen hiippakunnan, Tampereen seurakuntayhtymän, Suomen Kirkkomusiikkiliiton, Teologit ja kirkkomuusikot ry:n ja Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kanssa.


Suomen Kanttori-urkuriliiton ja kirkkohallituksen jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan yksikön (KJM) väliset neuvottelut valtakunnallisten kanttorien neuvottelupäivien järjestämisestä ovat johtaneet sopimuksen solmimiseen.
Liiton tavoitteena oli selkiyttää Kanttoripäivien järjestämistä koskevia vastuita, tarkentaa päivien tehtäväkenttää sekä vahvistaa liiton roolia päivien järjestämisessä. Tavoitteet toteutuivat erinomaisesti. Sopimus astuu voimaan heti ja on voimassa toistaiseksi. Käynnissä olevat vuoden 2010 Kanttoripäivien valmistelut jatkuvat suunnitellusti.

Sopimuksessa todetaan, että päivien pääjärjestäjä on kirkkohallitus yhteistyössä Suomen Kanttori-urkuriliiton kanssa. Muiksi järjestäjätahoiksi voidaan kutsua muita päivien järjestämisen kannalta keskeisiä toimijoita. Yhteistyötahoina ovat myös järjestämispaikan hiippakunta ja seurakunta/seurakuntayhtymä.

Suomen Kanttori-urkuriliiton vastuulla päivillä on erityisesti virkaehtosopimukseen ja palvelussuhteeseen liittyvä ohjelma. Liitto vastaa myös Kanttoripäivien ulkoisesta tiedotuksesta Crux-lehdessä ja kotisivuilla sekä hoitaa yhteydet kirkkomusiikin opiskelijoihin ja kanttorin virasta eläkkeelle jääneisiin.

KJM asettaa päivien suunnittelua varten työryhmän, johon kukin järjestäjätaho asettaa yhden edustajan. KJM nimeää työryhmän puheenjohtajan, joka yleensä on järjestämispaikan hiippakunnan hiippakuntakanttori. Työryhmän sihteerinä toimii KJM:n musiikkisihteeri.

Kanttoripäivät on tarkoitettu kaikille kanttoreille, kirkkomusiikin opiskelijoille sekä kanttorin virasta eläkkeelle jääneille. Päivät järjestetään 2–3 vuoden välein eri puolella Suomea. Päivien tehtävänä sopimuksen mukaan on
- rakentaa kanttorin identiteettiä kirkon työntekijänä
- edistää kanttorikunnan yhtenäisyyttä
- edistää ammatillista osaamista ja työhyvinvointia
- käsitellä kirkon ja kanttorin viran ajankohtaisia asioita monipuolisesti
- esitellä kanttorin työssä tarvittavaa materiaalia
- tehdä kanttorin työtä tunnetuksi kirkossa ja yhteiskunnassa.
Kanttoripäivien talous on osa kirkon keskusrahaston taloutta. Päivät rahoitetaan pääasiassa osallistumismaksuilla.

Päiville on viime kerroilla osallistunut yli 400 kanttoria. Vuonna 2010 päivät pidettiin helmikuussa Tampereella.

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille